Nb: ആനുകാലിക സംഭവങ്ങളുമായി ഇതിന് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല 😌
@CPIMKerala

🔺ഈട്ടി 😌
ഇന്ത്യ,പാകിസ്താൻ, നേപ്പാൾ മുതലായ ദക്ഷിണേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഉയരം കൂടിയതും ഉറപ്പുള്ള തടിയോടും കൂടിയ ഒരു വൃക്ഷമാണ് ഈട്ടി അഥവാ വീട്ടി.(ഇംഗ്ലീഷ് :Rose wood;ശാസ്ത്രീയനാമം:Dalbergia latifolia)1/5
തടി വ്യവസായത്തിൽ വിലപിടിപ്പുള്ള മരങ്ങളിലൊന്നായ ഈട്ടിയുടെ ജന്മദേശം ഏഷ്യയാണ്. സാധാരണയായി 900 മീറ്ററിനുമുകളിൽ 10 മുതൽ 40 ഡിഗ്രീ സെന്റിഗ്രേഡ് വരെ താപനിലയുള്ള നദീതീരങ്ങളിൽ ആണ് ഇവ വളരുന്നത്. കേരളത്തിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ ഇവ ധാരാളമായി വളരുന്നു.നിത്യഹരിതവൃക്ഷമാണെങ്കിലും വരണ്ടപ്രദേശങ്ങളിൽ 2/5
ഇല പൊഴിക്കാറുണ്ട്.വനവത്കരണത്തിനും തടിയിലുള്ള ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും തേക്കുപോലെ ആശ്രയിക്കാവുന്ന ഒരു മരമാണ് ഇത്.ചിങ്ങം - കന്നി (ആഗസ്ത്-സെപ്തംബർ) മാസങ്ങളിൽ പൂക്കളും കായകളും ഉണ്ടാകുന്ന വീട്ടിയിൽ തേനീച്ചകളും പ്രാണികളും പരാഗണം നടത്തുന്നു. കാറ്റുവഴിയാണ് വിത്തുവിതരണം. 3/5
കരിമ്പരപ്പൻ ശലഭ-ലാർവകളുടെ ഭക്ഷണസസ്യമാണ്.വടക്കേ ഇന്ത്യൻ ഈട്ടി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ശീഷം എന്ന മരമാണ്.വീട്ടിത്തടിയുടെ ഉയർന്ന വിലകാരണം അമിതമായും നിയമവിരുദ്ധമായും ശേഖരിക്കുന്നതിനാൽ ഇവയുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുവരുന്നു. 1927ലെ ഇന്ത്യയിലെ വനനിയമപ്രകാരം കാടുകളിൽ 4/5
നിന്നും വീട്ടി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്.കയറ്റുമതിയും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജാവയിൽ 19-ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനഭാഗത്ത് തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.വളർന്നുവലുതാവാൻ വളരെക്കാലം എടുക്കുന്നതിനാൽ ജാവയിലും ഇന്ത്യയിലും അല്ലാതെ തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല!
:കടപ്പാട്
5/5

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Shivani

Shivani Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ShivniNair

10 Jun
'അനശ്വര പ്രണയം' 😏😏
---------------------------------
പാലക്കാട്‌ നടന്ന 10 വർഷത്തെ 'പരിശുദ്ധ പ്രേമ' കഥ വായിച്ചപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് സീരീസ് ആയ 'Grey's Anatomy' ലെ ഒരു എപ്പിസോഡ് ആണ് ഓർമ്മ വന്നത് (S08e20)🙄.അത് ഓസ്ട്രിയ ൽ നടന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ സംഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുതി അവതരിപ്പിച്ച 1/9 Image
കഥ ആയിരുന്നു.ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഒരു കാപാലികൻ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുക.പുറം ലോകം അറിയാതെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ചു സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക. ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുമ്പോഴും അത് സ്നേഹം എന്ന് കരുതുന്ന പെൺകുട്ടി 🙄.ഒടുവിൽ എപ്പോഴോ തോന്നിയപ്പോൾ എങ്ങനെയോ രക്ഷപെട്ടു എത്തുന്ന പെൺകുട്ടിയോട് 2/9
ഡോക്ടർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും വർഷത്തിനിടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാൻ തോന്നിയില്ലേ എന്ന്. അവൾ അതിന് കൊടുക്കുന്ന മറുപടി : "അയാൾക്ക് എന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹം ആയിരുന്നു" എന്ന് 😌😌.
ഇതാണ് Stockholm syndrome.ഇരയ്ക്ക് വേട്ടക്കാരനോട് തോന്നുന്ന വൈകാരിക അടുപ്പം.3/9
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(