@ThierryBaudet,‘zijn’ forum en nog wat clubjes misbruikten deze week het logo van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. @rik_rutten heeft die uiting en de deelnemers kundig geduid. 2/40
De actie van Baudet riep veel weerstand op en Baudet heeft daarom op 7 mei een verdediging geschreven. Het stuk bulkt van de valse vergelijkingen en van de fascistoïde retoriek. Als referentie geef ik mee de 14 kenmerken van fascisme die Umberto Eco onderscheidde. 3/40
Baudet heeft in het recente verleden laten zien dat hij bewondering heeft voor het Derde Rijk en flirt met het gedachtegoed van fascistische denkers. Tijdens de #complotkaravaan noemde hij het Neurenberg Tribunaal, waar de nazi-kopstukken berecht werden, illegitiem. 4/40
En recent stelde Baudet voor om voor mensen met een migratie-achtergrond een Madagaskar-plan te ontwikkelen. Zoals bekend wilden de nazi’s in 1939 Europese joden naar het Afrikaanse eiland deporteren, met vooropgezet doel dat velen het niet zouden overleven. 5/40
Het einde van het schrikbewind van de nazi’s en hun fascistische geestverwanten uit Italië wordt jaarlijks herdacht op 4 mei, de bevrijding ervan vieren we op 5 mei. 4 en 5 mei zijn onder de Nederlandse bevolking breed gedragen herdenkingsdagen. 6/40
Met hun 4-5 mei poster eigenen de bewegingen van Thierry Baudet en Willem Engel zich de herdenking van de doden - het heet niet voor niets dodenherdenking - toe. Beide bewegingen schurken aan tegen het fascistisch gedachtengoed of onteren de #holocaust. 7/40
Op 7 mei kwam Baudet dus met een opstel waarin hij verklaarde vierkant achter zijn bericht op sociale media te staan. Hij maakt in dat stuk een aantal claims die elke grond missen en die zal ik hier weerleggen. Ik begin met de eerste alinea. 8/40
De vrijheid staat niet ‘zwaar onder druk’. Nederland is nog dezelfde democratische rechtstaat als voor de pandemie uitbrak. De pandemie behelst een zeer besmettelijke ziekte en dan is het advies om afstand te houden en niet in grote groepen samen te komen medische noodzaak. 9/40
Het heeft tot op heden bijgedragen aan het beteugelen van het aantal besmettingen. Als de regering de voorstellen van het #FVD had opgevolgd, zou dat tot tienduizenden doden extra hebben geleid. 10/40
Een belangrijk middel om besmettingen te voorkomen op een moment dat de vatbaarheid hoog is (er nog geen vaccin is), is een lockdown. Het is vrijwel het enige middel om samenscholingen in winkels, sportcentra en culturele instellingen te voorkomen. 11/40
Als je dat het afnemen van vrijheden noemt, begrijp je niet hoe virusinfectie werkt. Een aspect van fascisme is dat het mensen bang maakt voor maatregelen die niemand voorgesteld heeft. Natuurlijk wil de overheid dat de maatregelen ingetrokken kunnen worden. 12/40
Er is ook geen vaccinatiedwang. Omdat vaccinatie de aangewezen weg is uit deze pandemie – geen mening, maar wetenschappelijk feit – kunnen gevaccineerden een grotere bewegingsvrijheid krijgen, omdat ze minder kans lopen ziek te worden, of anderen te besmetten. 13/40
Niet erg ziek worden en geen ongevaccineerden besmetten, betekent dat je de gezondheidszorg ontziet. Een gevaccineerd persoon is iemand die verantwoordelijkheid neemt. Maar gevaccineerden en ongevaccineerden houden dezelfde grondrechten. 14/40
Wie niet meedoet met vaccinatie omdat hij de desinformatie over virussen en vaccins van het #FVD en aanverwante clubs gelooft, moet daar zelf de consequenties van dragen. Dat er reisbeperkingen kunnen komen voor ongevaccineerden, is mogelijk. 15/40
Baudet verspreidt, net als Trump, met een aantal verwanten bewust desinformatie. Waarom zou je met iemand die uit is op desinformeren, ontregelen en provoceren in debat gaan? Diens doel is geen dialoog, maar manipulatie. 16/40
Het voorstel om het gesprek aan te gaan, is slechts in schijn redelijk. Hij weet dat als hij de bevrijding van de nazi’s vergelijkt met enkele gezondheidsmaatregelen, hij elke discussie zinloos maakt. De verbazing is gespeeld. Volgend stukje. 17/40
Het is terecht dat mensen zich ergeren aan iemand als Baudet die zich met absurde vergelijkingen de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag toe-eigent. Dat Baudet als een van de weinigen zijn stellingname wèl logisch vindt, zegt veel over hem. 18/40
Twee van zijn naaste collega’s, Wybren van Haga en Theo Hiddema vonden de actie, net als de meerderheid van de bevolking, ongepast. Hoe oprecht H&H daarin waren, laat ik in het midden. De actie was blijkbaar niet volledig in lijn met de overtuigingen van de partij. 19/40
Baudet kan verbaasd doen, het verandert niets aan de situatie. Dat de politiek verslaggever van NRC, @tomjanmeeus, er een stevige column aan wijdt, is te begrijpen. Er zijn grenzen, zeker voor een lid van de Tweede Kamer, zeker rondom Dodenherdenking.
