Arbetsgivare försöker förklara varför det är viktigt att personalen nu skall ha andningsskydd vid vård av Covid-19 efter att ha tvingats till ändring av Arbetsmiljöverket efter anmälan av skyddsombud. Utdrag ur utbildningsmaterial
#COVIDisAirborne #onlyinSweden

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Hemsjukvård i natten

Hemsjukvård i natten Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @per_nordstrom

9 Jun
Så tråkigt att Arbetsgivaren måste racka ned på kravet från @Arbetsmiljo om andningsskydd. Det blir så "krångligt" för DEM. Nu måste ett personal avlösas för att inte använda andningsskydd mer än 4 h. Man kanske inte skall vara i den miljön i bara Andningsskydd/munskydd i TIMMAR!
Tycker myndigheters och arbetsgivares fokus hela pandemin varit att det inte skall bli så "krångligt" för DEM. Vi då? Som av @Arbetsmiljo blev nekade skyddsutrustning för att Arbetsgivaren inte gjort vad de skulle. För annars skulle det bli för "krångligt"
Rätt så säker på att hot om vite hade snabbat på anskaffningen av skyddsutrustning och satt regeringen i press att stoppa export och starta upp produktion. Istället lögner om att det inte behövdes för covid-19 gav inte aerosol jmfrt med influensa.
folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-ber…
Read 15 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(