WAŻNE!
Brytyjski raport wzywa do całkowitego zaprzestania szczepień przeciw COVID u ludzi

Raport podpisany przez Evidence-based Medicine Consultancy Ltd i EbMC Squared CiC Director Dr. Tess Lawrie (MBBCh, PhD) mówi:
americasfrontlinedoctors.org/frontlinenews/…
„Przeszukaliśmy raporty Yellow Card za pomocą specyficznych dla patologii słów kluczowych, aby pogrupować dane według następujących pięciu [sic] szerokich, klinicznie istotnych kategorii:
- Krwawienie, krzepnięcie i niedokrwienie ADR
- ADR systemu immunologicznego
- „Bólowe” ADR
- Neurologiczne ADR
- ADR obejmujące utratę wzroku, słuchu, mowy lub zapachu
- ciążowe ADR
W raporcie czytamy dalej: „Jesteśmy świadomi ograniczeń danych z nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii i rozumiemy, że informacji o zgłoszonych działaniach niepożądanych leku nie należy interpretować w ten sposób, że dany lek ogólnie powoduje zaobserwowany efekt lub jest
niebezpieczny w użyciu. Dzielimy się tym wstępnym raportem ze względu na pilną potrzebę przekazania informacji, które powinny doprowadzić do zaprzestania szczepień w czasie, gdy prowadzone jest śledztwo. Według niedawnego artykułu Seneffa i Nigha, potencjalne ostre i
długoterminowe patologie obejmują:

- warunkowanie patogenne (Pathogenic priming) czyli wieloukładowa choroba zapalna i autoimmunizacja
- Reakcje alergiczne i anafilaksja
- Wzmocnienie zależne od przeciwciał, ADE
- Aktywacja utajonych infekcji wirusowych (np. HIV !!)
...
- Neurodegeneracja i choroby prionowe
- Pojawienie się nowych wariantów SARSCoV2 (tzw. leaky vaccine lub vaccine escape lub nieszczelne szczepionki - możliwe że już zaczyna to być widoczne)
- Integracja genu białka S z ludzkim DNA (potencjalnie odwrotna transkrypcja mRNA)
„Są co najmniej 3 pilne pytania, na które musi odpowiedzieć MHRA, UK (to są też pytanie do Niedzielskiego):

- Ile osób zmarło w ciągu 28 dni od szczepienia?
- Ile osób było hospitalizowanych w ciągu 28 dni od szczepienia?
- Ile osób zostało niepełnosprawnymi przez szczepienie?

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marcianvs Labrvsca / ⚓️ ⚔️

Marcianvs Labrvsca / ⚓️ ⚔️ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @dvx_ardorensis

15 Jun
Właśnie wyszło:
Mechanizm działania IMERMETIN przeciwko SARS-Cov-2: Artykuł Kliniczny oparty na dowodach
--
Niniejszy artykuł przeglądowy oparty na dowodach ma na celu omówienie mechanizmu działania iwermektyny przeciwko SARS-Cov-2
nature.com/articles/s4142…
Iwermektyna działa:
- na wejściu SARS-COV-2 do kom. jajo jonofor
- na importynę (import)
- na replikację wirusa i montaż
- w procesach post-translacyjnych wirusa
- na receptorach Karyoferin (KPNA / KPNB)
- na poziomie interferonu (inF)
- na receptory typu Toll (TLRS)
...
- na czynnik jądrowy-κB (NF-κB)
- na ścieżce JAK-STAT, Pai-1 i Covid-19 sequalae
- na kinazę 1 aktywowaną P21 1 (PAK-1)
- na interleukinę-6 (IL-6)
- na modulację allosteryczną receptora P2X4
- na high mobility group box 1 (HMGB1)
- jako immunomodulator na tkance płucnej
...
Read 10 tweets
15 Jun
Dlaczego preparaty mRNA i adDNA nie będą działały u osób które brały lub aktualnie biorą następujące leki:

- hydroxychlorochina
- amantadyna / rymantadyna / memantyna
- iwermektyna

KAŻDY profesor medycyny, biol. molekularnej, biochemii MUSI to wiedzieć.

Czy wie? Odpowiedzieli?
Odpowiadam ale zauważcie, że żaden profesor czy lekarz któremu zadano to pytanie w Polsce nie odpowiedział - to chyba coś znaczy czy wciąż nic...?

