Na szybko - wariant DELTA / B.1.617.2
Różni się gł. 4 nowymi mutacjami w NTD )N-terminal domain) bS i jedną w CTD (C-terminal domain) ale poniewaz nie ma w tej domenia mutacji wariantu B.1.617.1 - nie pochodzi od niego. jest więc to wariant, ...

Image
który musiał powstać niezależnie i możliwe że na skutek przyspieszonej preparatami mRNA/adDNA ewolucji sars2. Świadczy też o tym duże nagromadzenie mutacji w porównaniu do poprzednich wariantów co może (ale nie musi) oznaczać włączenie się procesu generującego więcej ...
mutacji w czasie replikacji genomu wirusa. Takim procesem jest np. odwrotna transkrypcja. SARS2 "zatrudnia" RNA-zależną RNA polimerazę do replikacji genomu ale wiemy, że fragmenty genomu SARS2 mogą ulegać ...
odwrotnej transkrypcji (pnas.org/content/118/21…). Jeżeli teraz mRNA preparatów także ulega odwrotnej transkrypcji to w niektórych przypadkach możemy mieć do czynienia nie tylko z wprowadzaniem pojedynczych mutacji w procesie replikacji genomu ale i rekombinacją fragmentów ...
sekwencji bS pochodzących z genomu wirusa jak i mRNA. Byłoby to przyspieszeniem ewolucji. Błędy w procesie odwrotnej transkrypcji są i replikacji są podobne rzędu10^-4 dla RT i RdRp poza tym RdRp może teoretycznie dokonywać rekombinacji "przeskakując" między niciami RNA. Stąd...
teoretycznie u np. osób które przyjęły preparat i uległy zakażeniu teoretycznie mogłoby dojść do rekombinacji RNA na odcinku kodującym bS co dałoby szybsze gromadzenie mutacji.
--
Groźba nagromadzenia się mutacji w NTD wynika stąd, że domena ta a nie RDB bS która wiąze ACE2...
reguluje wiązanie się z innymi receptorami tzw. L-SIGN (CD209L) i D-SIGN DC-SIGN / CD209). Receptory te są różnie eksprymowane: L-SIGN w płucach, nerkach i naczyniach, a D-SIGN tylko w nielicznych typach komórek. Ponadto receptory te mogą indukować powstanie fuzji błon (syncytia)
Nie wiem czy mutacje w NTD wariantu Delta zwiększają szanse na oddziaływanie z tymi nowymi receptorami ale nie jest to wykluczone. Tym samym sars2 uzuywa nie jednego a możliwe że 4 róznych receptorów ACE2, CD147, L-SIGN i D-SIGN. Jeśli preparaty przyspieszają ewolucje wariantów..
to nawet jeśli chroniłyby przed obecnym wariantem to proces ewolucji się nie zatrzyma i powstana nowe przed którymi preparatu juz nie ochroni. Nie ma sensu tego kontynuować i nakręcać spiralę ewolucji patogenu. Nauka mówi - rozłączyć spiralę poprzez iwermektynę ktora działa ...
niezależnie od mutacji wirusa na różnych etapach infekcji. Stosując nieszczelne "szczepionki" mRNA/adDNA powszechnie ryzykujemy wytworzenia super-groźnych wirusów w b. krótkim czasie (miesiące) - ostatecznie ten czas może być tak krótki że nie nadążymy z produkcją nowych szczep.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marcianvs Labrvsca / ⚓️ ⚔️

Marcianvs Labrvsca / ⚓️ ⚔️ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @dvx_ardorensis