Dit schreef Meeus: 20/40
Baudet gaat vervolgens verder met het ontkennen dat hij zich ongepast heeft gedragen. Dus waar de woede vandaan kwam, weten we inmiddels. Dat maakt onderstaande passage in de tekst van Baudet tot niet meer dan loze woorden. 21/40
Daarna wordt het weer erg. De afbeelding die Baudet gebruikt is het symbool van het Nationaal Comité 4 & 5 mei. Baudet kaapt de rouw om de doden, de slachtoffers van het nazi-geweld, om zijn extreem-rechtse denkbeelden te verspreiden. 22/40
Behalve de veertien kenmerken van het fascisme die Umberto Eco opstelde, zijn er overigens meer checklists. Het is al vastgesteld dat vrijwel alle kenmerken van het fascisme op de partij van Baudet toepasbaar zijn. 23/40
Baudets bewering dat in zijn social mediabericht een pleidooi gelezen wordt voor massamoord of een steunbetuiging aan Hitler, is niet waar. Baudet verzint zelf een verwijt dat niemand hem maakt, om vervolgens te beweren dat hem een belachelijk verwijt is gemaakt. 24/40
In zijn overijverige poging om de blunder met de 4-5 mei poster recht te breien, slaat Baudet door. Het adagium niet in een vlek wrijven, is aan de FVD-leider niet besteed. Yad Vessem is overigens geen plaats, Thomas Mann was niet Joods en er bestaan andere boekenlijstjes. 25/40
Wat Baudet zegt over antisemitisme, is bijna geloofwaardig. Bijna, want over het antisemitisme van Baudet en zijn partij is inmiddels veel bekend. Een kleine selectie. 26/40
Wat herdenkt Baudet? Niet de strijd op de Grebbeberg, maar een Duitse generaal voor Moskou (dat moet Stalingrad zijn), niet het bombardement op Rotterdam, maar het geallieerde bombardement op Dresden, niet de Slag op de Javazee, maar de Amerikaanse bom op Hiroshima. 27/40
In deze passage doet Baudet feitelijk een poging om Duitsland als slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog neer te zetten en de Britten en Amerikanen als agressor. 28/40
De smoes dat er geen posters gedrukt zijn, is niet relevant anno 2021. Nogmaals, niet in een vlek wrijven Thierry Baudet. Zeker niet in een stinkende vlek. 29/40
De vaag of de vrijheid ‘terugkomt’ is een onzinnige vraag. Nederland is een vrij land. Twee maanden geleden zijn er verkiezingen gehouden, en van niemand is een vrijheid afgepakt. Dat maakt de vergelijking met de onderdrukking door de nazi’s ook zo ongepast. 30/40
Op de vraag waar de ophef vandaan komt, is nu al vaak antwoord gegeven. 31/40
Nederland heeft inderdaad een lezing bij de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Die is terug te vinden bij het NIOD. 32/40
niod.nl/nl/vraag-en-an…
Moderne kunst zit Baudet dwars. En ja, zijn fanatisme is net zo fors als dat van de nazi’s tegen de Entartete Kunst. Frappant is dat het nazi-gedachtegoed zo bezit heeft genomen van hem, dat hij het zelf niet meer ziet. De socioloog Elias noemt dat geïnternaliseerd. 33/40
Er is overigens geen Europese eenmaking, wel samenwerking. Nationalisme ís een voedingsbodem voor oorlogen. Het woud aan aanhalingstekens in onderstaand citaat duidt er op dat Baudet zijn gedachtegoed graag bagatelliseert. 34/40
Inderdaad Thierry Baudet. Dat citaat van ‘de treinen gaan weer rijden’ komt bekend voor. Was dat niet afkomstig van je kompaan Fausto Lanser van Erkenbrand, die ook aanwezig was bij het beruchte diner met de racist Jared Taylor in 2017? 35/40
Als Baudet beweert dat iemand iets gezegd heeft, zoek ik dat graag terug. Mevrouw Merkel had het vooral over verantwoordelijkheid naar elkaar en rekening houden met elkaar in de coronacrisis. Eigenlijk alles wat het FVD niet wil. 36/40
Even een punt. Ik zei de dat er geen vrijheden afgepakt zijn. De bondskanselier zegt hier dat ze tijdelijk beperkt zijn. Maar tijdelijk beperkt is niet hetzelfde als afgepakt. Volgende passage alweer. 37/40
Wat Baudet hier zegt, is dat hij een radicaal andere uitleg wil geven aan de herdenking van de verschrikkingen van het nationaalsocialisme. Dat is bekend, want met Freek Jansen en Pepijn van Houwelingen heeft het FVD mensen in de Tweede Kamer die nazi-Duitsland bewonderen. 38/40
Baudet bevestigt dat hij er een giftig mengsel van revisionistische, half en heel fascistische en deels zelfs nazistische denkbeelden op na houdt en verspreidt. Als WO2 het ethische ijkpunt van deze tijd is, dan zijn de denkbeelden van Baudet c.s. het ethisch dieptepunt. 39/40
Een politicus die mensen met een migratie-achtergrond wil deporteren, oproept om docenten die hem onwelgevallige standpunten hebben aan te geven, de publieke omroep wil saneren, en zegt dat journalisten en wetenschappers de vijand zijn, weet gewoon niet wat vrijheid is. /Einde