Tak łatwo im nie odpuścimy więc na razie tylko wskazówka. Domagajcie się od nich pełnej odpowiedzi bo ich utrzymujecie jako Naród...
"hydroksychlorochina (ale także iwermektyna i adamantany: aman/ryman/meman) zwiększają pH w wewnątrzkomórkowych wakuolach i zmieniają procesy, takie jak degradacja białka przez kwasowe hydrolazy w lizosomie"

To już potężna podpowiedź.

Co to oznacza dla preparatów mRNA i adDNA?
Read 11 tweets
14 Jun
Pytałem niedawno co się stanie kiedy podamy mRNA osobom z aktywnym / uaktywnionym HIV? Tutaj sugestia na podstawie zakażenia sars2 u osoby z HIV:
-
Przedstawiamy przypadek przedłużonej infekcji trwającej ponad 6 miesięcy z ...
krisp.org.za/publications.p…
wydalaniem wysokiego miana SARS-CoV-2 u osoby z zaawansowanym HIV i niepowodzeniem leczenia przeciwretrowirusowego

Poprzez sekwencjonowanie całego genomu wykazaliśmy wczesne pojawienie się podstawienia...
E484K związanego z ucieczką spod przeciwciał neutralizujących (mam nadzieję że nie ma go w bS z mRNA), dalej zidentyfikowaliśmy podstawienie N501Y znalezione w większości wariantów niepokojących.

Stanowi to potwierdzenie hipotezy o ewolucji wewnątrz gospodarza jako jednego z...
Read 4 tweets
14 Jun
Ukraińcy zaczynają publikować ważniejsze prace naukowe niż Polacy
--
Stwierdzono, że traktowanie hodowanych pierwotnych ludzkich komórek mięśni gładkich tętnicy płucnej (SMC) lub komórek śródbłonka ludzkiej tętnicy płucnej

Artykuł: mdpi.com/2076-393X/9/1/… Image
zrekombinowaną podjednostką białka wypustkowego S1 SARS-CoV-2 jest wystarczające do promowania sygnalizacji komórkowej bez pozostałych składników wirusowych.

Co więcej, nasza analiza pośmiertnych tkanek płuc pacjentów, którzy zmarli z powodu COVID-19, wykazała, że ​​...
pacjenci ci wykazywali pogrubienie ścian naczyń płucnych, cechę charakterystyczną tętniczego nadciśnienia płucnego (PAH). Na podstawie tych wyników zaproponowaliśmy, że białko wypustek SARS-CoV-2 (bez pozostałych składników wirusowych) wyzwala zdarzenia sygnalizacji komórkowej,
Read 4 tweets
13 Jun
@GadowskiWitold na polskim narodowym spacerze w Krakowie ogłosił MANIFEST 13 CZERWCA - deklarację wolności od rządowych absurdów związanych z korona-kryzysem. W spacerze uczestniczyło wiele osób. Ważne jest też to że spacer ochraniało prawdziwe Wojsko Polskie. Jest więc nadzieja
Od dzisiaj są w Polsce 2 niezależne środowiska, które wspólnie mogą pokonać zło Nowego Ładu. Niezależni lekarze i naukowcy (psnlin.pl) oraz niezależni mieszkańcy, przedsiębiorcy i wojsko zgromadzeni wokół @GadowskiWitold

Mamy szansę !

Mamy także dwóch liderów niezależności i wolności od opresji PiS i Nowego Ładu:
@drhalat Dr Hałat - lekarze i naukowcy
@GadowskiWitold Witold Gadowski - obywatele, przedsiębiorcy i wojsko.

Obie te grupy muszą ze sobą współpracować wzajemnie się wspierając. Lekarze i naukowcy ...
Read 24 tweets
12 Jun
"BigTech" przekroczył wszelkie granice... z tym się zgodzę ALE moje osobiste zdanie o pochodzeniu SARS2 jest następujące:
W Chinach w 2019 r (grudzień) weszło nowe wtedy prawo o obowiązku szczepień dorosłych. Nie ma wątpliwości, że Chińczycy wraz z ...

rumble.com/vig4pr-senat-a…
Amerykanami pracowali nad tymi tzw. "gain of function" eksperymentami z koronawirusami. Mieli tam także sporą kolekcję dzikich wariantów sklonowaną w wektory takie jak np. pShuttle-SN dla celów badawczych (nie będę się teraz wgłębiał w szczegóły - późno jest). Mówiąc krótko
uważam, że w grudniu 2019 r. Chińczycy przeprowadzili szczepienia w Wuhan szczepionką na koronawirusy a później w styczniu zorganizowali wspólny posiłek dla mieszkańców Wuhan w ...
loc.gov/law/foreign-ne…

lexology.com/library/detail…
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(