۱
این سخنرانی آلبر کامو و به‌کارگیری اصطلاح «دوران جالب» اشاره به یک نفرین به ظاهر شرقی دارد که بر سر اصل و اساسش بحث است.
یک نفرین باستانی چینی وجود دارد که می‌گوید: «امیدوارم (یا باشد که) در دوران جالبی زندگی کنی!»
یا به انگلیسی:
"May you live in an interesting age."
👇
۲
اما بسیاری در اصل و اساس شرقی بودن و باستانی بودن این نفرین شک دارند چرا که هیچ نوشته‌ای در آثار مکتوب باقی‌مانده در چین به چنین اصطلاحی اشاره نمی‌کند.
اما جریان از کجا شروع می‌شود؟
در سال ۱۹۳۹ فدریک کودرت، سناتور ایالت نیویورک، در مراسمی از دوستش 👇
۳
آستین چمبرلین، برادر نخست‌وزیر وقت بریتانیا، یاد می‌کند و می‌گوید سه سال پیش قبل از مرگ چمبرلین برای او نامه‌ای فرستاده و در بخشی از نامه نوشته است:
"that we were living in an interesting age."
«...که ما در دوران جالبی زندگی می‌کردیم.»
ظاهراً چمبرلین در پاسخ نامه‌ای ارسال
۴
می‌کند و می‌گوید که سال‌ها پیش از یکی از دیپلمات‌های بریتانیا در چین شنیده که وقتی مقامی چینی می‌خواسته دشمن‌اش را نفرین کند گفته است: «باشد که در دوران جالبی زندگی کنی!» و در ادامه نامه می‌گوید: «هیچ دورانی بیشتر از دوران ما از ناامنی مملو نگشته.»
👇
۵
این اولین اشاره به این اصطلاح است که ما سراغ داریم و بسیاری معتقدند که سازندهٔ این جمله تلاش داشته تا جمله‌ای شبیه به مکالمات کنفسیوسی خلق کند و به گمان ایشان موفق نبوده.
اما در ورژن امروزی این جمله «interesting times» جایگزین «interesting age» شده است. و نخستین بار👇
۶
رابرت کندی، سیاستمدار آمریکایی، در سال ۱۹۶۶ در سخنرانی‌ای در کیپ آن را به کار برد:
«نفرینی چینی وجود دارد که می‌گوید «باشد که در زمان جالبی زندگی کنی.» خوش‌تان بیاید یا نه ما داریم در زمان جالبی زندگی می‌کنیم. زمان خطرات و عدم قطعیت؛ ولی همچنین زمانی که بیشتر از هر دوره‌ای👇
۷
در تاریخ نسبت به خلاقیت و نوآوری انسان‌ها روی خوش نشان می‌دهد.»

کندی این جملات را در وصف دههٔ شصت میلادی بیان می‌کرد.
امروزه بیشتر این نفرین یا ضرب‌المثل را انگلیسی قلمداد می‌کنند.

*بابت ترجمهٔ افتضاح نقل‌قول‌ها و زیاده‌گویی پوزش می‌خواهم.

تصاویر: کودرت، چمبرلین و کندی

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with آرمان

آرمان Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @friend_of_hume

10 Jun
📚#رشتو: مردم‌گریزی فلسفی
۱
فلاسفه از زمان‌های قدیم گفته‌اند که وقتی افکار دیگران را موشکافی می‌کنیم، ناگهان به کشفی ناراحت‌کننده و به طرز عجیبی رهایی‌بخش می‌رسیم: اینکه دیدگاه‌های اکثر مردم راجع به اکثر موضوعات سرشار از اشتباهات و خطاهای عجیب است.👇
۲
شافور که همان رویکرد مردم‌گریزانهٔ فلاسفهٔ نسل قبل و بعد از خودش را داشت، این موضوع را به سادگی بیان می‌کند:« افکار عمومی بدترین نوع افکار است.»
دلیل این اشکال افکار عمومی در این است که عموم مردم به خود سختی نمی‌دهند افکارشان را در معرض بررسی عقلانی قرار دهند و👇
۳
در عوض بر شمّ درونی، احساسات و عادات تکیه می‌کنند. شافور می‌گوید: «می‌توان مطمئن بود که هر تفکر همگانی و هر عقیدهٔ رایجی مزخرف است، چون توانسته نظر اکثریت را جلب کند.» او همچنین می‌گوید چیزی که بی‌جهت شعور عمومی نامیده می‌شود معمولاً دست کمی از بیشعوری عمومی ندارد چرا که 👇
Read 16 tweets
30 May
#رشتو: مغالطهٔ برد-باخت در اقتصاد

