"The question that everyone needs to ask is: is it effective? [..] It is NOT effective, because it will not protect you from transmission, not from getting the virus, and it will not protect you from dying" rumble.com/vhux2b #covid19nl #coronamaatregelen #volksgezondheid
'De vaccins die nu op de markt zijn, zijn eigenlijk onvoldoende getest op ernstige bijwerkingen.. "De overheid moet duidelijk maken hoe groot 't risico op ernstige bijwerkingen is, maar daar is onvoldoende onderzoek naar gedaan.."' nporadio2.nl/nieuws/30919/e… #covid19nl #artsen
'Dat betekent dat van geïnfecteerde personen 99,85% overleefd en onder de 70 jaar zelfs 99,95%. De promotie van een vaccin is daarmee volkomen onnodig en onlogisch. Waarom prijst De Jonge het dan toch aan.. ‘follow the money'' viruswaarheid.nl/belangrijk/onv… #covid19nl #coronamaatregelen
Bij LAREB worden bijwerkingen op vrijwillige basis gemeld. lareb.nl #covid19nl #coronamaatregelen #killerprik #slachting #volksgezondheid

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Simone_Voice

Simone_Voice Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Simone_Voice

8 Jun
"We have to be conscious that we are a product of a very long evolution.., so we are not here by chance. Our 'organization', biological body, is very complex, and we should nog 'hack' into our genome. They don't know what they're doing" bitchute.com/video/4sE6kyRK… #covid19nl
(sorry, 'not ipv 'nog')
Wodarg: "Life is not uni-directional (in één richting), it is recursive (zich herhalend). If you change one thing, you change everything." Montagnier: "It's very stupid what they are doing." Check video ⬆️. #covid19nl #coronamaatregelen #volksgezondheid #coronavaccin
Read 5 tweets
7 Jun
"Mondkapjes zijn totaal nutteloos. Er is geen énkele wetenschappelijke basis dat zij effectief zijn... ze geven slechts een 'deugsignaal' af" bitchute.com/video/Jp2VbhWJ… #covid19nl #coronamaatregelen #mondkapjes #artsen #wetenschap
#Mondkapjes werken niet. Er is geen medische noodzaak. Het zijn muilkorven om jou fysiek en psychologisch een bepaalde richting op te krijgen. Niet raar opkijken ook als je straks longproblemen krijgt door langdurig gebruik. #covid19nl #coronamaatregelen
#Mondkapjes werken niet. Virus gaat erdoorheen, erlangs enz. En ook meer professionele mondkapjes, die misschien maar misschien ook niet een béétje helpen: heb je gezien hoe mensen ze dragen en bewaren? Op en af doen? Gaan we ze nu ook voortaan in het griepseizoen dragen? 🤡
Read 7 tweets
7 Jun
🤔 'Grey State - official concept trailer' (2012) #covid19nl #politiestaat #vrijheid
Hoe breken we stap voor stap de samenleving en economie af om het volk in een totalitair systeem te kunnen schuiven, zónder dat zij inspraak hebben of überhaupt besef van wat er exact gebeurt? #covid19nl #coronamaatregelen #LockStep #thegreatreset
Read 4 tweets
7 Jun
"Verschillende werden geboeid afgevoerd. Zonder goede reden.. Ze zijn tot de volgende ochtend vastgehouden. Niet alle ouders zijn gebeld. Die mochten trouwens niet eens komen. Ze hebben die kinderen gewoon de hele nacht opgesloten" bpoc2020.nl/pdf/Transcript… #covid19nl #politie
"Ik heb natuurlijk wel een keus. Ik ga weg bij het korps.. Ik ben docent maatschappijleer geweest. Ik ga mijn oude vak weer uitoefenen.. Jonge mensen iets bijbrengen i.p.v. ze in een arrestantenbus gooien zonder goede reden", lees politieverhoor 76 ⬆️. #covid19nl #politie #geweld
De #politie transformeert steeds verder tot een 'gelegaliseerde knokploeg', die fantastisch past in een dictatuur! Niet alle dienders zijn het daar natuurlijk mee eens. Zie politieverhoren, per heden, 1 t/m 76: bpoc2020.nl/politieverhore… #covid19nl #coronamaatregelen #bpoc2020 Image
Read 4 tweets
11 Apr
Advocaat Reiner Fuellmich: "There cannot be a doubt whatsoever, at least not for me.., that what's been happening for a year now.., these are the worst crimes against humanity ever.." odysee.com/$/embed/Reiner… #covid19nl #coronamaatregelen #misdaad #terreur
Fuellmich: "We all should know now, those 10-20 percent of us, who still have a brain to use and to think with, this has never been about the virus, never about health: this has always been about taking everything away from us, so that we would be dependent on them" #covid19nl
Fuellmich: (this also has always been about) "Plus population reduction, plus gaining complete control over those who are left... What all the evidence points to: this conclusion is inevitable. If you don't have any symptoms, are you really gonna go go a doctor..?" #covid19nl
Read 10 tweets
11 Apr
Het is okay dat mijn kind opgroeit in medisch fascisme, waarin hij/zij zichzelf constant als 'potentiële moordenaar' ziet. Niet? Sluit je dan aan bij ouders die voor een vrije samenleving voor hun kinderen zijn. #covid19nl #coronamaatregelen #kinderen #samenleving #gezondheid
Laat de kinderen niet kreperen... 'Deskundigen luiden noodklok: onze kinderen moeten hun jeugd terugkrijgen' #covid19nl #coronamaatregelen #kinderen #gezondheid #trauma #stoornissen #kindermishandeling
"Als wij dan nu een hele generatie kinderen creëren, die 'uit verbinding gaat', 'óntzield' wordt, wat zijn dan de schadelijke effecten op de lange termijn?" #covid19nl #trauma #coronamaatregelen #kinderen
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(