1. Biz Türkler tapu sahibi olmayı severiz. Kendi evinde oturmak, hatta fazladan gayrimenkul sahibi olup, sermaye iradı elde etmek hep cazip gelmiştir bize. Ama bu sevdamız borsada pek karşılık görmedi. GYO'lar ederinden ucuz kaldı.

Şimdi bunlardan birini inceleyelim, #ISGYO👉
2. İnsanların yüksek sermaye iradı (kira) getirisi olan, kaliteli gayrimenkullere sahip halka açık GYO şirketlerine yatırım yapmak yerine, ne idüğü belirsiz müteahhitlerin yaptığı mahalle arası gayrimenkullere yatırım yapması (oturulacak ev hariç) hep mantıksız gelmiştir bana.👉
3. #BİST'te oldukça yüksek kalitede gayrimenkullere sahip olup; fiyatı, ederinin çok altında birçok gayrimenkul yatırım ortaklığı (kısaca: GYO) var. Bu konuda şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Bu GYO'lardan en bilinenlerden biri, hiç şüphesiz İş Bankası'nın gözbebeği, #ISGYO'dur. 👉
4. Bu bilgiselde, #ISGYO'nun detaylı temel analizini paylaşacağım.

Ancak analize başlamadan önce gayrimenkul yatırım ortaklığının (kısaca: GYO) ne olduğunu ve amacını kısaca tanımlayalım.👉
5. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI (GYO)
GYO'lar; gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkule dayalı haklara yatırım yapan şirketlerdir.

Amacı, portföyündeki gayrimenkullerden kira geliri ve gayrimenkul alım-satım kazancı elde etmektir.

Vergi avantajları vardır. 👉
6. ŞİRKET PROFİLİ
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (#ISGYO); 6 Ağustos 1999 tarihinde, İş Gayrimenkul Yatırım ve Proje Değerlendirme A.Ş.’nin, Merkez Gayrimenkul Yatırım ve Proje Değerlendirme A.Ş.’yi, devralarak gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmesiyle kurulmuştur. 👉
7. Kurulduğu günden bu yana sağlıklı bir büyüme süreci izleyen #ISGYO, üyesi olduğu İş Bankası Grubu’nun köklü kurumsal ilkeleri ve mali gücüyle desteklediği piyasa itibarını, sektörel vizyonu ve seçkin projeleriyle pekiştirmektedir. 👉
8. #ISGYO, güçlü portföyü ve mali yapısıyla sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olup, çeşitlendirilmiş ve dengeli portföy yapısıyla yatırımcılarına en uygun risk-getiri dengesini sağlama hedefine odaklıdır.

👉
9. Nitelikli portföyünden sağladığı sürdürülebilir kira gelirleri, güçlü özkaynakları ve fonlama imkanlarıyla yeni yatırımlarını kesintisiz hayata geçiren #ISGYO, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 👉
10. ORTAKLIK YAPISI
#ISGYO'nun ortaklık yapısına baktığımızda, şu şekilde bir dağılım görüyoruz;

- İş Bankası (50.5%)
- Anadolu Hayat Emeklilik (7.10%)
- Halka Açık (42.4%)

Devam edelim 👉
11. PORTFÖY DAĞILIMI
#ISGYO'nun sahip olduğu gayrimenkullerin portföy dağılımı şu şekildedir;

- Ofisler (55%)
- Perakende ve AVM (26%)
- Stoklar (8%)
- Projeler (6%)
- Arsalar (5%)

Devam edelim 👉
12. #ISGYO'nun bu portföy dağılımı son derece kaliteli gayrimenkullerden oluşuyor. Bunlardan bazıları;

- İş Bankası Kuleleri
- İstanbul Kanyon AVM
- İzmir Ege Parla AVM
- Marmara Park AVM
- İstanbul Finans Merkezi'ndeki arsalar
- ve onlarca başka gayrimenkul.

