Heel goede column in de Telegraaf. Journalisten hebben het er massaal bij laten zitten. Met als gevolg dat mensen hun vertrouwen in de media zijn verloren.

Een draadje met delen uit deze column:

telegraaf.nl/watuzegt/13819…
De onthullingen van de Wall Street Journal over zieke laboratoriummedewerkers in Wuhan - die al in november 2019 met Covid-19-verschijnselen in een ziekenhuis waren opgenomen - dwingen de Amerikaanse president Biden tot nieuw onderzoek naar de oorsprong van de coronapandemie.
De waarschijnlijkheid groeit dat het virus door de Chinezen zelf is gemaakt. De gretigheid waarmee prestigieuze nieuwsmedia deze mogelijkheid altijd ter zijde hebben geschoven is de zoveelste blamage voor de journalistiek.
Het maakt nogal een verschil of vleermuizen het virus op de mens hebben overgebracht of dat het virus ontwikkeld is in het Wuhan Institute of Virology en zich van daaruit over de wereld heeft verspreid.
In het eerste geval valt er vooral iets te zeggen over hoe China zich heeft ingespannen om verspreiding te voorkomen; in het tweede geval is China direct verantwoordelijk te houden voor de ontwrichting van de wereldeconomie en voor de 171 miljoen geïnfecteerden en ...
3,5 miljoen coronadoden.
(...)
Wat hier gruwelijk misgaat is natuurlijk dat journalisten hun onbevangen nieuwsgierigheid en professionele objectiviteit inruilen voor een politieke opdracht. Die opdracht is het beschadigen van het ’verkeerde’ en het prijzen van het ’goede’
alsof zij neutrale waarnemers zijn. Daarbij is niet de observatie leidend, maar de beeldvorming. In Duitsland ging dat mis tijdens en na de vluchtelingencrisis van 2015. (...) Journalisten namen klakkeloos de visie en de oplossingen van de politieke elite over.
Deze ontwikkeling beperkt zich uiteraard niet tot de Amerikaanse en Duitse journalistiek. Ook in ons land zien journalisten zich als hoeders van de beeldvorming. Het kiezen van onderwerpen en het selecteren van de ’juiste’ feiten voor het ’juiste’ verhaal is ook hier belangrijker
geworden dan een gebalanceerde beschrijving van álle feiten. Storytelling vereist nou eenmaal het negeren van de feiten die niet in het verhaal van pas komen.

Geen splinter bewijs voor vleermuizen-verklaring
Het harde bewijs voor het fabriceren van Covid-19 in het lab in Wuhan
zal mogelijk nooit boven tafel komen. Daarin hebben vooringenomen en politiek gemotiveerde journalisten en nieuwsorganisaties hun eigen aandeel. Voor de vleermuizen-verklaring, die de Chinese autoriteiten de wereld zo knap heeft wijsgemaakt, is ook nog nooit een splinter bewijs
gevonden.
Dit alles berokkent de journalistiek (en de wetenschap) grote schade. De informatiestroom is overweldigend, burgers zoeken daarin houvast en moeten de ongekleurde feiten kunnen vinden, om daarmee hun eigen oordeel te kunnen vormen.
Journalisten hebben de opdracht burgers dat houvast aan te bieden.
Hun geloofwaardigheid wordt niet bedreigd door kritiek of zelfreflectie,
maar door een groot gebrek daaraan.
@trouw @nrc @volkskrant @medischcontact @ADnl @parool @telegraaf

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Els van Veen

Els van Veen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @veen_els

2 Jun
1/6 Een vriendelijke herinnering van wetenschapper dr. Simon Goddek dat een echt dodelijke pandemie geen 24/7 PR-campagne vereist.
2/6 Ik ben nu 24 jaar arts. En wat ik afgelopen anderhalf jaar heb gezien is nauwelijks te geloven. Het frame dat we een pandemie met een killervirus hebben moet koste wat het kost overeind blijven.
3/6 Ik ben geen virus-ontkenner. In mijn beleving lag de piek van Covid-19 in februari 2020. Ik deed toen nog normaal spreekuur en heb dus onbeschermd vele mensen gediagnosticeerd met een 'bovenste luchtweginfectie'. Ik had nog geen beschermende kleding,
Read 6 tweets
31 May
1/4 Mensen vragen mij of ik het niet met @willem_engel eens durf te zijn vanwege angst. Ik heb al vroeg in mijn leven besloten dat ik mijn leven niet door angst wil laten leiden. Waarom ik op twitter ben gegaan, @hommel_b , is vanwege ongerustheid over een verdwenen dialoog ...
2/4 ... doordat er veel vijandigheid in de samenleving is gekomen. Ten diepste komt die voort uit angst. Regering en media hebben door hun oneerlijke berichtgeving, censuur en propaganda gezorgd dat grote groepen mensen bang zijn geworden te zeggen wat zij denken. Dat is funest..
3/4 voor een open debat. Ik geloof dat de waarheid zal overwinnen, eenvoudigweg omdat zij echt waar is. Onafhankelijk van media, regering of wat wij voelen of denken. Ik heb ook de waarheid niet in pacht. Ik geloof in vriendschap en verbinding tussen mensen. Tegen de splijting...
Read 4 tweets
20 May
Beschaamd vertrouwen.

