Zoon, 16 jr, is erbij als zijn moeder na lange tijd weer kan praten dankzij een spreekcanule op haar tracheostoma. Ik heb hem uitgebreid verteld wat we gaan doen en wat hij ongeveer kan verwachten. Waar ik hem niet op kon voorbereiden was wat haar eerste woorden zouden zijn 💔
"Laat me toch doodgaan"
"Laat me naar hem gaan"

Needless to say, deze jongen brak zichtbaar van binnen... maar hield zich onverwacht sterk van buiten. Hij pakte de hand van zijn moeder en gaf haar een dikke kus. "Papa wacht wel op je moeder, het is jouw tijd nog niet".

*slik*
Haar overleden partner had al die tijd, in haar delier, in de hoek van haar kamer gestaan. Dit was voor haar heel rustgevend geweest en had haar berusting gegeven op een eventueel overlijden van haarzelf. Ook op dat moment was ze nog erg in de war en hallucineerde flink.
Maar doordat ze er zo rustig onder was hadden wij dit niet gemerkt #StilDelier Ze had tijdens eerdere opnames in het ziekenhuis ook flinke delirante momenten gehad aldus haar zoon. Hij was dus niet verbaasd. Later gaf ze overigens aan echt nog niet dood te willen #Delier

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with About a (Intensive Care) Nurse

About a (Intensive Care) Nurse Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @aboutanurse

21 May
Een vpk op een IC draagt zorg voor patiënten met een hoog complexe zorgvraag door bedreiging van één of meer vitale functies. Daarmee kunnen wij een hele dag zoet zijn. Terwijl we voor slechts 1 of 2 patiënten zorgen. Dus wat doen wij nou in vredesnaam tijdens zo’n dienst?⤵️Draad
Dat is een hele korte vraag op een heel lang en wisselend antwoord. Maar ik ga proberen in deze draad onze werkzaamheden proberen te omschrijven. Hieronder vind je alle werkzaamheden, kort benoemd, maar als je er meer over wil weten dan drop je vraag bij desbetreffende tweet.
Verdelen van patiënten en piepers. Gekeken naar de complexiteit van patiënten en de leerdoelen van leerlingen. We proberen vpk bij een voor hen bekende patiënt te zetten voor de continuïteit van zorg. We verdelen tevens een (SIT) Spoed, Reanimatie en Coördinator pieper.
Read 19 tweets
18 May
In de podcast van @Signaalwaarde is deze vraag van @Kiddonero niet aan bod gekomen maar ik wilde hem wel graag kort beantwoorden. Zeker omdat er wel degelijk vooruitgang is geboekt rondom de behandeling van COVID patiënten sinds het begin van de crisis. Een draadje⤵️
Ten eerst, optiflow (of airvo). Zoals ik al noemde in de podcast de wordt optiflow nu maximaal ingezet op de vpafdeling en de IC (in tegenstelling tot het begin van de crisis toen we deze ivm onbekendheid en verspreiding aerosolen niet mochten gebruiken).
Buikbeademing wordt momenteel sneller toegepast na intubatie (inbrengen beademingsbuis) van de patiënt omdat ervaring heeft geleerd dat de COVID patiënt hier snel baat bij hebben. We zijn bovendien veel handiger/sneller geworden in deze handeling.
Read 10 tweets
16 May
Ik ben Jessica, Intensive Care verpleegkundige sinds 2009. Vandaag zet ik mijn (FFP2) masker voor jullie af en ben ik te beluisteren in de podcast van @SignaalWaarde. Omdat een gezicht bij de stem wel prettig luistert krijg je die er van mij erbij. ImageImage
Samen met @Ipie33 (vpk specialist huisartsenzorg) bespreek ik de casus van Dhr de Vries vanaf haar ha-praktijk tot bij mij op de IC. Helaas zijn onze werkzaamheden niet in een uurtje samen te vatten, dus alle binnengekomen vragen beantwoord ik op twitter alsnog. #WordtVervolgt
Ik ben trots op mijn werk als IC vpk, en ambieer zoals je gaat horen geen functie als minister van VWS, zelfs niet als duobaan met Nienke 😂 #Ongeschikt

Dus zoek een rustig momentje wanneer het jou schikt. De podcast duurt een uur. En heb je daarna nog vragen ⤵️ #DropZeHier
Read 5 tweets
21 Apr
Dit weekend had ik de zorg voor 2 tot 3 IC patiënten. Doordat 1 patiënt onrustig was moest deze worden gefixeerd met zijn handen omdat hij de tube dreigde te verwijderen in zijn onrust. Iets wat we om logische redenen liever niet doen. Fixatie is nooit een goede oplossing 1/7 ⤵️
Wanneer mensen angstig of onrustig zijn leggen we ze liever niet vast. Andere opties zijn bijv fam bellen en deze vragen of ze bij de patiënt willen blijven. Bed helemaal laag, bedhekken omhoog en hoezen erom zodat voeten en benen er niet tussen kunnen komen. Etc. 2/7
Mijn patiënt dreigde zijn tube steeds te verwijderen, niet expres, maar doordat hij er steeds met armzwaaien achter bleef steken. Hij hangt een beetje tussen coma en wakker zijn in en ik wilde hem niet dieper in slaap sederen. Dat is de makkelijke oplossing, ook niet de beste 3/7
Read 9 tweets
20 Apr
Vanavond zullen de maatregelen worden versoepeld omdat een deel van de Nederlandse bevolking dit wil. Niet omdat de situatie rondom covid is verbeterd. Probeer je er niet te druk om te maken, maar neem eigen verantwoordelijkheid door alsnog zoveel mogelijk thuis te blijven ⤵️
Ik zie dit niet als klap in het gezicht van mij als hulpverlener. Ik maak me zorgen maar ik heb ook vertrouwen, in jou, dat je verantwoord omgaat met de situatie zoals die nu is. Stress is niet goed voor je gezondheid dus buig mee met de situatie. Doe wat goed is voor jou
en de mensen om je heen. Geniet van vrijheden daar waar dat veilig kan en schaam je niet om gerust even dat terrasje te pakken. Het is oké. Zolang je je gezond verstand blijft gebruiken en je jezelf aan de basismaatregelen blijft houden ♡
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(