Devam edelim 👉
13. #ISGYO'nun sahip olduğu gayrimenkullerin tamamının listesini ve bu gayrimenkullerin değerleme uzmanları tarafından değerlenmiş bedellerini detaylıca görmek için şirketin websitesini (isgyo.com.tr) incelemenizi tavsiye ederim.👉
14. Normalde bir kişinin, böylesine kaliteli gayrimenkullere yatırım yapması elbette mümkün değildir. Ancak #ISGYO hisseleri ile bu gayrimenkullerin tamamına, satın aldığınız hisse miktarınca yatırım yapmış olursunuz.

Böylece, gayrimenkul yatırımınızı çeşitlenmiş de olur.

👉
15. Bir söz vardır, "Para; satarken değil, satın alırken kazanılır" diye.

Peki, böylesine kaliteli gayrimenkullere sahip olan #ISGYO'nun mali durumu nedir? Bu mali durumuna oranla bakıldığında, borsadaki fiyatı pahalı mıdır, ucuz mudur?

Şimdi bu soruları cevaplayalım. 👉
16. Bir şirketin yatırımcılara cazip gelmesi için;

- kur riski olmamalı
- finansal sağlığı yerinde olmalı
- borsada, ederinin altına satılmalıdır.

#ISGYO

👉
17. Buna göre, #ISGYO'u şu 3 özellik açısından ayrı ayrı değerlendirelim.

a. Net Döviz Pozisyonu (kur riski)
b. Rasyo Analizi (finansal sağlık)
c. Piyasa Çarpanları (ucuzluk-pahalılık)

Başlayalım.. 👉
18. NET DÖVİZ POZİSYONU
#ISGYO'un 31 Mart 2021 tarihi itibariyle yaklaşık 38.4 milyon TL net döviz rezervi vardır.

Her ne kadar şirketin döviz fazlası olsa da, bu miktar rezerv, #ISGYO'nun sermaye büyüklüğünü düşündüğümüzde oldukça düşük kalmaktadır.

👉
19. Şöyle ki; #ISGYO'nun net döviz miktarı, özsermayesinin yalnızca 0.1%'ini (binde bir) oluşturmaktadır.

Eğer şirket dövizlerini, pay sahiplerine dağıtacak olsaydı, her 1 lot hisse için 0.04 TL dağıtması gerekirdi.

Bu tutar, hisse fiyatının (2.02 TL), 1.98%'i yapmaktadır.

👉
20. #ISGYO'ya benzer GYO'lara baktığımızda, lot başına düşen net döviz miktarı ve bu miktarın hisse fiyatına oranı şöyledir;

- #EKGYO: lot başına 0.02 TL döviz fazlası (0.09%)
- #OZKGY: lot başına 1.59 TL döviz fazlası (37%)
- #ALGYO: lot başına 13.36 TL döviz fazlası (59%)

👉
21. Türkiye'de döviz riskinin yüksekliği, şirketleri döviz rezervi bulundurmaya itmektedir.

#ISGYO'nun döviz fazlası olsa da, şirketin kendi büyüklüğü açısından bakıldığında döviz rezervinin düşük kaldığı söylenebilir.

Avantajlı ya da dezavantajlı bir durum yoktur.

👉
22. RASYO ANALİZİ (SAĞLIK ANALİZİ)
İş Bankası'nın bir iştiraki olan #ISGYO'nun, yatırımcılar için en avantajlı tarafının, prestijli gayrimenkullere sahip olması ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun bir şekilde yönetilmesi olabilir.

👉
23. Ancak bir şirketin bu özelliklere sahip olması, o şirketin finansal durumunun sağlıklı olduğunu söylemek için yeterli değildir.

Buna göre bir şirketin, "finansal" açıdan sağlıklı olduğunu söyleyebilmek için, o şirkete "rasyo analizi" uygulamak gerekir.

👉
24. Rasyo Analizi, tıpkı insanlardaki tam kan sayımına benzer, şirketin mâli açıdan ne kadar sağlıklı olduğunu gösterir.

Çalışmada kullanacağım rasyolar şunlardır;

1. Likitide Oranları
2. Faaliyet Oranları
3. Kaldıraç Oranları
4. Kârlılık Oranları

👉
25. Likitide Oranları
Bir şirketin borç ödeme gücünü ve işletme sermayesinin yeterliliğini ölçer.