Er is boosheid richting journalisten van de mainstream media. @NOS @op1npo @nrc @volkskrant @ADnl @trouw e.d.

Daar gaat dit interview over, met medewerking van o.a. Pieter Kuit (BPOC) en Willem Groeneveld (journalist)

1/7

'Ontevreden groeperingen vinden elkaar in groeps-chats en worden geleid door charlatans en volksmenners.' zegt Willem Groeneveld.

Ik heb dat anders beleefd het afgelopen jaar.

Ik hád wel vertrouwen in de media. We lazen Trouw. Ik had vertrouwen in @medischcontact
2/7
Ik bemerkte vanaf begin 2020 ongewone vijandigheid als ik vragen stelde over covid-19 en de maatregelen die werden opgelegd.

Ik werd opeens 'complotdenker' genoemd. En later 'antivaxxer', terwijl ik niet tegen vaccineren ben.
Ik ben sinds 1997 arts.

3/7
Read 7 tweets
16 May
Ik ga dit Britse draadje vertalen omdat ik het zo belangrijk vind dat Nederlanders dit weten. Sage is het Britse OMT.

telegraph.co.uk/news/2021/05/1…
1. SAGE-commissie SPI-B heeft in maart vorig jaar evident aanbevolen dat ministers "het waargenomen niveau van persoonlijke dreiging" van Covid-19 moesten verhogen, omdat "een aanzienlijk aantal mensen zich nog steeds niet voldoende persoonlijk bedreigd voelt".
2. Nu geeft Gavin Morgan, een psycholoog en lid van SAGE, toe "Het is duidelijk dat het gebruik van angst als controlemiddel niet ethisch is. Angst gebruiken riekt naar totalitarisme. Het is voor geen enkele moderne regering een ethisch standpunt"
Read 18 tweets
30 Apr
Ruim een jaar na de start van de Corona-crisis ga ik hier mijn hart luchten. De huisartsenzorg kraakte al in al zijn voegen voor het begon. Dat was voor mij de reden om in 2019 te besluiten te stoppen met het praktijkhouderschap.
En te gaan waarnemen. In 2020 rondde ik in goede harmonie met mijn collega mijn praktijk af. Tegelijk barstte in 2020 de hel los voor wat het coronabeleid. Er werden anti-wetenschappelijke maatregelen ingevoerd zoals mondkapjes.
Er werden experimentele vaccins ingevoerd. Daar mocht je als arts geen kritiek op hebben op straffe van censuur en zwartmakerij door alle media. Met voor mij dus het dieptepunt met het artikel over gevaarlijke huisartsen in het AD.
Read 5 tweets
27 Apr
Artsen in verzet. Een draadje - op persoonlijke titel- van een huisarts.

Het afgelopen jaar 2020 was bewogen en stond in het teken van Covid-19. De media werden gaandeweg 2020 door velen de ‘mainstream media’, de MSM genoemd.
Deze MSM hadden bijna alleen aandacht voor artsen zoals Jaap van Dissel, Diederik Gommers, Ernst Kuipers, Marc Bonten, Patricia Bruijning etc. en dierenartsen zoals Ab Osterhaus en Marion Koopmans.

Over hen gaat mijn draadje niet.
Mijn draadje gaat over artsen die van meet af aan kritisch waren op de coronamaatregelen. Gaandeweg het afgelopen jaar kwam ik met sommigen van hen in contact. Maar ééntje kende ik al van tevoren, mijn dorpsgenoot neuroloog Jan Bonte, @hommel_b.
Read 21 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(