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Piet Lekkerkerk

Piet Lekkerkerk Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @PietLekkerkerk

9 May
Je kunt denken: het is maar een naam.
Je kunt denken: het is toeval.
Read 5 tweets
9 May
Thierry Baudet ziet de actie die hij opzette rondom de Dodenherdenking niet als bijzaak.
Ik ook niet.
Het legt de kern van zijn gedachtegoed bloot.

En om te beseffen wat het gevaar van het gedachtegoed van Baudet is voor een samenleving, hoef je niet terug naar periode van de Tweede Wereldoorlog. Baudet was ook tegen de berechting van de oorlogsmisdadiger Milosevic.
Laughland mede-auteur van de dissertatie van Baudet en in 2016 werkend voor een Russisch instituut in Parijs, noemde het proces tegen Milosevic onwettig, zoals Baudet het proces van Neurenberg onwettig noemde.
Read 4 tweets
16 Mar
@ThierryBaudet verspreidt tijdens de complotkaravaan slechts desinformatie die er op gericht is om de zorg en de samenleving te ontwrichten. Met wat het #FVD wil, zal de corona-pandemie langer doorwoekeren, zeker ook doordat het FVD het vertrouwen in vaccins ondermijnt. /2
De vraag die je dan kunt stellen is: waarom verspreidt iemand desinformatie die gericht is op ontwrichting?

Ik kan niet in Baudets hoofd kijken, maar Baudet is de enige politicus met een partij-ideoloog die betaald wordt door de Russische propagandazender Russia Today. /3
Daar zaait Baudets partij-ideoloog twijfel over de schuld van Rusland aan het neerschieten van MH17, de ramp waarbij 196 landgenoten (298 mensen in totaal) vermoord zijn door een Russische raketaanval.
Baudet praat Laughland daarin na. /4
Read 5 tweets
15 Mar
@MartijnK0ning had nog een aspect overgeslagen in zijn typering van @ThierryBaudet: zijn totaal mislukte wetenschappelijke carrière. Het is wellicht de reden waarom hij nu gedwongen is als zingende trucker met een #complotkaravaan het land door te trekken. /2
Al in 2010 veegde professor Rick Lawson met de promovendus Baudet de vloer aan met betrekking tot kennis van internationaal recht. Het was het onderwerp van het proefschrift van Baudet. Baudet wist niet waar hij het over had. /3
mr-online.nl/baudet-lawson-…
Omdat Baudet de leercurve heeft van een biljartlaken, herhaalde hij zijn misconcepties (of welbewuste verdraaiingen?) in zijn deels door de toen voor een Russisch pr-instituut in Parijs werkende John Laughland geschreven, omstreden proefschrift. /4
archief.mareonline.nl/archive/2019/0…
Read 7 tweets
15 Mar
Geert en Sam van Rooy hebben het bijgelegd, @chrisaaalberts? Sam werd een paar jaar terug ontslagen als PVV-medewerker wegens straatinitimidatie. Zijn vriendschappelijke band met @ThierryBaudet en Paul Cliteur dateert weer van na de straatterreur. Een soort Vlaamse Dion Graus. /2
In 2011 zette Wilders de Vlaamse straatterrorist op straat. /3
De vriendschap met Baudet dateert natuurlijk van na de laffe daad van Sam. /3
Read 5 tweets
14 Mar
Ik heb een stuk uit de toespraak van @ThierryBaudet in Tilburg bij de #complotkaravaan uitgeschreven. Soms heb ik een foto of link toegevoegd om de woorden die de leider van de stam zijn volgelingen (zijn woorden) voorhield, in perspectief te plaatsen. /2
Baudet: “Er is eigenlijk maar één grote ideologische strijd in de wereld. En dat is de strijd tussen orde en vrijheid. Tussen controle en vrijheid. Tussen lockdown en vrijheid. Tussen het eenmaken van landen en vrijheid. Tussen het nieuwe normaal en vrijheid.” /3
“Tussen build back better en vrijheid. The great reset en vrijheid. Vaccinatieprogramma’s en vrijheid. Het partijkartel en FVD. Dat is het enige wat er echt op de agenda staat. En al die mensen die in de regionen van de macht ronddraaien, …” /4
Read 17 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(