Hier iemand uit een monodiscipline die moeite heeft met de veelzijdige invalshoeken die je kunt kiezen om bitcoin te bestuderen als publiek goed en open infrastructuur.

Stel ik even voor dat eerst ie de eigen rekenmodellen aanpast zodat onderwijs op lange termijn wel rendeert.
Want geharnaste rekenmodellen van de CPB leiden ertoe dat investeren in onderwijs voor politieke partijen geen lange termijn rendement oplevert en dus buiten de boot valt in verkiezingsprogramma's.

Dus schoenmaker, repareer je eigen leest voordat je die van anderen verbiedt.
Als je zoiets eenvoudigs als onderwijs in de CPB modellen al niet kan verwerken omdat die werkelijkheid te moeilijk is, laat bitcoin dan maar links liggen.

@Hasekamp bewijst dat het CPB behoorlijk wereldvreemd is c.q. gericht op het gewenste geluid.

Soort regulatory capture.
Ook zo boeiend dat je geen letter over virtuele valuta kan lezen in de risico-rapportage van zijn eigen instituut over de financiele markten.

cpb.nl/sites/default/…

Dus dat essay in FD is een soort privé-borrelpraat?
Hoe moeten we dat zien?
Aha, hier is het: 'Een totaalverbod op bezit, produktie van virtuele valuta in Nederland'.

Prima idee Pieter.
Net zo werkbaar als Internet verbieden.
Dat stopt, net als je CPB-modellen, aan de grens.
Nu wreekt zich toch het gebrek aan bijscholing.

fd.nl/opinie/1387194…
Het doet me een beetje denken aan Columist Groot in het FD, die een jaar geleden ook zoiets riep. En een andere columnist klein die een tegencolumn schreef.

Maar alle gekheid op een stukje. Geachte heer @Hasekamp

Is het teveel moeite om u te interesseren voor een onderwerp waar u over schrijft?

Er zit een gedachte achter de regelgeving en die had u kunnen kennen. Materiaal genoeg.

linkedin.com/pulse/amld5-en…
Net op de dag van uw column publiceerde de BIS een rapport om te kijken hoe je crypto als asset-class zou kunnen kwalificeren en moet hanteren binnen het bancaire raamwerk.

bis.org/press/p210610.…
En de Europese trein, die bepaalt wat er ook in Nederland gebeurt, is echt al lang geleden van het perron vertrokken.

eur-lex.europa.eu/legal-content/…
Maar goed, ik snap het, wij gaan vanuit Nederland verbieden dat die EU regulation er komt, we schaffen de AMLD5 vanuit Europa af en verbieden iedereen om via het internet elders te handelen.

Daar past vooral dit plaatje, tijdsbeeld en commentaar bij.

geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/vi…
Of, als u liever een wetenschappelijk artikel leest...

De Hollandse tuin: of hoe de Nederlandse Leeuw
worstelt met zijn identiteit - door Dick Pels

ru.nl/publish/pages/…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Simon Lelieveldt

Simon Lelieveldt Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @finhstamsterdam

10 Jun
Reflectie over crypto en toezicht.

DNB perst 80 bedrijven door een poortje, er blijven er door onrechtmatige eisen nog 20 over die dan de hoofdprijs van 2,4 miljoen toezicht betalen terwijl @WBHoekstra telkens zei: maak je geen zorgen.

Laten we eens kijken hoe UK het deed..
Allereerst: de trend van het moment bij toezichthouders is om te zeggen dat cryptobedrijven onvoldoende aan de regels voldoen. Ze moeten echt bijpunten om de registratie te halen. Dat zeggen ze ook in het VK.

fullycrypto.com/fca-uk-crypto-…
Maar in het VK pakt de FCA sommige dingen toch echt beter en eleganter aan dan in Nederland. Om te beginnen door een tijdelijk register van aanvragers aan te leggen, waar je voor 10 januari 2020 moest hebben gemeld of je al actief was op de markt.

fca.org.uk/news/press-rel…
Read 12 tweets
9 Jun
Any narrative on El Salvador needs to include the complex underpinnings and history of the country, its people and the decision to use an open source network for payment means. I can only scratch the surface of those geopolitical and power/culture considerations.

