Właśnie wyszło:
Mechanizm działania IMERMETIN przeciwko SARS-Cov-2: Artykuł Kliniczny oparty na dowodach
--
Niniejszy artykuł przeglądowy oparty na dowodach ma na celu omówienie mechanizmu działania iwermektyny przeciwko SARS-Cov-2
nature.com/articles/s4142…
Iwermektyna działa:
- na wejściu SARS-COV-2 do kom. jajo jonofor
- na importynę (import)
- na replikację wirusa i montaż
- w procesach post-translacyjnych wirusa
- na receptorach Karyoferin (KPNA / KPNB)
- na poziomie interferonu (inF)
- na receptory typu Toll (TLRS)
...
- na czynnik jądrowy-κB (NF-κB)
- na ścieżce JAK-STAT, Pai-1 i Covid-19 sequalae
- na kinazę 1 aktywowaną P21 1 (PAK-1)
- na interleukinę-6 (IL-6)
- na modulację allosteryczną receptora P2X4
- na high mobility group box 1 (HMGB1)
- jako immunomodulator na tkance płucnej
...
- przeciwzapalne
- na plazminę i aneksynę A2
- na CD147 na RBC
- na mitochondrialne ATP w stanie niedotlenienia w funkcji serca
--
Rozwinę dwa punkty:

IMERMECTIN jako jonofor
Ionofory są cząsteczkami, które posiadają tzw. kieszeń hydrofilową, która wiąże jeden lub więcej ...
jonów (zwykle kationy), podczas gdy zewnętrzna powierzchnia jonoforu jest hydrofobowa. Umożliwia to wbudowanie się w błonę lipidową, i zmianę równowani hydro-elektrolitycznej. Dwie cząsteczki IMERMETYNY mogą utworzyć kompleks jonoforowy umożliwiający neutralizację wirusa ...
na wczesnym etapie zakażenia, zanim może przylegać on do komórek gospodarza.

IWERMEKTYNA w działaniu na mitochondrialne ATP w stanie niedotlenienia w funkcji serca

SARS-COV-2 jest znaną przyczyną ostrego uszkodzenia mięśnia sercowego i przewlekłego uszkodzenia układu ...
sercowo-naczyniowego w aktywnej infekcji. IMERMEKTYNA zwiększa produkcję mitochondrialnego ATP, wywołując ekspresję COX6A2 podtrzymując produkcję mitochondrialnego ATP w warunkach niedotlenienia co zapobiega przerostom patologicznym tkanek i poprawia funkcję serca.
Brak leczenia iwermektyną jest po prostu morderstwem i nic tego już nie wytłumaczy. Ten kto blokuje dostęp do iwermektyny jako leku powinien zostać oskarżony o zbrodnię na ludzkości i natychmiast aresztowany pod zarzutem wielokrotnego morderstwa z premedytacją.
Jeszcze jedno:
Czy którykolwiek profesor z PL którego utrzymujecie ze swojej pracy napisał wam cokolwiek o iwermektynie i jej potencjale leczenia covid lub innych chorób?
Pomyślcie o tym jak wydajecie swojej publiczne pieniądze i zacznijcie w końcu wymagać ! Tu chodzi o życie !
BIOLOGIA Iwermentyny jest taka, że ten lek NIE MOŻE NIE DZIAŁAĆ !!!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marcianvs Labrvsca / ⚓️ ⚔️

Marcianvs Labrvsca / ⚓️ ⚔️ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @dvx_ardorensis

17 Jun
Więc dlaczego jest wciąż utrzymywany stan epidemii/pandemii ?

Kto rządzi Polską i wydaje polecenia Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej bo jest oczywiste, że w takiej sytuacji rząd który nie podejmuje decyzji o odwołaniu pandemii - czeka na decyzję kogoś z zewnątrz. Kogo ?
Z badań na grupie 10 mln obywateli Wuhan wynika wyraźnie, że po lockdownie wirus nie utrzymuje się w populacji dłużej niż 5-8 tyg.
"Częstość występowania infekcji SARS2 w Wuhan była b. niska 5-8 tygodni po zakończeniu blokady".
--
Co wy robicie Polakom ?
nature.com/articles/s4146…
ŻĄDAM:
- NATYCHMIASTOWEGO ODWOŁANIA STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO I ODWOŁANIA PANDEMII
- NATYCHMIASTOWEGO PRZYWRÓCENIA PEŁNEJ FUNKCJONALNOŚCI SŁUŻBY ZDROWIA - WPROWADZENIA IWERMEKTYNY JAKO GŁÓWNEGO LEKU W LECZENIU COVID.
--
Inaczej - zobaczymy kim tak naprawdę jest PiS.
Read 4 tweets
16 Jun
WAŻNE: Wynalazca szczepionek genetycznych:

