Ik voel me ellendig.

Elke dag steken honderden CDA'ers in Nederland veel tijd en energie in het verwezenlijken van hun idealen. Dat is hard werken, maar dat doen ze met overtuiging vanuit onze kernwaarden.
Die CDA-kernwaarden zijn hard nodig anno 2021. We leven in een hyperindividualistische tijd, er is grote behoefte aan meer sociale cohesie en de uitdagingen zijn gigantisch: wonen, klimaat, migratie, digitalisering. Dit vraagt om een reële en door de samenleving gedragen aanpak.
In de huidige politiek worden we overladen met plastic marketing- en communicatiepraat en onbegrijpelijke ambtenarentaal. Het exemplarisch over hoe veel politici naar kiezers kijken: als klanten, consumenten, followers.
@PieterOmtzigt gaf veel mensen binnen en buiten het CDA hoop. Hij gaf invulling aan de CDA-kernwaarden door met klare en aansprekende taal oplossingen te formuleren op echte problemen. Mensgericht, weinig poespas en met concrete oplossingen. Een verademing in Den Haag.
Dat hij lastig is om mee te werken kan ik wel begrijpen. Omtzigt is rechtlijnig, en dat botst in een wereld waarin alles draait om beeldvorming en afrekening. Het zou echter niet om poppetjes moeten draaien, maar om inhoud.
En nu implodeert de boel. Deze uitslaande brand - die maandenlang onder het maaiveld smeulde - heeft grote gevolgen voor alle CDA'ers die zich met ziel en zaligheid inzetten voor de christendemocratie en Nederland.

Wij worden hierop aangesproken en mogen ons verantwoorden.
Van de CDA-top had ik meer rentmeesterschap verwacht.

Rentmeesterschap over onze partij en ons gedachtegoed. Is dit de staat waarin de christendemocratie wordt overgedragen aan de volgende generatie?

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Niels Honkoop

Niels Honkoop Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(