İki tip likitide oranı vardır;

- Cari Oran
- Asit Test Oranı (Likit Oran)

👉
26. CARİ ORAN: Dönen varlıkların, kısa vadeli borçları ödeme gücünü gösterir. Üretim şirketleri için önemlidir.

İdeal değer 2'dir.

1.5 altında; şirket, kısa vadeli borcunu ödemede zorluk yaşayacak demektir.

3.0 üstünde; dönen varlıklarını verimli kullanmıyor denebilir.

👉
27.

GYO'lar: 3.45
#ISGYO: 0.51

#ISGYO, sektör ortalamasına göre oldukça kötü bir performans göstererek, dönen varlıkları ile kısa vadeli borçlarını ancak yarım kere ödeyebilir durumdadır.

Buna göre; şirket, LİKİTİDE (NAKİT) SORUNU yaşamaktadır.

👉
28. #ISGYO, söz konusu likitide sorunu, borçlanarak çözme eğilimindedir. Ancak borcun maliyeti vardır, FAİZ.

Zaten ilk çeyrek verilerine göre 72 milyon hasılat yapıp, 62 milyon finansman gideri ödemesi sebebiyle, bu durum gelir tablosunda çok net görülmektedir.

👉
29. Şahsen, #ISGYO'nun borsadaki hisse fiyatının, diğer GYO'lara oranla oldukça düşük kalmasının nedeninin, yaşamış olduğu "likitide sorunu" olduğunu düşünüyorum.

Ancak, bu sorun, #ISGYO'nun boyunu aşacak düzeyde bir borç sarmalı da DEĞİLDİR!

👉
30. ASİT TEST ORANI: Stokları satmadan borç ödeme gücünü ölçer. Stoklara olan bağımlılığı gösterir.

İdeal değer 1.5'dir.

1 altında; şirket, borcunu ödemek için stokların satışına bağımlı demektir.

2 üstünde; elindeki nakit varlıkları verimli kullanmıyor demektir.

👉
31.

GYO'lar: 2.51
#ISGYO: 0.28

#ISGYO'nun dönen varlıklarının yarısı satılmayı bekleyen gayrimenkul stoklarından oluşmaktadır. Zaten nakit sorunu yaşayan şirket, borçlarını ödeyebilmek için bu stokların satışına aşırı bağımlıdır.

Satılsa bile, dış finansman ihtiyacı vardır!👉
32. Faaliyet Etkinlik Oranları
Faaliyet oranları, firma operasyonlarının ne ölçüde verimli olduğunu ölçer.

Asit-Test Oranı'nda da bahsettiğim üzere, #ISGYO borçlarını ödemek için stoklarının satışına bağımlıdır.

Aksi halde, daha fazla dış finansman kullanmak zorunda kalır!👉
33. Daha fazla dış finansman kullanmak zorunda olmak demek, şirketin daha fazla finansman gideri ödemesi demektir.

Daha fazla finansman gideri ödemek, net kârı azaltır, hatta net zarar oluşmasına neden olur.

Net zarar, özkaynakları, yani ortakların haklarını azaltır.

👉
34. Dolayısıyla, #ISGYO'da faaliyet oranı olarak yalnızca Stok Devir Hızı'nı inceleyeceğim.

Stok Devir Hızı, bir şirketin, bir muhasebe dönemi içinde stoklarını kaç defa döndürebildiğini gösterir.

Sektör ortalaması önemlidir ve ne kadar yüksekse o kadar iyidir.

👉
35.

GYO'lar: 43.90
#ISGYO: 1.21

#ISGYO, stoklarını eritmekte, yani satılmayı bekleyen gayrimenkullerini satmakta hayli zorlanmaktadır.

Zaten bu durum, hayli büyük özkaynaklara sahip olan #ISGYO'nun, düşük hasılat elde etmesi olarak, gelir tablosuna yansımaktadır.

👉
36. Mevcut durumda, #ISGYO'nun satılmayı bekleyen çokça gayrimenkul stoku vardır.

Şu için şirket, stoklarını eritmekte zorluk yaşamakta olup, gelirinin önemli bir kısmını kiraya verdiği gayrimenkullerden elde etmektedir.

Ancak borçların ödenebilmesi için yeterli değildir.

