Dlaczego preparaty mRNA i adDNA nie będą działały u osób które brały lub aktualnie biorą następujące leki:

- hydroxychlorochina
- amantadyna / rymantadyna / memantyna
- iwermektyna

KAŻDY profesor medycyny, biol. molekularnej, biochemii MUSI to wiedzieć.

Czy wie? Odpowiedzieli?
Odpowiadam ale zauważcie, że żaden profesor czy lekarz któremu zadano to pytanie w Polsce nie odpowiedział - to chyba coś znaczy czy wciąż nic...?

Tak łatwo im nie odpuścimy więc na razie tylko wskazówka. Domagajcie się od nich pełnej odpowiedzi bo ich utrzymujecie jako Naród...
"hydroksychlorochina (ale także iwermektyna i adamantany: aman/ryman/meman) zwiększają pH w wewnątrzkomórkowych wakuolach i zmieniają procesy, takie jak degradacja białka przez kwasowe hydrolazy w lizosomie"

To już potężna podpowiedź.

Co to oznacza dla preparatów mRNA i adDNA?
Muszę się skupić na artykule, a nie mamy jeszcze w pełni działającego niezależnego instytutu w ramach którego można by było dzielić pracę na kilka osób więc podaję dalszą część wyjaśnienia które powinna już całkowicie pokazać ten bardzo poważny problem kliniczny i systemowy:
"Kwaśne przedziały cytoplazmatyczne np. lizosomy są wymagane do trawienia białka antygenowego do peptydów w celu ich montażu na MHC I i II. W rezultacie (leki te) redukują funkcję kompleksów MHC wymaganych do stymulowania limfocytów T CD4+ co hamuje odp. immuno."
-
Czyli ...
Sprawne działanie MHC prezentujących antygeny białka S jest niezbędne ale w przypadku tych leków mogą one nie prezentować antygenów bS bo ich trawienie w komórce jest hamowane, a tym samym odp. immuno nie jest generowana.

Jako pierwsza problem właściwie rozpoznała @MiPrawda
Na koniec powiem, że nie jest to jedyny problem ponieważ leki te gdy przyjmowane znajdują się także poza komórką i w kontakcie z nanoliposomami mRNA mogą prowadzić na skutek swoich jonoforowych właściwości do perforacji nanoliposomów i ...
i ich degradacji oraz dysocjacji mRNA od nośnika - nanocząsteczki PEG. Gdy tak się stanie mRNA i PEG zostaną uwolnione do krwi / osocza co może wywołać ostrą reakcję immuno na PEG jak i na RNA przez m. in. przez TLR - szok cytokinowy.
OBOWIĄZKIEM lekarza w przypadku preparatów szczególnie mRNA jest UPEWNIENIE SIĘ, że osoba która ma otrzymać ten preparat nie zażywała lub nie zażywa tych leków. Każdy z nich ma różny okres półtrwania w organizmie - od 2-3 dni do 14-20 dni.
Teraz wiecie lepiej o co tu chodzi ale nie od profesorów w PL, których utrzymujecie z własnej pracy. Wiecie też dlaczego leki te są zakazane i tak długo jak długo będą wstrzykiwać preparaty - nie zostaną dopuszczone choć mech. ich działania odp. za leczenie bez względu na mutacje
Acha - podobno w Polsce wiele starszych osób zażywa regularnie Memantynę. Ilu z nich miało ciężki covid...? Tak więc z jednej strony leki te mogą leczyć z różnych chorób wirusowych a z drugiej mogą być przyczyną powikłań i braku odp. immuno w przypadku preparatów szczególnie mRNA

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marcianvs Labrvsca / ⚓️ ⚔️

Marcianvs Labrvsca / ⚓️ ⚔️ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @dvx_ardorensis

16 Jun
WAŻNE: Wynalazca szczepionek genetycznych:

"Jeśli chodzi o dawkowanie szczepionek genetycznych COVID (mRNA, rekombinowany adenowirus) w porównaniu z bardziej tradycyjnymi szczepionkami (w tym Novavax). Jest tu kilka niewygodnych prawd.
...
Po pierwsze, obecne szczepionki genetyczne (Sanofi, J&J, Pfizer, Moderna) nie przeszły, zgodnie z moją najlepszą wiedzą, czasowych ocen dotyczących zakresu i czasu dawkowania w badaniach klinicznych. Mam bezpośredni raport pierwszej osoby o tym, jak wybrano dawkę dla Moderny...
(źródło poufne) i był to w zasadzie SWAG na podstawie konsensusu komitetu !!!. Osobiście uważam, że dla obecnych szczepionek mRNA dobrano dawkę, która jest zbyt duża i leży zbyt wysoko na sigmoidalnej krzywej dawka-odpowiedź – tak, że możemy mieć nadmiar zdarzeń niepożądanych...
Read 7 tweets
15 Jun
Kolejna KRYTYCZNA publikacja z 1 czerwca 2021 r., która NATYCHMIAST powinna posłać Niedzielskiego i cały PiS na bardzo twardą ławkę.
--
RT-qPCR do wykrywania molekularnego SARS-COV-2 w ludzkich próbek dróg oddechowych jest z natury wadliwy...
researchinfotext.com/article-detail…
Technologia dyktuje, że sekwencje nukleotydowe starterów PCR muszą być w pełni dopasowane do sekwencji matrycy DNA. Jednak identyfikacja trzech konserwatywnych regionów w krótkim odcinku genomu wirusa, zazwyczaj <100 bp (base-pairs / zasad), może nie zawsze być możliwa...
W teorii wszystkie startery i sondy PCR mogą nie wykryć powszechnych mutantów SARS-COV-2, gdy stosowane są bardzo wyśrubowane warunki PCR. Z kolei rozluźnienie warunków PCR może prowadzić do amplifikacji niespecyficznego DNA poprzez sprzyjanie niespecyficznym hybrydyzacjom ...
Read 10 tweets
15 Jun
Wy się POLACY lepiej w końcu obudźcie bo na jesieni życie ratować będzie TYLKO IWERMEKTYNA jeśli dojdzie do masowych zachorowań.

