@PLoobuyck 1. De doelstelling is zonder instemming van de burger verschoven van 'flatten the curve' naar 'crush the curve'. 2. Wetenschappelijke evidentie rondom de maatregelen is niet openbaar gemaakt. 3. Criticasters zijn weggezet als 'schuldigen van de tweede golf' en monddood gemaakt.
@PLoobuyck 3. De communicatie van de experten is in juni vorige jaar omgeslagen naar belerend en beschuldigend. 4. De cijfers die werden weergegeven werden nooit in context geplaatst van aantal testen wat wantrouwen voedt.
@PLoobuyck 5. Terwijl er door geprivilegieerde intellectuelen met dure woorden als solidariteit werd gegoocheld, zijn vele beleidskeuzen onbewust ideologische keuzes geweest die met name de niet- geprivilegieerde medemens hebben getroffen.
@PLoobuyck 6. De jeugd zonder pardon speelbal geweest van dit beleid en vanuit de opiniemakers kwam hiervoor geen of amper begrip. Sommige ouders vonden dit kennelijk prima. Anderen vonden het hartverscheurend. Deze laatsten zijn weggehoond.
@PLoobuyck 7. Er is geen enkel noemenswaardige filosofisch debat geweest rondom welke waarden wij als maatschappij willen aanhangen. Wat wij bereid zijn te verliezen ten koste van wat. In hoeverre wij veiligheid verkiezen boven vrijheid en wat hier de ultieme consequenties van zijn.
@PLoobuyck 8. Er is onmenselijk veel leed aangericht: kindermisbruik is maal drie gegaan, we hebben mensen alleen laten sterven, de ongelijkheid zal pieken als nooit tevoren, mensen pleegden zelfmoord, mensen verloren hun vermogen wat potentieel generationele armoede met zich meebrengt.
@PLoobuyck 9. En tot slot het meest giftige van alles wat gebeurde: er was geen begrip voor diegenen die zich uitspraken tegen de maatregelen. Het debat is volledig geblokkeerd én geridiculiseerd vanuit de top. Met totale polarisatie tot gevolg.
@PLoobuyck 10. En: daar waar de intellectuelen het vroeger roerend eens waren over het feit dat Big Pharma wel degelijk een problematisch gegeven is, mag je nu zelfs niet meer twijfelen aan de vaccinatiestrategie (waarom niet enkel kwetsbaren?) zonder voor anti-vaxxer weggezet te worden.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Ellen Schoenaerts

Ellen Schoenaerts Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(