Beyfendi beni nereden, ne kadar tanıyor bilemem ancak Maturidilik hakkındaki mesaimin, emeğimin, konumumun (?) kendisininkiyle bir olmadığını iddia ediyor. Üzücü olan şu ki içerik bağlamında zikrettiğim eleştirilere en ufak bir dönüşü bile halihazırda Twitter’da gözükmemekte.
Şayet başka bir yayın yapmış ise haberim de yok. Ancak benim ne yaptığımı, ne ettiğimi yakinen bilmediğini düşündüğüm Tahir beyin eleştirilerinin bu şekilde şahsi ve çirkin bir şekilde dile geliyor oluşu kendisi adına talihsiz bir durumdur.
Ben belki Tahir beyin yarısı kadar İmam’ı okumuşumdur, belki daha da az; ancak bu kendisinden daha az anladığım manasına da gelmez.
Bu tiviti alıntılamak yerine ss üzerinden buraya koyuyorum, zira kendisi tivit silme hususunda ısrarcı birisi olduğundan burada kendi kendime konuşuyor durumuna düşmek de istemem.
Ulema hakkında yazdığı talihsiz satırlar için birkaç tivitlik flood kendisine dokunmuş, belli ki uzun süre içinden atamamış bir hale getirmiş. Nasip olursa diyelim, ancak kendisinin mukaddimesini baştan sona okuyup ilmi bir tahlile girişme niyetim var.
Belki bir unvanım yok ancak önümdeki kitaplar sırf ünvan sahibi diye birilerinin eleştirilmekten hali kalmayacağını gösterir. Bu minvalde Mir Zahid nasıl ki İbn Sina için “Biz Şifa’nın iki kapağı arasındakilere iman etmiş kimseler değiliz” ifadesini kullanmıştır.
Sarahaten demekten hiçbir çekince görmüyorum ki hakikati belli titlelerin ardında da aramaya niyeti olan birisi değilim. Gerek üniversitedeki, gerek dışarıdaki hocalarımız bizlere bunu öğretmiş, bunu tavsiye etmiştirler.
Hz. Ali (r.a)’ye nispet edilen şu sözde de olduğu gibi: “Doğru kişilerle bilinmez. Önce doğruyu bilirsin, sonra da ehlini.”

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with abdurrahman beşikci

abdurrahman beşikci Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @arahmanbesikci

6 May
Herkese hayırlı günler dilerim, görüntüdeki pasaj hakkında birkaç şey söylemek istiyorum:
Malumunuzdur İmam Maturidi’nin Kitabu’t-tevhid’i ulema beyninde tedavul eden eserlerden birisi olmamış, + Image
+ hatta halihazırda dünya üzerinde kitabın -tespit edilmiş- bir nüshası bulunmakta, buna mukabil İmam'ın bir diğer eseri olan Te’vilat’ın ise birçok nüshasını bugün Türkiye’de dahi bulabiliyoruz.
Kitabu't-tevhid'in tespit edilen nüshası yine bir çoğunuzun malumudur ki, Cambridge’de Fethullah Huleyf taradından bulunmuş, ilk olarak da yine onun tarafından tahkik edilmiştir. Eser daha sonra Bekir Topaloğlu tarafından aynı nüsha üzerinsen bir defa daha tahkik edilmiş, +
Read 29 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(