۱/۱۰
بسیاری کژفهمی‌ها در عالم اقتصاد بر پایهٔ این فرضیهٔ نادرست بنا شده‌اند که مبادلات تجاری از نوع برد-باخت هستند و سود یک طرف معامله قطعاً با ضرر دیگری همراه است.
حقیقت این است که مبادلات اقتصادی «آزاد» چه بین کارفرما و کارمند، مالک و مستاجر👇
۲/۱۰
و... باشد در صورت سودمند نبودن برای هر دو طرف، هیچ‌گاه انجام نمی‌شوند. هرچند این مسأله واضح است اما اغلب از نظر‌ها پنهان می‌ماند.
امکان سود بردن برای دو طرف مبادله ضروری است اما کافی نیست. علاوه بر این امکان، دو طرف شروطی را ترجیح می‌دهند که برای آن‌ها مطلوب‌تر باشد. 👇
۳/۱۰
دو طرف باید شروط طرف مقابل را تا حد امکان بپذیرند چرا که در غیر این صورت مبادله‌ای انجام نمی‌شود. برای همین دو طرف تلاش می‌کند شروط‌شان در تضاد با منافع دیگری نباشد.
اما شرایط زمانی بغرنج می‌شود که طرف سومی با قدرتی بیشتر به نام دولت وارد ماجرا می‌شود.👇
Read 10 tweets
16 Apr
۱
چرا برخی نمی‌توانند تنهایی‌شان را تاب بیاورند و از آن گریزان‌اند؟
نیچه پاسخ می‌دهد که مردمان از تنهایی‌شان می‌ترسند چرا که ارزشی خودساخته ندارند. و چون معیاری برای سنجش خویشتن در دست‌شان نیست ناچار دیگرانی را فرا‌می‌خوانند و از آن‌ها شاهد برمی‌گزینند تا ارزشمندی‌شان را...
۲
تایید کنند.
ارزشی برای خود نساخته‌اند و ناگزیر مقابل ارزش‌های دیگران تعظیم می‌کنند. چون دیگران نیز همچون آنان واقعاً ارزشی خلق نکرده‌اند، ارزش‌شان مصداق بی‌ارزشی‌ است و چنین است که وقتی در خلوت با این بی‌ارزشی‌ رو در رو می‌شوند، از آن می‌گریزند.