Musicie ją wydrzeć z Ministerstwa Zdrowia bo to tylko przez ich decyzję nie ma jej w Polsce dla ludzi.
Precyzuje. Oprócz iwermektyny działaj także adamantany czyli amantadyna, rymantadyna i memantyna (ta może nawet najlepiej) jak i hydroksychlorochina ALE iwermektyna ma najwszechstronniejsze działanie bo:
- działa na sars2 już poza jak i w komórce
- działa na różne procesy
W biologii chorób wirusowych najważniejsze jest zablokowanie min. 2 etapów infekcji z czego jeden poza komórka i jeden w komórce. Jeśli da się więcej to tym lepiej, a jeśli da się to zrobić jednym lekiem to - najlepiej. Iwermektyna spełnia wszystkie te warunki! Pozostałe leki nie
Read 5 tweets
15 Jun
Właśnie wyszło:
Mechanizm działania IMERMETIN przeciwko SARS-Cov-2: Artykuł Kliniczny oparty na dowodach
--
Niniejszy artykuł przeglądowy oparty na dowodach ma na celu omówienie mechanizmu działania iwermektyny przeciwko SARS-Cov-2
nature.com/articles/s4142…
Iwermektyna działa:
- na wejściu SARS-COV-2 do kom. jajo jonofor
- na importynę (import)
- na replikację wirusa i montaż
- w procesach post-translacyjnych wirusa
- na receptorach Karyoferin (KPNA / KPNB)
- na poziomie interferonu (inF)
- na receptory typu Toll (TLRS)
...
- na czynnik jądrowy-κB (NF-κB)
- na ścieżce JAK-STAT, Pai-1 i Covid-19 sequalae
- na kinazę 1 aktywowaną P21 1 (PAK-1)
- na interleukinę-6 (IL-6)
- na modulację allosteryczną receptora P2X4
- na high mobility group box 1 (HMGB1)
- jako immunomodulator na tkance płucnej
...
Read 10 tweets
14 Jun
Pytałem niedawno co się stanie kiedy podamy mRNA osobom z aktywnym / uaktywnionym HIV? Tutaj sugestia na podstawie zakażenia sars2 u osoby z HIV:
-
Przedstawiamy przypadek przedłużonej infekcji trwającej ponad 6 miesięcy z ...
krisp.org.za/publications.p…
wydalaniem wysokiego miana SARS-CoV-2 u osoby z zaawansowanym HIV i niepowodzeniem leczenia przeciwretrowirusowego

Poprzez sekwencjonowanie całego genomu wykazaliśmy wczesne pojawienie się podstawienia...
E484K związanego z ucieczką spod przeciwciał neutralizujących (mam nadzieję że nie ma go w bS z mRNA), dalej zidentyfikowaliśmy podstawienie N501Y znalezione w większości wariantów niepokojących.

Stanowi to potwierdzenie hipotezy o ewolucji wewnątrz gospodarza jako jednego z...
Read 4 tweets
14 Jun
Ukraińcy zaczynają publikować ważniejsze prace naukowe niż Polacy
--
Stwierdzono, że traktowanie hodowanych pierwotnych ludzkich komórek mięśni gładkich tętnicy płucnej (SMC) lub komórek śródbłonka ludzkiej tętnicy płucnej

Artykuł: mdpi.com/2076-393X/9/1/…
zrekombinowaną podjednostką białka wypustkowego S1 SARS-CoV-2 jest wystarczające do promowania sygnalizacji komórkowej bez pozostałych składników wirusowych.

Co więcej, nasza analiza pośmiertnych tkanek płuc pacjentów, którzy zmarli z powodu COVID-19, wykazała, że ​​...
pacjenci ci wykazywali pogrubienie ścian naczyń płucnych, cechę charakterystyczną tętniczego nadciśnienia płucnego (PAH). Na podstawie tych wyników zaproponowaliśmy, że białko wypustek SARS-CoV-2 (bez pozostałych składników wirusowych) wyzwala zdarzenia sygnalizacji komórkowej,
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(