👉
37. #ISGYO'nun stoklarında satılmayı bekleyen gayrimenkuller genellikle ekonomik durumu daha elverişli kişilere yöneliktir.

Böyle bir durumda, piyasa şartlarının düzelmesi ya da mortgage faizlerinin düşmesi gibi gelişmeler, ilk olarak #ISGYO'ya yarayacaktır.

👉
38. Öte yandan, kira geliri elde ettiği portföyünün önemli bir kısmı kurumsallara yöneliktir.

Pandemi nedeniyle, kurumsal kiracılarına kira desteği veren #ISGYO, pandemi şartlarının ortadan kalkması ile birlikte, kira hasılatını arttırmak suretiyle oldukça fayda sağlayacaktır.👉
39. Kaldıraç Oranı
Kaldıraç oranı, şirket varlıklarının ne oranda borçla ile finanse edildiğini gösterir. Böylece şirketin borçlardan kaynaklanan riski ortaya konur.

İdeal: 0.00- 0.20
Normal: 0.20-0.50
Riskli: 0.50-0.70
Çok Riskli: 0.70 - 1.00
Teknik İflas: 1.00 ve üzeri.

👉
40.

GYO'lar: 34.36%
#ISMEN: 21.46%

#ISGYO, sektörüne göre düşük kaldıraç oranına sahiptir. Buna göre şirket, varlıklarının yalnızca 1/5'ini borç ile finanse etmektedir.

Düşük kaldıraç oranı, (nakit sorunu yaşasa dahi) şirketin mâli yapısının SAĞLIKLI kalmasını sağlamaktadır.👉
41. Kârlılık Oranları
Kârlılık Oranları, şirketin kârlılık performansını ortaya koyar.

Özellikle fazla kaldıraç (borç) kullanan şirketler için çok önemlidir.

Temelde üç tür kârlılık vardır ve üçü de önemlidir;

- FAVÖK Marjı
- Net Kar Marjı
- Özsermaye Kârlılığı

👉
42. FAVÖK MARJI: Şirketin ana faaliyetlerinin ne oranda kârlı gerçekleştiğini ölçen önemli bir kârlılık oranıdır.

Faiz, vergi ve amortisman giderlerini içermez.

Türkiye'de faiz oranlarının yüksektir. Dolayısıyla, yurtdışına göre önemi daha az olan bir kârlılık oranıdır.

👉
43.

GYO'lar: 30.09%
#ISGYO:51.08%

#ISGYO, sektöründeki rakiplerine oranla 1.6 kat daha yüsek FAVÖK marjına sahiptir.

Bunun anlamı, satış ve faaliyet maaliyetlerini oldukça verimli bir şekilde yönettiğidir.

Daha net bir ifade ile, şirket, yaptığı işi kârlı yapmaktadır.

👉
44. NET KÂR MARJI: Şirketin bir muhasebe dönemi içinde gerçekleştirmiş olduğu satışların ne oranda kârlı olduğunu gösteren kârlılık oranıdır.

Sektörlere ve şirketin satış politikasına göre değişiklik gösterse de, her halükarda 10% üzerinde olması olumlu olarak kabul edilir.

👉
45.

Holdingler: - 41.04% (negatif)
#ISGYO: 5.00%

#ISGYO, faaliyet kârının önemli bir kısmı ile, finansman giderlerini ödemekte olduğu için FAVÖK marjı ile Net Kâr Marjı arasında büyük fark ortaya çıkmaktadır.

Söz konusu finansman giderlerinin sebeplerini yukarıda tartıştık.👉
46. Şunu net bir şekilde söylemek gerekir ki, her ne kadar #ISGYO faaliyet kârının önemli bir kısmını finansman giderlerine kaptırsa da, nette kâr edebilen bir şirket olduğu için, yatırımcılarının sermayesini arttırmaktadır.

Genel olarak sektörde durum, çok daha kötüdür.

👉
47. ÖZSERMAYE KÂRLILIĞI: Şirket ortaklarının, şirketin varlıkları üzerindeki haklarını temsil eden özkaynakların ne denli kârlı kullanıldığını ölçer. Sektör ortalamasından fazla olması iyidir.

