Zmiany w systemie edukacji od nowego roku szkolnego:

🔴 W szkołach obowiązkowo religia albo etyka, a w związku z tym, że brakuje nauczycieli etyki dzieci będą musiały obowiązkowo uczęszczać na religię.

Lekcje etyki w wieku szkołach prowadzone są wyłącznie przez katechetów.
1/3
🔴 Zmiana kanonu lektur szkolnych. Od pierwszej klasy podstawówki do ostatniej klasy liceum Karol Wojtyła, Lolek, Papież Jan Paweł II, Wyszyński i Kossak-Szczucka.

Ciekawe w której klasie dzieci będą poznawać poglądy Wyszyńskiego i Szczuckiej na kwestię żydowską.

2/3
🔴 Dyrektorów szkół będą wybierać kuratorzy, (5 głosów dla kuratorium, 3 dla samorządu, tacy jak Barbara Nowak, wszyscy związani w Kościołem, większość z nich ma powiązania z Rydzykiem.
Kurator może odwołać dyrektora bez podania konkretnego powodu (...)
(...), będzie wprowadzony większy nadzór nad placówkami niepublicznymi.

Kuratorium będzie decydowało o tym jakie organizacje mogą wchodzić na teren szkół, czyli będą to wylacznie organizacje związane z Kościołem, koniec Tęczowych Piątków (...)
Czyli de facto wszystkie szkoły publiczne zmienią się w szkoły katolickie, w których rządzić będą dyrektorzy wspólnie z proboszczami. Tak jest już teraz, ale ta patologia jeszcze bardziej się pogłębi.

🔴 Katolickie wychowanie do życia w rodzinie stanie się priorytetem w szkołach
Witajcie w Polsce, państwie wyznaniowym.
Suplement
"Wsparcie dla inicjatywy wprowadzenia obligatoryjnego wyboru pomiędzy etyką i lekcją religii wyraziła na swoim wczorajszym posiedzeniu Komisja Komisji Wychowania Katolickiego KEP."

wiadomosci.onet.pl/kraj/obowiazko…
Anna Tatar z @StowNIGDYWIECEJ o poglądach Kossak - Szczuckiej na "kwestię żydowską"

"Czyny Kossak w jej tekstach publicystycznych motywowane są argumentami o podłożu nacjonalistycznym i antysemickim." Od 1941 roku pisarka znajduje się wśród założycieli Frontu Odrodzenia Polski.
"W swoim najbardziej znanym tekście z okresu okupacji – ulotce Protest – apelowała o współczucie wobec mordowanych Żydów, jednocześnie podtrzymując wobec nich oskarżenia o działanie na szkodę Polski."
Więcej o Kossak-Szczuckiej w książkach, które z pewnością nie zostaną lekturami szkolnymi.
Kiedyś napisałabym -serdecznie polecam, dzisiaj, po zmianach jakie Czarnek wprowadza w szkołach, napiszę- koniecznie.
Kossak-Szczucka o płonącym getcie warszawskim:

"Modlitwa za ginących, uświadamianie ich, że z męki obecnej mogą uczynić wielki stos ofiarny przyspieszający odrodzenie, usuwający z narodu niegdyś wybranego ciążącą na nim klątwę. Dusze ich oczyści chrzest krwi.(...)"

Młyny Boże
Leociak W Młynach Bożych sporo miejsca poświęcił również poglądom na "kwestię żydowską" drugiemu ulubieńcowi Czarnka czyli Prymasowi Tysiąclecia, którego książkami postanowił katować dzieci i młodzież.
To przy okazji polecę dwie książki, które nie tylko nie są lekturami szkolnymi, ale w Polsce są niedostępne, a opisują jak naprawdę wygląda pomoc Żydom w czasie Zagłady.

Okazuje się, że Kazimierz Brandys jest prawie całkowicie wymazany z kanonu literatury polskiej.
Ani fejk, ani żart, ani bajt.
Ja z takich rzeczy nie żartuję.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with 𝓐𝓰𝓪𝓽𝓪 (𝓸𝓷𝓪 /𝓳𝓮𝓳)🕊️🍉

𝓐𝓰𝓪𝓽𝓪 (𝓸𝓷𝓪 /𝓳𝓮𝓳)🕊️🍉 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Tulilam

8 Jun
Teraz już TVN-owi trudno będzie zarzucić, że wyrugował lewaków z programów publicystycznych.

Jak to nie zapraszamy polityków Lewicy? A Leszek Miller?!

Jak to słuchamy głosu kobiet?
A Katarzyna Lubnauer?!

Jak to nie zapraszamy lewicowych publicystów?!
A Rafał Woś?!
×Jak to nie słuchamy głosu kobiet× ofc.
To był mój głos w dyskusji czy Lewica powinna odciąć się od Wosia.

Lib-media mają dziś dzień konia.
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(