Dit is een gotspe pur sang. Er verscheen een ANP-bericht dat het restaurant van mijn faculteit vegetarisch werd. Meteen een boos en ongenuanceerd artikel in de @Telegraaf (‘een straf’). Gevolg: geschreeuw en gescheld van lezers en agressie van de vleesindustrie naar de @tudelft.
Die 95% zijn alle mensen die weleens vlees eten; het is niet het percentage Nederlanders dat dagelijks vlees eet. Zie onderzoek CBS.
#wievertrouwjemeer
En voor de duidelijkheid: de Bouwkunde- en TU-gemeenschap is er blij mee. Het aanbod is gevarieerder en van hoge kwaliteit. Afgelopen week was het restaurant elke dag om half twee helemaal uitverkocht.
Andere faculteiten overwegen derhalve iets soortgelijks te doen.
De Telegraaf gelooft natuurlijk nog steeds niet in klimaatverandering, maar als academisch instituut volgen wij de wetenschap. En feit is: minder dierlijke producten en meer plantaardige alternatieven leiden tot een significant lagere broeikasgasuitstoot.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Andy van den Dobbelsteen

Andy van den Dobbelsteen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @dobbelska

31 Dec 18
Goedemorgen wakkere lezers van de @telegraaf, zaterdag gaf uw krant, onder de titel ‘Wetenschap in plaats van emotie’, een podium aan een stuitend manifest tegen de aanpak van het klimaatprobleem.
Een draadje van een wetenschapper die niet langer stil wil blijven over nonsens.
Van lezer @gerbaron kwam de vraag aan collegahoogleraar @arjanvantimmeren en mijzelf waarom geen enkele zittende hoogleraar het manifest ondertekend heeft - een scherpe waarneming.
Dat is nogal logisch, en zal ik u verklaren.
De waarde van wetenschap zit in de toetsing van theorieën, modellen en kennis door kritische vakgenoten alvorens artikelen kunnen worden geplaatst in wetenschappelijke media. Geen van de ondertekenaars heeft ooit een wetenschappelijk artikel over hun klimaattheorie gepubliceerd.
Read 18 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(