"BigTech" przekroczył wszelkie granice... z tym się zgodzę ALE moje osobiste zdanie o pochodzeniu SARS2 jest następujące:
W Chinach w 2019 r (grudzień) weszło nowe wtedy prawo o obowiązku szczepień dorosłych. Nie ma wątpliwości, że Chińczycy wraz z ...

rumble.com/vig4pr-senat-a…
Amerykanami pracowali nad tymi tzw. "gain of function" eksperymentami z koronawirusami. Mieli tam także sporą kolekcję dzikich wariantów sklonowaną w wektory takie jak np. pShuttle-SN dla celów badawczych (nie będę się teraz wgłębiał w szczegóły - późno jest). Mówiąc krótko
uważam, że w grudniu 2019 r. Chińczycy przeprowadzili szczepienia w Wuhan szczepionką na koronawirusy a później w styczniu zorganizowali wspólny posiłek dla mieszkańców Wuhan w ...
loc.gov/law/foreign-ne…

lexology.com/library/detail…
czasie którego sprowokowali zaszczpionych miesiąc wcześniej mieszkańców nowym szczepem chcąc przetestować skuteczność szczepionki. Dzieci nie były najpewniej wtedy objęte tymi obowiązkowymi szczepieniami. To co potem oglądaliśmy jako początek pandemii było
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22536382/
w istocie rozległą reakcją typu ADE na prowokację - co jest zgodne z reakcjami u zwierząt .
Zresztą analizy dostępnych genomów nie podtrzymują narracji o sztucznym pochodzeniu sars2.
researchgate.net/publication/34…
Moim zdaniem jest to raczej naturalny wirus aczkolwiek o atypowych cechach dla tej rodziny i dlatego został użyty jako wirus testowy na zaszczepionej populacji bo odbiegał od średniej dla tych wirusów więc jeżeli szczepionka powstrzymałaby ten wirus, to i wszystkie inne .
Trzeba być BARDZO ostrożnym w osądach bo pomiędzy USA i Chinami toczy się wojna którą póki co powstrzymuje bezstronność Rosji jednak dla USA szczególnie jest to walka o przetrwanie na wielu poziomach. Potępiam komuchów z Chin za ich prawdopodobne eksperymenty na ludziach i ...
wytworzenie zagrożenia dla całego świata ale daleki jestem od twierdzenia że jest on wynikiem ich zamierzonego działania laboratoryjnego. Możemy łatwo dąć się ponieść emocjom i wplątać w potężną wojnę toczoną nie na terenie USA czy Chin ale znowu u nas i na Białorusi z i o Rosję.
Jest jeszcze kwestia nanotechnologii, która może się nakładać na sars2 ... ale o tym innym razem.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marcianvs Labrvsca / ⚓️ ⚔️

Marcianvs Labrvsca / ⚓️ ⚔️ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @dvx_ardorensis

13 Jun
@GadowskiWitold na polskim narodowym spacerze w Krakowie ogłosił MANIFEST 13 CZERWCA - deklarację wolności od rządowych absurdów związanych z korona-kryzysem. W spacerze uczestniczyło wiele osób. Ważne jest też to że spacer ochraniało prawdziwe Wojsko Polskie. Jest więc nadzieja
Od dzisiaj są w Polsce 2 niezależne środowiska, które wspólnie mogą pokonać zło Nowego Ładu. Niezależni lekarze i naukowcy (psnlin.pl) oraz niezależni mieszkańcy, przedsiębiorcy i wojsko zgromadzeni wokół @GadowskiWitold

Mamy szansę !

Mamy także dwóch liderów niezależności i wolności od opresji PiS i Nowego Ładu:
@drhalat Dr Hałat - lekarze i naukowcy
@GadowskiWitold Witold Gadowski - obywatele, przedsiębiorcy i wojsko.

