Kendilerine ateist-deist diyenlerin Allah'ın Kitabına karşı tavırları onda hata aramak şeklindedir. Kur'an'ı bilen bir mümin için akılsızlığın zirvesi olan, kendi üretimleri de olmayan bazı iddiaları doğru sanarak kendilerini rahatlatmaya çalışırlar. Kibrin en üst seviyesi budur.
Çünkü delil saydıkları şeyleri kendilerinin anlayamamış olabileceklerini hesaba katmaz, kainatı Yaratanla aşık atmaya kalkarlar. Bu, Kur'an'ın Allah'ın Kitabı olmadığını iddia etmenin en ahmakça yoludur. Oysa Kur'an böyle bir iddiada bulunmanın da doğru yolunu göstermiştir:
"Kur'an'dakine denk bir sure getirin!" Kur'an'ın Allah'ın Kitabı olmadığını iddia edenin yapması gereken tek şey budur. Bunun dışındaki hiçbir uğraş bir mümin tarafından kâle alınmaz. Onu da asla yapamayacakları için yakıtı insanlar ve taşlar olan o ateş onlar için hazırlanmıştır

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Erdem Uygan

Erdem Uygan Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @erdem_uygan

3 Dec 20
Kur'an'ı tarihsel kabul etmek, özetle Kur'an'ın bazı hükümlerinin indirildiği döneme ve coğrafyaya has olduğunu iddia etmektir. Tarihselciler Kur'an'ın bir Kitap değil hitap olduğunu, onu metin haline getirenin nebi olduğunu ileri sürerler. Üstelik bu görüş kendi üretimleri de ⬇️
değildir, batı kaynaklıdır. Kısacası Kur'an Allah'ın Kitabı değildir demenin akademisyencesine tarihselcilik denir. Kur'an'a göre ise tarihsel bir kitap Allah'ın Kitabı olamaz. Konuyu yıllardır ele alıp yazıyorum. Detaylı bir yazım şuradadır:⬇️
suleymaniyevakfi.org/kuran-arastirm…
Ayrıca bir kaç kelime aratarak kolayca ulaşılabilecek programları yıllar öncesinden beri yapıyoruz. Bu yayınlarda en çok geçen ismin Mustafa Öztürk olduğu görülecektir. Bunun sebebi Türkiye'deki tek tarihselci akademisyenin Mustafa Öztürk olması değildir. ⬇️
Read 15 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(