Kinderen...

'De enige democratie', 'Hamas' en 'zelfbescherming tegen terroristen'. Dit is het gemiddelde vocabulaire van de zionisten en zij die hen steunen. Wat het nieuws ons niet vertelt is het volgende... Image
Elk jaar worden er ongeveer 500 tot 700 Palestijnse kinderen vastgehouden en vervolgd volgens het Israëlische militaire rechtssysteem. De meest voorkomende aanklacht is het gooien van stenen. Ja, het gooien van stenen, waarvoor de maximumstraf 20 (!) jaar is. Stel je voor...
Op dit moment terwijl jij en ik aan het ontwaken zijn uit onze slaap en een beetje rond aan het scrollen zijn op internet, zitten er meer dan 190 Palestijnse kinderen vast in Israëlische gevangenissen.
Een jongen genaamd Ahmed die niet in beeld mocht met een journalist tijdens een interview, zit in voorlopige hechtenis en is niet voor enig strafbaar feit veroordeeld.
Dit ondanks oproepen van de VN om hen vrij te laten, omdat het coronavirus zich snel verspreidt in deze gevangenissen.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Enigma

Enigma Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @IbnAbdelhay

29 May
Onlangs werd bekend dat Israël alleen al in de maand april van dit jaar 2400 mensenrechten heeft geschonden. 2400!

hrw.org/report/2021/04…
In dit vernietigende rapport heeft het HRW naar buiten gebracht dat Israël met Netanyahu als aanstichter zich schuldig maakt aan:
- apartheid
- het schenden van basale en fundamentele mensenrechten
- oorlogsmisdaden
- systematische racisme en discriminatie
Voor het eerst gaat het International Crime Court (ICC) nu ook onderzoek doen naar het feit of er daadwerkelijk sprake is van apartheid volgens de standaarden van het International Convention bepaald in 1973

Israël doet er uiteraard alles aan om dit te blokkeren.
Read 4 tweets
20 Mar
Tien jaar geleden; Het begin van de oorlog in Syrië.

Begonnen als een demonstratie voor meer grondrechten eindigde in de grootste humanitaire crisis sinds de Tweede Wereldoorlog - samen met Yemen dat nu dreigt om te vallen. Hoe is het gegaan? Image
1) Maart 2011; het begin van de Syrische opstand in het zuiden nabij de grens met Jordanië; Daraa. Het volk wilt meer rechten en demonstreert. De Syrische regering slaat deze demonstratie met geweld neer
2) Eind maart 2011; Assad ontslaat zijn regering. Het 'Vrije' Syrische Leger ontstaat, en het is de eerste georganiseerde strijdmacht van de rebellen.
Assad reageert met (lucht)aanvallen op de steden Aleppo en Homs. Steeds meer partijen mengen zich in de strijd
Read 13 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(