Een vpk op een IC draagt zorg voor patiënten met een hoog complexe zorgvraag door bedreiging van één of meer vitale functies. Daarmee kunnen wij een hele dag zoet zijn. Terwijl we voor slechts 1 of 2 patiënten zorgen. Dus wat doen wij nou in vredesnaam tijdens zo’n dienst?⤵️Draad
Dat is een hele korte vraag op een heel lang en wisselend antwoord. Maar ik ga proberen in deze draad onze werkzaamheden proberen te omschrijven. Hieronder vind je alle werkzaamheden, kort benoemd, maar als je er meer over wil weten dan drop je vraag bij desbetreffende tweet.
Verdelen van patiënten en piepers. Gekeken naar de complexiteit van patiënten en de leerdoelen van leerlingen. We proberen vpk bij een voor hen bekende patiënt te zetten voor de continuïteit van zorg. We verdelen tevens een (SIT) Spoed, Reanimatie en Coördinator pieper.
Overdracht van de patiënt (aan het begin en eind van de dienst, of bij overname van een patiënt van de SEH of vp afdeling) volgens ABCDE methodiek. Een manier om alles aan bod te laten komen en niets te vergeten. (Hieronder slechts een voorbeeld).
In beeld brengen van de patiënt en instellen alarmgrenzen op de monitor / beademingsmachine zodat ik tijdig gealarmeerd wordt. Ik loop de hele patiënt na. Welke medicatie loopt over welke lijn, en wat loopt bij elkaar. Wat voor materialen zijn er ingebracht etc.
Controles noteren (IEDER opvolgend uur hetzelfde ritueel). We controleren ieder uur bloeddruk, zuurstofgehalte, hartritme, beademingsdrukken en volumes, urineproductie, maar ook alertheid, wonden, pijn, bloedsuiker etc. De computer registreert maar wij controleren extra
Medicatie controleren, klaarmaken, toedienen (en iedere twee uur hetzelfde ritueel, of vaker bij nieuwe medicatie). De patiënt op de IC heeft veel medicatie, via tablet, door sonde, in infuuszak of continu via een spuitenpomp. Er wordt altijd een controle gedaan door een 2e vpk
9.00 Lichamelijke verzorging. De patiënt wordt geheel gewassen, meestal met wasdoekjes maar eens per week met water en zeep. Wassen kan voor de instabiele patiënt extra moeilijk zijn. We doen mond en wondzorg, wisselen pleisters en verschonen het bed (soms vaker dan 1x per dag)
Zorgdragen voor voeding. Wanneer de patiënt kan eten helpen we daarmee. Maar de meeste patiënten krijgen sondevoeding of speciale voeding via het infuus. Dit wordt volledig afgestemd op de behoefte van de patiënt, afhankelijk van medicatie, gewicht, bloeduitslagen, beademing etc
Mobiliseren en wisselligging. We draaien patiënten om de 3 uur om decubitus te voorkomen. Maar we halen ze ook uit bed zodra ze wakker zijn (ook aan de beademing) en de rompbalans het toelaat. Tot die tijd oefenen we met de fysio en de bedfiets om de spieren te blijven stimuleren
Multi Disciplinair Overleg. Iedere dag is er een overleg waar alle disciplines bij zitten die bij de patiënten betrokken zijn. (zoals vpk, intensivist, longarts, internist, fysio, dietiste, microbioloog. Dan word er gezamenlijk naar het beleid gekeken. Zitten we op de goede weg?
Uitvoeren medisch beleid. Wanneer de artsen beleid afspreken dan voeren wij dat uit. Denk aan klaarmaken voor transport naar CT, medicatie geven, beademingsinstellingen aanpassen, lijn verwijderen, kweken opsturen of bloedafname.
Transport patiënten voor onderzoek, naar een andere afdeling of ander ziekenhuis. Wanneer een patient beademd is nemen we de grote transportkar mee. Dit kost ons ongeveer een uur werk van afkoppelen tot terug aankoppelen. Tijdens transport wordt de patiënt ten alle tijden bewaakt
Contact met familie. Wij hebben veel contact met de familie, telefonisch, tijdens bezoektijd, we vangen ze op bij opname van hun familielid, we geven voorlichting en uitleg. We troosten en lachen. Maar we zijn altijd zo eerlijk als kan. Soms is dit hard, maar altijd nodig.
Tot slot digitaal papierwerk: Invullen rapportage, decubitusscore, RASS (hoe wakker is de patiënt) CAM ICU (is de patiënt verward?), ZORGZWAARTE welke handelingen heb ik gedaan tijdens mijn dienst en welke lijnen heeft mijn patiënt. ALLES wordt geregistreerd.
Spoedinterventie betekend wel spoed maar geen reanimatie. Je moet binnen 15 minuten bij de patiënt op de afdeling zijn. De SIT vpk gaat samen met de arts assistent op de afdeling kijken, controles doen en overleggen of de patiënt naar de IC moet.
Bij een reanimatie gaat de intensivist mee en de vpk die de REA pieper draagt. We rennen nooit maar gaan wel asap naar de afdeling. De reanimatie is dan al gestart door de afdelingsvpk. Die doen de hartmassage. IC en CCU sluiten aan en doen alle taken om de reanimatie heen.
Al deze medicatie kan wisselwerking hebben met elkaar. Daar moeten we goed alert op zijn. Het ene medicijn moet via een groot infuus, het andere kan via een normaal infuus, of zelfs via de sonde. We moeten ook goed in beeld hebben waar we zonodig met spoed iets kunnen inspuiten.
ABCDEF methodiek OP DE IC:

