@GadowskiWitold na polskim narodowym spacerze w Krakowie ogłosił MANIFEST 13 CZERWCA - deklarację wolności od rządowych absurdów związanych z korona-kryzysem. W spacerze uczestniczyło wiele osób. Ważne jest też to że spacer ochraniało prawdziwe Wojsko Polskie. Jest więc nadzieja
Od dzisiaj są w Polsce 2 niezależne środowiska, które wspólnie mogą pokonać zło Nowego Ładu. Niezależni lekarze i naukowcy (psnlin.pl) oraz niezależni mieszkańcy, przedsiębiorcy i wojsko zgromadzeni wokół @GadowskiWitold

Mamy szansę !

Mamy także dwóch liderów niezależności i wolności od opresji PiS i Nowego Ładu:
@drhalat Dr Hałat - lekarze i naukowcy
@GadowskiWitold Witold Gadowski - obywatele, przedsiębiorcy i wojsko.

Obie te grupy muszą ze sobą współpracować wzajemnie się wspierając. Lekarze i naukowcy ...
niczego nie osiągną nie mając środków na niezależne badania poza Polską np. jednym z prywatnych uniwersytetów w Texasie, a obywatele, przedsiębiorcy i wojsko nie będą mieli argumentów w walce z systemem

@PioSzlachtowicz proszę zorganizować spotkanie @drhalat i @GadowskiWitold
W spotkaniu Hałat-Gadowski chodzi o powołanie czegoś w rodzaju pospolitego ruszenia. W tym celu ci panowie powinni się spotkać nie na kolejnej pogadance o tym co się dzieje bo to wiemy już wszyscy tylko o tym jak to zmienić poprzez niezależne środowiska które reprezentują.
GADOWSKI dziś w Krakowie (luźny transkrypt z video):
"Dzisiejsze spotkanie jest spotkaniem Wolnych Polaków którzy chcą sobie powiedzieć co nas gnębi i co się nam w naszym kraju nie podoba. Nie organizujemy wyborów ani kamapanii. To nie jest wiec polityczny. To spotkanie jest po
to żebyście Państwo poczuli że jesteśmy razem, bo razem będziemy mogli się skutecznie bronić. Każdego z nas osobno - pokonają. Najpierw musimy się spotka i zobaczyć czy my dobrze się czujemy w tym gronie. Czy tu są ludzie przyjaźni, a jeżeli tak to spróbujmy coś zacząć robić ...
razem, bronić tych których prześladuje się w zakładach pracy. Jeżeli będziemy razem i będziemy się wspierać - nie złamią nas. Dopóki istnieje Prawo i Konstytucja dopóty będziemy walczyć na gruncie prawnym, a jeżeli to wszystko zostanie pogwałcone to marsz na Warszawę może się ...
odbyć z różnych miejsc Polski. Tych państwa, którzy uważają się za władców Polski bardzo szybko możemy pogonić z ich wygodnych gabinetów. To nie jest groźba, to jest powiedzenie że jesteśmy zdeterminowani i nie odpuścimy naszej Wolności. Będziemy walczyć o nią wszelkimi ...
pokojowymi metodami, a jeżeli oni uważają, że mogą odebrać nam prawa to my im odbierzemy prawo do rządzenia.
Dr HAŁAT na konferencji stowarzyszenia niezależnych lekarzy i naukowców (luźny transkrypt z video):
"Usłyszeliście państwo akt oskarżenia o złamanie wszystkich zasad Polskiej Konstytucji, ustaw, rozporządzeń opartych o te ustawy ustanowionych wcześniej zanim doszło do sytuacji..
zwanej koronakryzysem - trudno mówić o pandemii - mówimy o korona-kryzysie. Koronakryzys został ogłoszony przez władze różnych krajów Zachodu już w 2020 roku na spotkaniu w Davos. Kryzys ten przyspieszono z uwagi na załamanie się finansów światowych. Od początku można było ...
zauważyć chaos w postępowaniu polskich władz a to oskarżenie dotyczy wszystkich którzy wykonują polecenia Klausa Schaaba, który stoi na szczycie Forum Ekonomicznego w Davos i cytującego często Williame Gates'a człowieka znanego z tego że ma zapędy depopulacyjne. Wszystkie ...
przygotowane przepisy w czasie kryzysu szły po trupach wszelkich nauk medycznych. Primum non nocere (przede wszystkim nie szkodzić) - to wielotysięcznoletnia tradycja lekarska a tu nagle zarządzono izolację i zakazano wychodzenia na marcowe słońce które mogło uratować wiele żyć
przez syntezę witaminy D, nie pozwolono leczyć lekami które wtedy były uznawane za skuteczne bez podania szczególnych przyczyn. Odmawianie zabiegów przy składce zdrowotnej płaconej przez całe życie i sięgającej dziesięciny a jeszcze teraz podniesionej to jest przecież bestialstwo
w stosunku do ludzi którzy wymagają pomocy. Diagnozowanie nowotworów złośliwych zostało uniemożliwione, spadła też liczba rejestrowanych zawałów serca a czy jest możliwe udawanie że się nie ma zawału serca? Ludzi zamykano w szpitalach w izolacji i zza drzwi pytano się czy jeszcze
żyje, a jeżeli żyje to dostawał jeść. Gdyby uznano że istnieją skuteczne leki nie można by było zarejestrować w trybie awaryjnym tych preparatów które są nazywane szczepionkami, bez wystarczającej liczby informacji co do ich bezpieczeństwa i skuteczności. My polacy jako krajanie
Mikołaja Kopernika który doprowadził do rewolucji naukowej na świecie powinniśmy bronić Nauki, powinniśmy leżeć Rejtanem w drzwiach kiedy ktoś chce zrobić z Nauki trupa i wmawiać ludziom rzeczy nieistniejące. Cały czas liczymy na to że się nie spełnią prognozy genetyków, biologów
molekularnych i że nie będzie odczynu ADE jesienią w kontakcie z dzikim wirusem lub z wirusami grypy. Liczymy na to że nie będzie ciężkich chorób autoimmunologicznych które będą wymagały leczenia do końca życia - a jeżeli te nasze nadzieje się nie spełnią i rzeczywiście okaże się
że mają rację biologowie molekularni to jest pytanie kto utrzyma tych pacjentów, jakie rodziny będzie stać na leczenie tych ciężkich odczynów poszczepiennych? Jest pytanie do rządu, który wyrzekł się odpowiedzialności producentów za produkt który jest przecież eksperymentalny...
wprowadzony w drodze nadzwyczajnej, eksperymentalnej bo nie ma skutecznego leczenie (...) - cała podstawa tego rozumowania jest oczywiście fałszywa. W tym momencie zostaje pacjent i jego rodzina bez środków na leczenie, rehabilitację, utrzymanie - kompensacji nie ma. Na jakim ..
świecie żyjemy? Czy to jest demokracja? Czy to jest Konstytucja Polska która zabrania eksperymentów na ludziach, która gwarantuje wolność gdy tymczasem jesteśmy okradani zarówno z życia, zdrowia, wolności i majątku. To nie jest zadaniem ministra odbierać ludziom życie czyli...
popełniać zbrodnię urzędniczą. To nie jest zadaniem ministerstw w demokratycznym świecie. Koniecznie musimy w jakiś sposób przekonać Naród i polityków do zmiany kursu, do takiej zmiany która będzie ratować ludziom życie i zdrowie."