Özellikle risksiz kazanç olan vadeli mevduat faizinin üzerinde olması arzu edilir.

👉
48.

GYO'lar: 12.34%
#ISGYO: 7.29%

#ISGYO, sektör ortalamasına göre düşük bir özsermaye kârlılığına sahiptir.

Bunun 2 sebebi vardır:

1. Varlıklarının büyük kısmını özkaynak ile finanse etmesi
2. Pandemi nedeniyle, işlerinin zayıflaması.

Bunun daha iyileşeceğini düşünüyorum👉
49. Öte yandan, bugün kiraya vermek üzere bir eve sermaye yatırdığınızda, mevcut kira oranları ile muhtemelen sermayenizi 25 yılda geri alırsınız (yani özsermaye kârlığınız 4% olur).

ISGYO'nun (şimdilik) özsermaye kârlılığının 5% olması nedeniyle, bu süre 20 yıla tekabül eder👉
50. Özetle, #ISGYO için finansal olarak "tam sağlıklıdır" DİYEMEYİZ!

Şirketin, kısa vadeli borçlarını ödemek için dış finansmana ihtiyacı vardır.

Dış finansmanların maliyeti, faizdir. Faiz, finansman gideri üretir.

#ISGYO'nun finansman giderleri, hasılatına göre yüksektir. 👉
51. Bugüne kadar, #ISGYO'nun borsadaki hisse fiyatının ucuz kalmış olmasının nedeninin, bu nakit sorunu olduğunu düşünüyorum.

Ancak söz konusu nakit sorunu, şirketin büyüklüğü ve mâli kaldıraç yapısı göz önüne alındığında, kesinlikle korkulacak boyutta değildir.

👉
52. İlerleyen günlerde, pandemi şartlarının ortadan kalkması ve faiz indirimlerinin gündeme gelmesiyle birlikte, #ISGYO'nun bu nakit sorununu kendi iç kaynakları ile çözebileceğini düşünüyorum.

Bu sorunların çözümü, hisse fiyatının artması önündeki engelleri de kaldıracaktır.👉
53. #ISGYO'nun, finansal açıdan sağlık durumuna bir bütün halinde bakacak olursak;

- Likitide sorunu vardır.
- Satış sorunu yaşamaktadır.
- Mâli yapısı kuvvetlidir.
- Mâkul oranda kârlıdır.

👉
54. PİYASA ÇARPANLARI
Bir şirketin mâli açıdan sağlıklı olması, o firmaya yatırım yapılabileceği anlamına gelmez. Yatırım yapılabilmesi için, firmanın borsada ederinin altında işlem görüyor olması gerekir.

Bunu gösteren iki oran şunlardır:

- F/K Oranı
- PD/DD Oranı

👉
55. Bir şirketin, temel verilere göre HEDEF FİYATI hesaplanırken piyasa çarpanları kullanılır.

Ben her iki piyasa çarpanı için ayrı hedef fiyatlar hesaplayıp, bu hedef fiyatların ortalamasını alarak ana hedef fiyatı hesaplayacağım.

Ama önce piyasa çarpanlarını tanıyalım.

👉
56. Fiyat / Kazanç Oranı: Bir şirketin, dönem sonundaki net kârı ile o şirketi borsadaki mevcut fiyatı üzerinden kaç yılda satın alabileceğini gösterir. Ne kadar düşük ise, o kadar iyidir. Ama hesaplanmaması, şirketin zarar ettiği anlamına geldiği için olumsuzdur.

👉
57.

GYO'lar: 11.71
#ISGYO: 6.66

Buna göre; #ISGYO'nun GYO'lar ortalama F/K oranına ulaşması için fiyatının 3.55 TL olması gerekirdi.

13.06.2021 tarihi itibariyle #ISGYO'un pay başına borsa fiyatı 2.02 TL'dir.

Potansiyel: 175% pozitif.👌
58. Piyasa Değeri / Defter Değeri Oranı: Bir şirketin, borsada, özkaynak değerinin kaç katına satıldığını gösteren bir orandır. Ne kadar düşük ise, o kadar iyidir. Ancak eksi olması, özsermayenin eksi olduğu anlamına geldiği için tercih edilmez.