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with About a (Intensive Care) Nurse

About a (Intensive Care) Nurse Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @aboutanurse

18 May
In de podcast van @Signaalwaarde is deze vraag van @Kiddonero niet aan bod gekomen maar ik wilde hem wel graag kort beantwoorden. Zeker omdat er wel degelijk vooruitgang is geboekt rondom de behandeling van COVID patiënten sinds het begin van de crisis. Een draadje⤵️
Ten eerst, optiflow (of airvo). Zoals ik al noemde in de podcast de wordt optiflow nu maximaal ingezet op de vpafdeling en de IC (in tegenstelling tot het begin van de crisis toen we deze ivm onbekendheid en verspreiding aerosolen niet mochten gebruiken).
Buikbeademing wordt momenteel sneller toegepast na intubatie (inbrengen beademingsbuis) van de patiënt omdat ervaring heeft geleerd dat de COVID patiënt hier snel baat bij hebben. We zijn bovendien veel handiger/sneller geworden in deze handeling.
Read 10 tweets
16 May
Ik ben Jessica, Intensive Care verpleegkundige sinds 2009. Vandaag zet ik mijn (FFP2) masker voor jullie af en ben ik te beluisteren in de podcast van @SignaalWaarde. Omdat een gezicht bij de stem wel prettig luistert krijg je die er van mij erbij. ImageImage
Samen met @Ipie33 (vpk specialist huisartsenzorg) bespreek ik de casus van Dhr de Vries vanaf haar ha-praktijk tot bij mij op de IC. Helaas zijn onze werkzaamheden niet in een uurtje samen te vatten, dus alle binnengekomen vragen beantwoord ik op twitter alsnog. #WordtVervolgt
Ik ben trots op mijn werk als IC vpk, en ambieer zoals je gaat horen geen functie als minister van VWS, zelfs niet als duobaan met Nienke 😂 #Ongeschikt

Dus zoek een rustig momentje wanneer het jou schikt. De podcast duurt een uur. En heb je daarna nog vragen ⤵️ #DropZeHier
Read 5 tweets
21 Apr
Dit weekend had ik de zorg voor 2 tot 3 IC patiënten. Doordat 1 patiënt onrustig was moest deze worden gefixeerd met zijn handen omdat hij de tube dreigde te verwijderen in zijn onrust. Iets wat we om logische redenen liever niet doen. Fixatie is nooit een goede oplossing 1/7 ⤵️
Wanneer mensen angstig of onrustig zijn leggen we ze liever niet vast. Andere opties zijn bijv fam bellen en deze vragen of ze bij de patiënt willen blijven. Bed helemaal laag, bedhekken omhoog en hoezen erom zodat voeten en benen er niet tussen kunnen komen. Etc. 2/7
Mijn patiënt dreigde zijn tube steeds te verwijderen, niet expres, maar doordat hij er steeds met armzwaaien achter bleef steken. Hij hangt een beetje tussen coma en wakker zijn in en ik wilde hem niet dieper in slaap sederen. Dat is de makkelijke oplossing, ook niet de beste 3/7
Read 9 tweets
20 Apr
Vanavond zullen de maatregelen worden versoepeld omdat een deel van de Nederlandse bevolking dit wil. Niet omdat de situatie rondom covid is verbeterd. Probeer je er niet te druk om te maken, maar neem eigen verantwoordelijkheid door alsnog zoveel mogelijk thuis te blijven ⤵️
Ik zie dit niet als klap in het gezicht van mij als hulpverlener. Ik maak me zorgen maar ik heb ook vertrouwen, in jou, dat je verantwoord omgaat met de situatie zoals die nu is. Stress is niet goed voor je gezondheid dus buig mee met de situatie. Doe wat goed is voor jou
en de mensen om je heen. Geniet van vrijheden daar waar dat veilig kan en schaam je niet om gerust even dat terrasje te pakken. Het is oké. Zolang je je gezond verstand blijft gebruiken en je jezelf aan de basismaatregelen blijft houden ♡
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(