"Jeśli chodzi o dawkowanie szczepionek genetycznych COVID (mRNA, rekombinowany adenowirus) w porównaniu z bardziej tradycyjnymi szczepionkami (w tym Novavax). Jest tu kilka niewygodnych prawd.
...
Po pierwsze, obecne szczepionki genetyczne (Sanofi, J&J, Pfizer, Moderna) nie przeszły, zgodnie z moją najlepszą wiedzą, czasowych ocen dotyczących zakresu i czasu dawkowania w badaniach klinicznych. Mam bezpośredni raport pierwszej osoby o tym, jak wybrano dawkę dla Moderny...
(źródło poufne) i był to w zasadzie SWAG na podstawie konsensusu komitetu !!!. Osobiście uważam, że dla obecnych szczepionek mRNA dobrano dawkę, która jest zbyt duża i leży zbyt wysoko na sigmoidalnej krzywej dawka-odpowiedź – tak, że możemy mieć nadmiar zdarzeń niepożądanych...
Read 7 tweets
15 Jun
Kolejna KRYTYCZNA publikacja z 1 czerwca 2021 r., która NATYCHMIAST powinna posłać Niedzielskiego i cały PiS na bardzo twardą ławkę.
--
RT-qPCR do wykrywania molekularnego SARS-COV-2 w ludzkich próbek dróg oddechowych jest z natury wadliwy...
researchinfotext.com/article-detail…
Technologia dyktuje, że sekwencje nukleotydowe starterów PCR muszą być w pełni dopasowane do sekwencji matrycy DNA. Jednak identyfikacja trzech konserwatywnych regionów w krótkim odcinku genomu wirusa, zazwyczaj <100 bp (base-pairs / zasad), może nie zawsze być możliwa...
W teorii wszystkie startery i sondy PCR mogą nie wykryć powszechnych mutantów SARS-COV-2, gdy stosowane są bardzo wyśrubowane warunki PCR. Z kolei rozluźnienie warunków PCR może prowadzić do amplifikacji niespecyficznego DNA poprzez sprzyjanie niespecyficznym hybrydyzacjom ...
Read 10 tweets
15 Jun
Wy się POLACY lepiej w końcu obudźcie bo na jesieni życie ratować będzie TYLKO IWERMEKTYNA jeśli dojdzie do masowych zachorowań.

Musicie ją wydrzeć z Ministerstwa Zdrowia bo to tylko przez ich decyzję nie ma jej w Polsce dla ludzi.
Precyzuje. Oprócz iwermektyny działaj także adamantany czyli amantadyna, rymantadyna i memantyna (ta może nawet najlepiej) jak i hydroksychlorochina ALE iwermektyna ma najwszechstronniejsze działanie bo:
- działa na sars2 już poza jak i w komórce
- działa na różne procesy
W biologii chorób wirusowych najważniejsze jest zablokowanie min. 2 etapów infekcji z czego jeden poza komórka i jeden w komórce. Jeśli da się więcej to tym lepiej, a jeśli da się to zrobić jednym lekiem to - najlepiej. Iwermektyna spełnia wszystkie te warunki! Pozostałe leki nie
Read 5 tweets
15 Jun
Dlaczego preparaty mRNA i adDNA nie będą działały u osób które brały lub aktualnie biorą następujące leki:

- hydroxychlorochina
- amantadyna / rymantadyna / memantyna
- iwermektyna

KAŻDY profesor medycyny, biol. molekularnej, biochemii MUSI to wiedzieć.

Czy wie? Odpowiedzieli?
Odpowiadam ale zauważcie, że żaden profesor czy lekarz któremu zadano to pytanie w Polsce nie odpowiedział - to chyba coś znaczy czy wciąż nic...?

Tak łatwo im nie odpuścimy więc na razie tylko wskazówka. Domagajcie się od nich pełnej odpowiedzi bo ich utrzymujecie jako Naród...
"hydroksychlorochina (ale także iwermektyna i adamantany: aman/ryman/meman) zwiększają pH w wewnątrzkomórkowych wakuolach i zmieniają procesy, takie jak degradacja białka przez kwasowe hydrolazy w lizosomie"

To już potężna podpowiedź.

Co to oznacza dla preparatów mRNA i adDNA?
Read 11 tweets
14 Jun
Pytałem niedawno co się stanie kiedy podamy mRNA osobom z aktywnym / uaktywnionym HIV? Tutaj sugestia na podstawie zakażenia sars2 u osoby z HIV:
-
Przedstawiamy przypadek przedłużonej infekcji trwającej ponad 6 miesięcy z ...
krisp.org.za/publications.p…
wydalaniem wysokiego miana SARS-CoV-2 u osoby z zaawansowanym HIV i niepowodzeniem leczenia przeciwretrowirusowego

Poprzez sekwencjonowanie całego genomu wykazaliśmy wczesne pojawienie się podstawienia...
E484K związanego z ucieczką spod przeciwciał neutralizujących (mam nadzieję że nie ma go w bS z mRNA), dalej zidentyfikowaliśmy podstawienie N501Y znalezione w większości wariantów niepokojących.

Stanowi to potwierdzenie hipotezy o ewolucji wewnątrz gospodarza jako jednego z...
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(