در «چنین گفت زرتشت» می‌خوانیم:
۳
«تاب خویشتن ندارید و خود را چندان که باید دوست نمی‌دارید. حال می‌خواهید همسایه را به دام محبت کشانید و خود را با خطای او زَراَندود کنید.*
ای کاش هیچ همسایه را تاب نمی‌آوردید و نیز همسایگانِ آن را. آن‌گاه ناگزیر از خود برای خود دوست می‌آفریدید و دل سرشارش را.
Read 4 tweets
15 Apr
۱
فیلم «درس‌های فارسی»، ساختهٔ وادیم پرلمان کارگردان اوکراینی‌تبار، داستان واقعی یک یهودی فرانسوی به نام ژیل را روایت می‌کند که در مسیر رسیدن به محل اعدامش به طور اتفاقی کتابی فارسی به دستش می‌رسد که پدری برای پسرش، رضا، امضا کرده است. ژیل خودش را ایرانی جا می‌زند و از آنجا...
۲
که یکی از فرماندهان اس.اس به دنبال یک ایرانی می‌گردد تا فارسی یاد بگیرد او نجات پیدا می‌کند.
حال در ادامه شاهد داستان ژیل هستیم که خود را «رضا جون» معرفی می‌کند و زبانی‌ من‌درآوردی را به جای فارسی به فرمانده آموزش می‌دهد. اما سختی کار اینجاست که هم باید رازش پنهان بماند و
۳
و هم باید خودش این زبان من‌درآوردی را فرابگیرد تا زنده بماند. وقتی ژیل مسئول نوشتن اسامی زندانیان می‌شود به واسطهٔ نوشتن اسامی در لیست‌ها به روشی دست می‌یابد تا خودش نیز بتواند آن واژگان را حفظ‌ کند. و در آخر موفق می‌شود ۲۸۴۰ لغت من‌درآوردی را هم به فرمانده آموزش دهد و هم خودش
Read 4 tweets
14 Apr
#رشتو
۱/۸
🔴تشابه وضعیت نویسندگان در آلمان نازی و شوروی کمونیستی

جالب است در این واقعیت هم تأملی کنیم که میان چیزی که فاشیست‌های غربی از ادبیات می‌خواستند با آنچه بالشویک‌ها می‌خواهند تفاوتی وجود ندارد. بگذارید گفته‌ای را نقل کنم: 👇
۲/۸
«شخصیت هنرمند باید آزادانه و بدون قید و بند رشد کند. اما یک چیز از او می‌خواهیم: تأیید اصول اعتقادی ما.»
این کلام یکی از بزرگان نازی یعنی دکتر روزنبرگ، وزیر فرهنگ آلمان هیتلری، است. نقل قول دیگر: «هر هنرمندی حق آفرینش آزادانه دارد؛ اما ما کمونیست‌ها باید او را👇
۳/۸
بر طبق برنامه‌مان ارشاد کنیم.» چنین گفت لنین!
هر دو جمله‌ای که نقل کردم، عین کلمات آن‌هاست و شباهت این‌ها به هم می‌شد مایهٔ تفریح باشد، حیف که کل قضیه بسیار غم‌انگیز است.

«ما قلم‌هایتان را ارشاد می‌کنیم»- پس این بود قانون بنیادی که حزب کمونیست وضع کرد، و👇
Read 9 tweets
9 Apr
#رشتو
۱
وقاحت و حماقت مائو در دوران جنگ سرد همهٔ مملکت‌های جهان (اعم از کمونیست و غیرکمونیست) را انگشت به دهان می‌کرد.
و همین وقاحت در بسیاری از مواقع نقش کلیدی در موفقیت چین در سطح بین‌المللی را رقم می‌زند. برای مثال مائو بارها بعد از سخنان یا سیاست‌های 👇
۲
تجاوزکارانه‌اش گوشزد می‌کرد که هراسی از جنگ و به خصوص جنگ هسته‌ای ندارد و اشاره می‌کرد که جمعیت چین آن‌قدر زیاد است که اهمیتی نمی‌دهد چند صد میلیون از آن در جهت پیروز کمونیست چینی فدا شوند. برای مثال در کنگرهٔ سال ۱۹۵۷ مسکو مائو در مقابل نمایندگان کشورهای کمونیست بیان کرد:
👇
۳
«ما از جنگ هراسی نداریم. از بمب‌ها و موشک‌های اتمی نمی‌ترسیم. اگر در جنگ با امپریالیست‌ها ۳۰۰ میلیون نفر از جمعیت کشورمان را از دست بدهیم چه اهمیتی دارد؟ جنگ جنگ است. سال‌ها سپری خواهد شد و ما هم به دنبال کار خودمان بر‌می‌گردیم و جمعیت بیشتری تولید می‌کنیم، حتی بیشتر از قبل»👇
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(