“Evsel&endüstriyel atıklarla Marmara Denizi’nde organik ve inorganik toksik kirleticilerin deniz suyu ve sedimentinde yüksek seviyelerde bulunduğu aşikar olup, bu kirleticilere maruz kalan balıklar ve doğal yaşamın olumsuz etkilendiği kuşkusuzdur.”
(2002)
dergipark.org.tr/tr/download/ar…
“Marmara’yı hiç bir arıtmaya tabi tutma- dığımız atıklarla kirletiyoruz..”

Bilimsel Açıdan Marmara Denizi; 2007 Kapsamlı bir Çalışma Raporu:
tbbyayinlari.barobirlik.org.tr/TBBBooks/bilim…
İÜ Su Ür. Fak. Deniz Biyolojisi A.B.D. Başk Prof.Dr. Bayram Öztürk, Denizdeki fitoplankton türlerinin aniden artışıyla oluşan red tide (kırmızı gelgit) olayının, uzun vadede deniz canlılarını ve insanları tehdit eder hale gelebileceğini belirtti.

(2015)

istanbul.edu.tr/tr/haber/marma…
Marmara Denizi’ndeki kirliliğin boyutlarını ortaya koyan MAREM Projesi’nin sonuçları açıklandı. Önlem alınmazsa Marmara Denizi yok olacak.

(2018)

evrensel.net/haber/361836/m…
ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nden öğretim üyesi Dr. Korhan Özkan:

“Marmara Denizi ekosistemi büyük bir baskı altında, çünkü oksijenini giderek kaybediyor.”

...Marmara Denizi Komada...
(2019)

magmadergisi.com/surdurulebilir…
İstanbul Üniversitesi Balıkçılık Teknolojisi ve Yönetimi Ana Bilim Dalı Bakanı Prof. Dr. Saadet Karakulak, balığın tükenmesinde önemli bir nedenin de deniz kirliliği olduğunu belirtiyor...

“Marmara Denizi ölüyor”

(2020)

amp.dw.com/tr/marmara-den…
İÜ Su Bilimleri Fak. Dekanı Meriç Albay, "Buradaki büyükşehirlerin hepsi Marmara Denizi'ni etkiliyor. Marmara Denizi'ni çok uzun zamanda çok kötü kullanmışız. Fabrikalar atıklarını denize vermişler, evsel atıklar, gemi trafiğini de katmak lazım.”

(2020)
birgun.net/amp/haber/marm…
Ve sene 2021...

Nihayet bilim insanları feryatlarını duyurmayı başarırlar ama iş işten geçmiştir...
—-SON—-

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Bohringerstein

Bohringerstein Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @bohringerstein

7 Dec 20
İstatistiğin tahmin gücüne çok güzel bir örnek: "Alman Tank Problemi"

Müttefikler WW2'de ele geçirdikleri& yok ettikleri sınırlı sayıda Alman Panzer-V (Panther) tankına bakarak Almanların bu tanktan toplam kaç tane ürettiklerini çok büyük bir doğrulukla nasıl tahmin edebildiler? Image
Bunu nasıl yaptıklarını anlamak için basit bir denklemi biraz incelememiz gerek. Şimdi, belirli sayıda nesneden oluşan bir topluluk olsun, öyle ki bu nesneler 1'den N'ye kadar ardışık sıralı numaralandırılmış olsun. (Aksi halde denklem çalışmaz) Image
Bu topluluktan n adet nesneyi rastgele seçelim. Seçilen nesneler içinde en büyük sıra numarası m olsun. O zaman yukarıdaki denklemi kullanarak, topluluktaki toplam nesne sayısını istatistiksel olarak tahmin edebiliriz.
Read 13 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(