Just observe.
In terms of impact this is a big deal as it is a public authorities equivalent of the Libra announcement by Facebook. It underscores the fact that money and power are heavily intertwined. Always.

The king decides who may mint the coins. And kills those who fraud the system.
Slightly hidden for most observers, the Libra deal by Facebook was also a large geopolitical play with Africa as the battleground. Who can invade and conquer that continent by using cryptocoins as a tool.

Meanwhile China is building its cbdc as part of its geopolitical plan.
Read 29 tweets
5 Jun
Hallo crypto-volgers en media.

Mag het debat over regulering wat evenwichtiger?

Bitcoin is per definitie gereguleerd, zelfs zonder AMLD5 of Micar. Het is een nieuwe techniek waarop per definitie bestaande wetten van toepassing zijn.

Stop met: 'er is geen regulering/toezicht'
Alle maatschappelijke verschijnselen en technieken vallen per definitie onder wet, regelgeving en toezicht.

Waar tijd voor nodig is om te snappen hoe de techniek past in de regels en of aanpassing ervan nodig is.

Dus de eerste vraag is/was: wat is een bitcoin.
Goed of geld?
Of is het een betaalmiddel zonder dat het geld is. Een goed zonder dat het een betaalmiddel is?

Hoe het ook zij, als je met dat nieuwe ding mensen gaat oplichten, mag dat niet. Want oplichting is strafbaar.

En wie beleggingen/investeringen bouwt heeft ook de Wft/AFM in beeld.
Read 15 tweets
3 Jun
Ik las de Covid briefing terug van gisteren om te zien hoe het zit met het scharnierpunt in Nederland: de keus om in februari de basischolen open te gooien.

Met de ethische keuze die gemaakt is en de framing door @minpres

Draadje, met hier de briefing:
tweedekamer.nl/downloads/docu…
Zie de opvallende woordkeuze ('strenge lockdown') bij deze kantelmomenten:
- 15 december-> lockdown
* Britse variant
- 23 januari-> aanscherping lockdown
* (avondklok)
- 2/8 februari -> lossere lockdown -> basisscholen open
- 23 feb: versoepelingen ('klein beetje risico')
Ik zeg er direkt bij: begin februari was een belangrijk ethisch kantelmoment. Doe je de basisscholen open of niet?

De Britse virusdreiging was nog onbekend en verspreidings-vector basis-scholen was evident. Dus versoepelen betekent dan meer zieken en meer doden.

Groene lijn.
Read 18 tweets
28 May
De top van ING zet zichzelf te kijk door de tuchtrecht meldingen over beloning/witwassen met alle juridische middelen buiten de deur te houden. Alleen door ambtshalve meldingen van tuchtrechter kwam er 1,5 jaar later schot in het dossier.

Een demasqué.

ftm.nl/artikelen/open…
Elke journalist die wil weten hoe het met die tuchtrechtsituatie Hamers en ING zit, kan in deze Google-drive nog eens even alle documentatie nalezen.

Be my guest

drive.google.com/drive/folders/…
Mijn originele melding over beloningsincident Hamers vindt u hier en merk op dat deze zich niet op lagere goden richt maar alle bestuurders, die onder het NL governance model, collectief aansprakelijk zijn.

drive.google.com/drive/folders/…
Read 32 tweets
28 May
Doe je een tuchtrechtklacht tegen de top van de ING, dan opeens willen ze geen informatie verschaffen, zelfs niet aan de tuchtrechter. Brisant!

Kijk @Wftproof jullie dossier zit er ook in denk ik.
Wat goed dat @TRB_nl hier zo doorgezet heeft.

Respect !

tuchtrechtbanken.nl/wp-content/upl…
Ongelofelijk: ING saboteert keihard de medewerking aan het tuchtrecht!

Moet je lezen @EricChrSmit
Duimschroeven aangedraaid bij bank en medewerker die namens de RvBe en RVC niet info wilde geven.
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(