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marcianvs Labrvsca / ⚓️ ⚔️

Marcianvs Labrvsca / ⚓️ ⚔️ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @dvx_ardorensis

15 Jun
Właśnie wyszło:
Mechanizm działania IMERMETIN przeciwko SARS-Cov-2: Artykuł Kliniczny oparty na dowodach
--
Niniejszy artykuł przeglądowy oparty na dowodach ma na celu omówienie mechanizmu działania iwermektyny przeciwko SARS-Cov-2
nature.com/articles/s4142…
Iwermektyna działa:
- na wejściu SARS-COV-2 do kom. jajo jonofor
- na importynę (import)
- na replikację wirusa i montaż
- w procesach post-translacyjnych wirusa
- na receptorach Karyoferin (KPNA / KPNB)
- na poziomie interferonu (inF)
- na receptory typu Toll (TLRS)
...
- na czynnik jądrowy-κB (NF-κB)
- na ścieżce JAK-STAT, Pai-1 i Covid-19 sequalae
- na kinazę 1 aktywowaną P21 1 (PAK-1)
- na interleukinę-6 (IL-6)
- na modulację allosteryczną receptora P2X4
- na high mobility group box 1 (HMGB1)
- jako immunomodulator na tkance płucnej
...
Read 10 tweets
15 Jun
Dlaczego preparaty mRNA i adDNA nie będą działały u osób które brały lub aktualnie biorą następujące leki:

- hydroxychlorochina
- amantadyna / rymantadyna / memantyna
- iwermektyna

KAŻDY profesor medycyny, biol. molekularnej, biochemii MUSI to wiedzieć.

Czy wie? Odpowiedzieli?
Odpowiadam ale zauważcie, że żaden profesor czy lekarz któremu zadano to pytanie w Polsce nie odpowiedział - to chyba coś znaczy czy wciąż nic...?

