نیکزاد؛
آقای #همتی پاسخ بدهند که ۲۱ فروند کشتی شناور از دو هفته تا یکماه قبل در بنادر ما متوقف هستند و چرا اجازه تخلیه محموله هایشان را ندادند.
آقای همتی باید به ۵۰ شرکت اجازه واردات اعتباری می‌دادند اما فقط به ۱۴ شرکت این اجازه داده شده است.
#انتخابات_۱۴۰۰
هم اکنون ۶ میلیون تن کالای اساسی در گمرک‌ها و بنادر ما متوقف شده که از این مقدار، گندم ۱۳۴ هزار تن، ذرت ۲۶۰ هزار تن، جو ۷۹۲ هزار تن، سویا ۶۵۷ هزار تن، برنج ۱۰۰ هزار تن، شکر ۱۹۵ هزار تن، روغن خام ۴۳۰ هزار تن و دانه روغنی ۴۷۰ هزار تن است.
فقط همین برنج که ۱۰۰ هزار تن در بنادر و گمرکات معطل هستند را برای سرانه مصرف هر ایرانی چهل کیلو در نظر بگیریم برنج مصرفی بالای ۲ میلیون و پانصد هزار نفر موجود است اما بی تدبیری باعث اتفاقات تلخی می‌شود.
چرا به شرکت بوش که این شرکت واردات لوازم خانگی می‌کنند که ممنوع است و نباید ارزی اختصاص پیدا کند اما ۳۷ میلیون یورو برای ۴۲۸ کانتینر در زمان ایشان پرداخت کردند،
جوانان ما اشتغال، مسکن و ازدواج می‌خواهند. متاسفانه آقای همتی تیرماه ۱۳۹۹ بخشنامه ای صادر کرد که بخشنامه قبلی خود را که پرداخت ۲۰ درصد تسهیلات به بخش مسکن بود را حذف کردند.
امروز ۱۳ میلون و ۵۰۰ هزار نفر حاشیه نشین داریم که با این حقوق ها ۹۹ سال طول میکشد که صاحب خانه شوند.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Reza Ramezannejad

Reza Ramezannejad Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @rrghadi01

9 Jun
#رشتو؛
رفتم ببینم تایملاین قبل کاندیداتوری آقای #همتی، چه نظری درباره ایشون داشته؛
چیزهای جالبی پیدا کردم.
دو سه دقیقه وقت بگذارین و یه نگاهی بندازین.
۱
#انتخابات_۱۴۰۰ ImageImageImageImage
سری ۲ ImageImageImageImage
سری ۳ ImageImageImageImage
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(