@ThierryBaudet verkondigde op 3 juni in de vergaderzaal van de Tweede Kamer weer eens een complotfantasie. Het verhaal volgde het gebruikelijke patroon van zijn andere vuige complotgezwets over de EU of ‘de elite’. 2/25
Baudet oreert bijvoorbeeld over de oncontroleerbare macht die uitgeoefend wordt door een ongekozen bureaucratisch apparaat in Brussel of over een kartel van politieke partijen dat heimelijk GroenLinks-beleid uitvoert. 3/25
Baudet probeert zijn volgers voor te houden hoe verschrikkelijk het is wat ‘de EU’ of ‘de elite’ van plan zijn. Alleen zijn het Baudets eigen verzinsels waar hij schande van spreekt en is er geen EU-plan of VVD-beleid te vinden dat met zijn beschrijving overeenkomt. 4/25
Hij speculeert er op dat zijn volgers naïef genoeg zijn om hem op zijn woord te geloven en niet te checken of het klopt wat hij verzint over de ‘machtshongere EU’ of een VVD-CDA-D66-kabinet dat beleid van GroenLinks’ uitvoert. 5/25
Het is iets van fascistoïde bewegingen om de andere partijen als vijand te zien en ook nog eens een totaal vertrokken beeld op te hangen van hun opvattingen. Ik verwijs graag naar de 14 kenmerken van het fascisme zoals Umberto Eco die identificeerde. 6/25
openculture.com/2016/11/umbert…
Het sterke van het debat van 3 juni vind ik overigens dat alle andere partijen Baudet volledig genegeerd hebben. Niemand had een vraag voor hem, niemand wilde opheldering over de complotfantasie die hij vanaf het spreekgestoelte verkondigd had. 7/25
tweedekamer.nl/kamerstukken/p…
Baudet paste gisteren dus de debat truc toe om iets onbeduidends enorm groot te maken en daar ook nog eens veel verkeerde conclusies aan te verbinden. In dit geval had hij een rapport gekozen van de Rockefeller Foundation. 8/25 rationalwiki.org/wiki/Gish_Gall…
Baudet noemt de Rockefeller Foundation ‘een van de meest invloedrijke ngo’s ter wereld’. Het is echter geen ngo (een non-gouvernementele organisatie), maar een particuliere stichting uit de VS, de op 38 na grootste van het land qua uitgaven. Het had geen enkele status. 9/25
Het ‘ontwikkelen van een aantal scenario's voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling’, betekent helemaal niets. Het is niet zo gek dat het niets betekent, want Baudet is weer eens een hoax aan het verspreiden. 10/25
eu.usatoday.com/story/news/fac…
Het ‘lockstep-scenario’ waar Baudet naar verwijst is geen plan, maar een mogelijke richting die de wereld opgaat in geval van een crisissituatie. Baudet probeert hier een complotfantasie uit de VS, te importeren naar Nederland. 11/25
Baudet vermijdt te melden dat in het stuk van de Rockefeller Foundation ook sprake is van een Clever Together-scenario. Zeg maar wat we nu zien: overheden en industrie die met vereende krachten vaccins ontwikkelen om zo snel mogelijk terug te keren naar het oude leven. 12/25
De realiteit is dat met de vaccinatiegraad het aantal corona-besmettingen in rap tempo afneemt. Vaccineren is aantoonbaar een middel om deze pandemie eronder te krijgen en zo snel mogelijk het gewone leven weer op te pakken. 13/25
Thierry Baudet schijnt daar geen enkele behoefte aan te hebben, want hij blijft alle reeds lang weerlegde desinformatie over vaccins herhalen. 14/25
Er is echt niets experimenteels aan de vaccins, het is beproefde techniek. Er is ook geen ‘prima eerstelijns medicijn, zoals ivermectine dat tegengehouden wordt’. Sterker nog de WHO raadt het gebruik af omdat niet klinisch bewezen is dat het werkt. 15/25
who.int/publications/i…
In feite is het misdadig wat Baudet doet, want hij raadt het nemen van een uitvoerig getest en bewezen werkzaam vaccin af, en zegt dat niet werkende medicijnen prima zijn. Het getuigt van een minachting voor de volksgezondheid die een Kamerlid onwaardig is. 16/25
Dat de Nederlandse regering en die van andere landen vooruitlopend op een gunstig effect van de vaccinaties in rap tempo alle beperkingen afbouwen die gedurende de pandemie golden, is blijkbaar iets dat niet in het narratief van Baudet past. 17/25
Totaal tegengesteld aan wat er daadwerkelijk gebeurt, roept hij het beeld op van een onderdrukkende overheid.
Iets wat hij zegt klopt verbazingwekkend genoeg wel: de griep is inderdaad nagenoeg verdwenen. 18/25
De reden daarvoor is niet, zoal Baudet beweert, dat corona een griepvariant is. Maar dat de afstandsregels en de mondkapjes zo effectief waren, dat ze niet alleen de pandemie binnen de perken hielden, maar ook bijna alle griepbesmettingen voorkwamen. 19/25
nos.nl/artikel/237142…
En Baudet zou Baudet niet zijn, als hij zijn toespraak niet zou eindigen met een antisemitische sneer naar een ‘globalistisch plan.’ Het klinkt onschuldig, maar de Israëlische krant Haaretz heeft uitvoerig beschreven dat dit antisemitisme is. 20/25
haaretz.com/us-news/.premi…
Het is niet verboden om complotfantasieën aan te hangen. Sommige mensen kunnen nu eenmaal niet omgaan met de werkelijkheid en moeten een fantasiewereld creëren om met het leven te dealen. 21/25
Wat wel ernstig is, is dat de complotfantasie van Baudet gepaard gaat met het valselijk beschuldigen van eigenlijk iedereen die niet in zijn bizarre en aantoonbaar onzinnige fantasie meegaat. 22/25
Iedereen die het niet met hem eens is hoort tot een ‘globalistische elite‘ en is er op uit om een onderdrukkende dictatuur te vestigen. In de VS was er een paar maanden terug ook een president die de verkiezingen verloren had en dit soort complotten rondstrooide. 23/25
Het bracht zijn opgehitste volgers ertoe de parlementsgebouwen in Washington te bestormen. Dat politici complottheorieën verspreiden, is dus niet onschuldig en blijft niet zonder gevolgen. 24/25
Ik hoop dat mijn landgenoten, zeker zij die zelf onderzoek doen en kritisch zijn, dwars door de antisemitische leugens en hetze van Baudet heen prikken en hem een eenzame roepende in een echoput vol complotten laten zijn. #Baudexit. /Eind
@threadreaderapp please unroll.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Piet Lekkerkerk