Tak łatwo im nie odpuścimy więc na razie tylko wskazówka. Domagajcie się od nich pełnej odpowiedzi bo ich utrzymujecie jako Naród...
"hydroksychlorochina (ale także iwermektyna i adamantany: aman/ryman/meman) zwiększają pH w wewnątrzkomórkowych wakuolach i zmieniają procesy, takie jak degradacja białka przez kwasowe hydrolazy w lizosomie"

To już potężna podpowiedź.

Co to oznacza dla preparatów mRNA i adDNA?
Read 11 tweets
14 Jun
Pytałem niedawno co się stanie kiedy podamy mRNA osobom z aktywnym / uaktywnionym HIV? Tutaj sugestia na podstawie zakażenia sars2 u osoby z HIV:
-
Przedstawiamy przypadek przedłużonej infekcji trwającej ponad 6 miesięcy z ...
krisp.org.za/publications.p…
wydalaniem wysokiego miana SARS-CoV-2 u osoby z zaawansowanym HIV i niepowodzeniem leczenia przeciwretrowirusowego

Poprzez sekwencjonowanie całego genomu wykazaliśmy wczesne pojawienie się podstawienia...
E484K związanego z ucieczką spod przeciwciał neutralizujących (mam nadzieję że nie ma go w bS z mRNA), dalej zidentyfikowaliśmy podstawienie N501Y znalezione w większości wariantów niepokojących.

Stanowi to potwierdzenie hipotezy o ewolucji wewnątrz gospodarza jako jednego z...
Read 4 tweets
14 Jun
Ukraińcy zaczynają publikować ważniejsze prace naukowe niż Polacy
--
Stwierdzono, że traktowanie hodowanych pierwotnych ludzkich komórek mięśni gładkich tętnicy płucnej (SMC) lub komórek śródbłonka ludzkiej tętnicy płucnej

Artykuł: mdpi.com/2076-393X/9/1/… Image
zrekombinowaną podjednostką białka wypustkowego S1 SARS-CoV-2 jest wystarczające do promowania sygnalizacji komórkowej bez pozostałych składników wirusowych.

Co więcej, nasza analiza pośmiertnych tkanek płuc pacjentów, którzy zmarli z powodu COVID-19, wykazała, że ​​...
pacjenci ci wykazywali pogrubienie ścian naczyń płucnych, cechę charakterystyczną tętniczego nadciśnienia płucnego (PAH). Na podstawie tych wyników zaproponowaliśmy, że białko wypustek SARS-CoV-2 (bez pozostałych składników wirusowych) wyzwala zdarzenia sygnalizacji komórkowej,
Read 4 tweets
13 Jun
WAŻNE!
Brytyjski raport wzywa do całkowitego zaprzestania szczepień przeciw COVID u ludzi

Raport podpisany przez Evidence-based Medicine Consultancy Ltd i EbMC Squared CiC Director Dr. Tess Lawrie (MBBCh, PhD) mówi:
americasfrontlinedoctors.org/frontlinenews/…
„Przeszukaliśmy raporty Yellow Card za pomocą specyficznych dla patologii słów kluczowych, aby pogrupować dane według następujących pięciu [sic] szerokich, klinicznie istotnych kategorii:
- Krwawienie, krzepnięcie i niedokrwienie ADR
- ADR systemu immunologicznego
- „Bólowe” ADR
- Neurologiczne ADR
- ADR obejmujące utratę wzroku, słuchu, mowy lub zapachu
- ciążowe ADR
Read 8 tweets
12 Jun
"BigTech" przekroczył wszelkie granice... z tym się zgodzę ALE moje osobiste zdanie o pochodzeniu SARS2 jest następujące:
W Chinach w 2019 r (grudzień) weszło nowe wtedy prawo o obowiązku szczepień dorosłych. Nie ma wątpliwości, że Chińczycy wraz z ...

rumble.com/vig4pr-senat-a…
Amerykanami pracowali nad tymi tzw. "gain of function" eksperymentami z koronawirusami. Mieli tam także sporą kolekcję dzikich wariantów sklonowaną w wektory takie jak np. pShuttle-SN dla celów badawczych (nie będę się teraz wgłębiał w szczegóły - późno jest). Mówiąc krótko
uważam, że w grudniu 2019 r. Chińczycy przeprowadzili szczepienia w Wuhan szczepionką na koronawirusy a później w styczniu zorganizowali wspólny posiłek dla mieszkańców Wuhan w ...
loc.gov/law/foreign-ne…

lexology.com/library/detail…
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(