👉
59.

GYO'lar: 1.74
#ISGYO: 0.47

Buna göre; #ISGYO'nun GYO'lar ortalama PD/DD oranına ulaşması için fiyatının 7.47 TL olması gerekirdi.

13.06.2021 tarihi itibariyle #ISGYO'un pay başına borsa fiyatı 2.02 TL'dir.

Potansiyel: 1508% pozitif.👌👌
60. HEDEF FİYAT
Elimizde iki farklı piyasa çarpanının sektör ortalamasına göre hesap edilmiş iki farklı hedef fiyat var:

F/K Oranı'na göre edef fiyat: 3.55 TL
PD/DD Oranı'na göre hedef fiyat: 7.47 TL

Ana Hedef Fiyat: (3.55+7.47) / 2

= 5.51 TL

Potansiyel: 272% pozitif 😎

👉
61. Söz konusu ana hedef fiyat, iki farklı piyasa çarpanının bakış açısını içermesi sebebiyle muhasebe bilimi açısından en makul olanıdır.

Burada; F/K Oranı, gelir tablosuna ilişkin bakış açısını temsil ederken; PD/DD Oranı, bilançoya ilişkin bakış açısını temsil etmektedir.

👉
62. GERÇEK POTANSİYEL
Yukarıda ulaştığımız ana hedef fiyat, şirketin bilanço ve gelir tablosu ile sektör ortalamalarını mevcut piyasa fiyatı ile eşlediğimizde ortaya çıkan potansiyel muhasebesel hedeflerdir.

Ulaşılabilir mi? Kesinlikle, evet.

Ama esas soru, "Ne zaman?"

👉
63. #ISGYO'nun bu zamana kadar neden ederinin çok altında bir fiyattan işlem gördüğünü, kendi bakış açımla yeteri kadar anlattığımı düşünüyorum.

Şirketin, küçük olmayan ama büyütmenin de gereksiz olduğu bir boyutta olan likitide sorunu yaşadığı âşikardır.

👉
64. Yaşadığı likitide sorunu, bence şirketin hisse fiyatının düşük seviyede kalmasının yegane sebebidir.

Bu sorunun en önemli sebepleri, pandemi şartları ve yüksek faizdir.

Bu şartlar olumluya döndüğünde, şirket iç kaynakları ile bu sorunların üstesinden gelebilecek güçtedir👉
65. Likitide sorununun çözülmesi ile birlikte, #ISGYO, ana hedef fiyatına ulaşacak potansiyele gelecektir.

Ben, mevcut fiyatın, yatırımcılar için bir avantaj olduğunu düşünüyorum.

Şirketin, bir İş Bankası iştiraki olması sebebiyle, sorunlarını hızla aşacağına inanıyorum (YTD)👉
66. Ayrıca,#ISGYO'nun büyük bir hikayesi var.

Şirket, dünyanın en büyük beşinci finans merkezi olacak İstanbul Finans Merkezi'nde 70 bin m2'lik inşaat ve 33 bin m2 kiralanabilir/satılabilir alana sahip bir projeyi yürütmektedir.

Projenin 2022'de bitirilmesi planlanmaktadır.👉
67. Söz konusu projenin tamamlanması ile birlikte, şirketin çok daha üst bir seviyeye ulaşacağı tahmin edilmektedir.

#ISGYO. 👉
68. SONUÇ
Türkiye'nin önde gelen bankalarından İş Bankası'nın önemli bir iştiraki olan #ISGYO, içinde bulunduğu likitide sorunu yüzünden, ederinin çok altında fiyata işlem görmektedir.

Kurumsal bir yönetime sahip olan şirket, olumsuz şartların değişmesi ile ederine ulaşacaktır.
69. Bu çalışmada paylaştığım tüm bilgiler ve analizler, #ISGYO'nun finansal tablolarından ve faaliyet raporlarından derlenmiş olup, ASLA herhangi bir yatırım tavsiyesi İÇERMEMEKTEDİR.

Bu çalışma eğitim amaçlı yapılmıştır!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Dr. Şerafettin Arslan, SMMM

Dr. Şerafettin Arslan, SMMM Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(