Piet Lekkerkerk Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @PietLekkerkerk

9 May
Je kunt denken: het is maar een naam.
Je kunt denken: het is toeval.
Read 5 tweets
9 May
Thierry Baudet ziet de actie die hij opzette rondom de Dodenherdenking niet als bijzaak.
Ik ook niet.
Het legt de kern van zijn gedachtegoed bloot.

En om te beseffen wat het gevaar van het gedachtegoed van Baudet is voor een samenleving, hoef je niet terug naar periode van de Tweede Wereldoorlog. Baudet was ook tegen de berechting van de oorlogsmisdadiger Milosevic.
Laughland mede-auteur van de dissertatie van Baudet en in 2016 werkend voor een Russisch instituut in Parijs, noemde het proces tegen Milosevic onwettig, zoals Baudet het proces van Neurenberg onwettig noemde.
Read 4 tweets
9 May
@ThierryBaudet,‘zijn’ forum en nog wat clubjes misbruikten deze week het logo van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. @rik_rutten heeft die uiting en de deelnemers kundig geduid. 2/40
De actie van Baudet riep veel weerstand op en Baudet heeft daarom op 7 mei een verdediging geschreven. Het stuk bulkt van de valse vergelijkingen en van de fascistoïde retoriek. Als referentie geef ik mee de 14 kenmerken van fascisme die Umberto Eco onderscheidde. 3/40
Baudet heeft in het recente verleden laten zien dat hij bewondering heeft voor het Derde Rijk en flirt met het gedachtegoed van fascistische denkers. Tijdens de #complotkaravaan noemde hij het Neurenberg Tribunaal, waar de nazi-kopstukken berecht werden, illegitiem. 4/40
Read 39 tweets
16 Mar
@ThierryBaudet verspreidt tijdens de complotkaravaan slechts desinformatie die er op gericht is om de zorg en de samenleving te ontwrichten. Met wat het #FVD wil, zal de corona-pandemie langer doorwoekeren, zeker ook doordat het FVD het vertrouwen in vaccins ondermijnt. /2
De vraag die je dan kunt stellen is: waarom verspreidt iemand desinformatie die gericht is op ontwrichting?

Ik kan niet in Baudets hoofd kijken, maar Baudet is de enige politicus met een partij-ideoloog die betaald wordt door de Russische propagandazender Russia Today. /3
Daar zaait Baudets partij-ideoloog twijfel over de schuld van Rusland aan het neerschieten van MH17, de ramp waarbij 196 landgenoten (298 mensen in totaal) vermoord zijn door een Russische raketaanval.
Baudet praat Laughland daarin na. /4
Read 5 tweets
15 Mar
@MartijnK0ning had nog een aspect overgeslagen in zijn typering van @ThierryBaudet: zijn totaal mislukte wetenschappelijke carrière. Het is wellicht de reden waarom hij nu gedwongen is als zingende trucker met een #complotkaravaan het land door te trekken. /2
Al in 2010 veegde professor Rick Lawson met de promovendus Baudet de vloer aan met betrekking tot kennis van internationaal recht. Het was het onderwerp van het proefschrift van Baudet. Baudet wist niet waar hij het over had. /3
mr-online.nl/baudet-lawson-…
Omdat Baudet de leercurve heeft van een biljartlaken, herhaalde hij zijn misconcepties (of welbewuste verdraaiingen?) in zijn deels door de toen voor een Russisch pr-instituut in Parijs werkende John Laughland geschreven, omstreden proefschrift. /4
archief.mareonline.nl/archive/2019/0…
Read 7 tweets
15 Mar
Geert en Sam van Rooy hebben het bijgelegd, @chrisaaalberts? Sam werd een paar jaar terug ontslagen als PVV-medewerker wegens straatinitimidatie. Zijn vriendschappelijke band met @ThierryBaudet en Paul Cliteur dateert weer van na de straatterreur. Een soort Vlaamse Dion Graus. /2
In 2011 zette Wilders de Vlaamse straatterrorist op straat. /3
De vriendschap met Baudet dateert natuurlijk van na de laffe daad van Sam. /3
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(