Obie te grupy muszą ze sobą współpracować wzajemnie się wspierając. Lekarze i naukowcy ...
Read 24 tweets
12 Jun
Transmisja na żywo ze strony w realu24.tv na rumble padła od razu jak marsz dotarł pod Ministerstwo Zdrowia ...
Sygnał wrócił. Znowu nadają na wrealu24.tv i na rumble: rumble.com/vifj4v-stream-…
Read 4 tweets
11 Jun
Hej, parchamy na siebie wirusami z gąb ale pukamy się łokciami bo nic innego nie weszło nam już do tego naszego zajobistego łba a chcemy być "cool" na całym świecie którym jesteśmy my i dlatego stoimy na pustyni wody i piachu bez innych ludzi - niepotrzebnych już nam.
Generalnie w tym video jest zawarta symbolika realnego powstania Nowego Porządku Wieków. Począwszy od symbolu G7 czy G dla Gnozy Masonów i 7 dla Kompletności i zakończenia procesu. Piach - pustynia, woda - nowe życie. Kiedy w Biblii Chrystus przekazywał Janowi zwój do ...
zjedzenia z wiedzą o przyszłości bo Jan będzie prorokował znowu (Obj 10), jedną nogą stanął w morzu a drugą na lądzie zaznaczając że wszystko jest Jego. Zło imituje. Poza tym, symbolem stworzenia nowej rzeczywistości jest pustynia na której stoi sześcian ze Stwórcą w środku 6+1.
Read 7 tweets
11 Jun
Podstawowe pytanie brzmi dlaczego w ogóle jest taka różnica? Czyżby w biologii wirusów działała ... zasada Pauli'ego: dwa wirusy nie mogą okupować tej samej komórki ... ?
To zagadnienie zawsze mnie fascynowało bo wiadomo że co-infekcje się zdarzają tłumaczenie jest takie, że to wynik konkurencji o zasoby komórki - kto pierwszy ten lepszy i że nie jest konieczne jakieś specyficzne oddziaływanie na poziomie np. odp. immuno ALE jak zwykle moja ...
zbyt pracowita dla wielu wyobraźnia i intuicja podpowiada mi że to nie wystarczy i że istnieje coś bardziej specyficznego z tego powodu, że w tkance dwa różne wirusy infekowałyby komórki mniej więcej po połowie, tzn. w jednych komórkach jeden wirus byłby pierwszy do replikacji a
Read 4 tweets
11 Jun
Cztery najpilniejsze pytania dotyczące długiego COVID
- Ile osób choruje na COVID przez długi czas i kto jest najbardziej zagrożony?
- Jaka jest biologia leżąca u podstaw długiego COVID?
nature.com/articles/d4158…
- Jaki jest związek między długotrwałym COVID a innymi zespołami poinfekcyjnymi?
- Co można zrobić, aby pomóc osobom z długim COVID?

Wydaje się mało prawdopodobne, że sam wirus nadal działa, mówi Evans. „Większość badań wykazała, że po kilku tygodniach prawie to oczyściłeś,...
więc bardzo wątpię, czy jest to zakaźna konsekwencja”.

Istnieją jednak dowody na to, że fragmenty wirusa, takie jak cząsteczki białka, mogą utrzymywać się przez miesiące, w którym to przypadku mogą w jakiś sposób zakłócić organizm, nawet jeśli nie mogą zainfekować komórek. ...
Read 4 tweets
11 Jun
Odkrycia wskazują, że w domenie białka S wirusa SARS-CoV-2 (RBD) wiążącej receptor ACE jak i w strukturze α1 helixu receptora ACE2, znajdują się domeny prionowe PrDs (Prion-like Domains).
preprints.org/manuscript/202…
Pokazujemy, że dożylnie wstrzyknięty jod radioaktywny znakujący białko SARS2 S1 (I-S1) łatwo przekraczał barierę krew-mózg u samców myszy, był wychwytywany przez regiony mózgu i wchodził do przestrzeni miąższowej mózgu.
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33328624/
Choroby prionopodobne obejmują rozprzestrzenianie się degeneracji między osobnikami i/lub komórkami/tkankami poprzez nieprawidłowe fałdowanie ukierunkowane na matrycę białka, przy czym nieprawidłowo sfałdowane białka propagują chorobę przez powodowanie ...
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(