تا جایی که من فهمیدم بزرگترین دلیل رای ندادن عموم مردم فجایع آبان و هواپیما نیست، ناامیدی هم نیست، اتفاقاً کسی که امیدواره می‌تونه رای نده، چون این امید رو داره که با هیولاهای پیش‌رو ممکنه اوضاع بدتر نشه.
بزرگترین دلیل رای ندادن به روحانی، اینه که رای‌دهنده‌های۹۶ دیگه نمی‌تونن//
سرکوفت‌ها و متلک‌های ارزشی‌ها، که تمام فجایعی که مسببش سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی و در نتیجه تحریم‌ها، سپاه، دولت سایه و... مسببش بودن رو بشنون.
همه می‌دونن روحانی مقصر اصلی خیلی از اتفاقات چند سال گذشته نبود، ولی وقتی می‌بینن کسانی که خودشون مسبب وضع موجود بودن، الان ژست این//
رو می‌گیرن که شما با رای‌تون مسبب وضعیت فعلی هستید، میگن "اوکی پس این انتخابات رای نمی‌دیم"، "شما بیا ببینم چه گُهی می‌خوای بخوری، همه‌اش دست خودتت". این گزاره یه بخش دیگه هم تو ذهن گوینده‌اش داره، "ولی اگه نتونستی، میام میگم کُس ننت، دیدی تو هم خودت یه گُهی بودی مثل بقیه؟"//
حالا مشکل چیه؟
مشکل اینه که این پیش‌فرض وجود داره، که اگه رئیسی فردا گُهی بود بدتر از روحانی، می‌تونیم بریم بهش بگیم "تو هم که ریدی".

چرا نمی‌شه؟ به همون دلیلی که ۳۰ ساله به خامنه‌ای و سپاه نتونستیم بگیم چطور شما مسبب وضع موجود نیستید‌.
در واقع رئیسی چنان شما رو از هر تریبون//
اعتراضی تهی می‌کنه، که حتی جرات نکنی بری به همکلاسی بسیجیت بگی رئیسی شما هم که کسشر بود.
بله! اساساً شما قرار نیست بتونی از رئیسی انتقاد کنی.
و فراموش نکنید رئیسی حتی مثل احمدی‌نژاد نیست و ایران ۱۴۰۰ ایران۸۴ نیست.
این رو گفتم بدونید اگه امید بستید که سالهای آینده بتونید دست ج.ا//
رو رو کنید و بگید دیدی مشکل انتخاب مردم نبود و کاندید خودتونم ریده، باید بگم ج.ا حتی تریبون شما برای گفتن همین‌جمله رو از شما‌ می‌گیره.
می‌گیره و وقتی شما هیچی نمی‌تونی بگی، چنان منابع و معادن و صنایع این کشور رو غارت می‌کنه که سابقه نداشته‌//
حالا فرض کن بعدش هم گذاشت رفت.
برو تاجزاده و رضا پهلوی رو بیار، بگو آقا این ایران، سر جمع ۷، ۸ تا استان قابل سکونت داره، نفت نداره، آب نداره، جنگل نداره.
کارخونه‌هاش رو غارت کردن دستگاه‌هاش رو فروختن رفته، بیا این ایران ما رو بساز قربون دستت.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Dobraf

Dobraf Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(