19 Jun
Gdybyście spotkali się z tym co ja nazywam marketingiem "in scientiae" na zlecenie fundatorów grantów a dotyczącym rzekomego niedziałania amantadyny i innych adamantanów (memantyny i rymantadyny) to odsyłam np. tutaj:
-
"Amantadyna:
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33713098/
- hamuje indukcję czynników zapalnych np. RANTES
- aktywuje kinazę p38 białka aktywowanego mitogenem i kinazy końcowe c-Jun-NH2 które hamują replikację wirusa
- znacząco hamuje wnikanie SARSCoV2 do komórki nabłonka oskrzeli
- blokuje kanał protonowy wirusa
--
Wiedza nie Ideologia
A tu jeszcze w nawiązaniu do mojej wcześniejszej informacji że u osób zażywających adamantany preparaty mRNA mogą nie działać:
"Amantadyna ma zdolność przenikania przez błonę lizosomów do ich wnętrza i działa jako środek alkalizujący, co zapobiega uwalnianiu wirusowego RNA do...
Read 8 tweets
19 Jun
"You gonna need to have a bigger enemy..."
Plandemia idzie słabo więc zaczyna się ujawnianie raportów o ... obcych. Na dniach ma być ogłoszenie raportu o UFO przez Pentagon. W obecnych okolicznościach - mam wrażenie że Von Braun miał rację (od 1:20).
Biblijnie o UFO
To o czym trzeba wiedzieć w tym czasie bazuje na wierze w tekst biblijny oraz na wiedzy z np. ks. Henocha. Ks. Objawienia 12:7 mówi o wojnie w niebie i o tym, że lufycer i jego zbuntowane anioły (1/3 z 10 miliardów przy Bogu) przegrają te bitwę i zostaną ...
strącone na Ziemię. To sugeruje, że istnieją dwie frakcje "obcych" lub jak kto woli dwie cywilizacje: lucyfera i zbuntowanych aniołów (nie "upadłych aniołów" bo te są już uwiezione pod Ziemią - ks. Henocha) oraz Boga i świętych aniołów. Nie ma wątpliwości że na tle historii...
Read 16 tweets
19 Jun
Dwie prace do aktu oskarżenia PiS za RT-PCR jako podstawa lockdownów i kwarantany:
--
W świetle naszych ustaleń ponad połowa osób z dodatnimi wynikami testu PCR prawdopodobnie nie była zakaźna, dodatni wynik testu RT-PCR nie powinien być traktowany jako...
journalofinfection.com/article/S0163-…
dokładna miara występowania zakaźnego SARS-CoV-2. Wyniki potwierdzają, że rutynowe stosowanie „dodatnich” wyników testu RT-PCR jako złotego standardu oceny i kontroli zakaźności nie odzwierciedla faktu, że „w 50-75% przypadków osoby z PCR(+), prawdopodobnie będą poinfekcyjne”.
RT-PCR do wykrywania SARS2 w próbkach dróg oddechowych człowieka jest z natury wadliwy.
Technologia ta dyktuje, że sekwencje nukleotydowe dwóch starterów PCR i sondy muszą być w pełni dopasowane do sekwencji ich odpowiednich partnerów na matrycy DNA.
--
researchinfotext.com/article-detail…
Read 7 tweets
18 Jun
Jutro wam pokażę przykład pseudonauki globalistów z NWO. Na to idą m. in. wasze tzn. publiczne pieniądze może nie w PL ale ogólnie. Masakra...
Szczurzy model ciąży u samca - parabionta. (!)
--
Ciąża męska jest unikalnym zjawiskiem u syngnathidae, które dotyczy inkubacji zarodka lub płodu przez samce. Nie jest jednak jasne, czy samce ssaków mają potencjał do poczęcia i utrzymania ciąży and ...
biorxiv.org/content/10.110…
Para parabiotów heteroseksualnych została wyprodukowana przez chirurgiczne połączenie wykastrowanego samca szczura i samicy szczura. Po 8 tygodniach wykonano przeszczep macicy na samcu parabiontu. Po wyzdrowieniu zarodki w stadium blastocysty przeszczepiono do przeszczepionej ...
Read 6 tweets
18 Jun
Krew pobrana od dzieci przed pandemią COVID19 zawiera komórki pamięci B, które wiążą SARSCoV2 !!!
--
Odkryliśmy że w porównaniu z dorosłymi dzieci mają wyższą częstotliwość klonów konwergentnych kom. B we krwi pod kątem napotkanych patogenów. ...
science.sciencemag.org/content/372/65…
Warto zauważyć, że u dzieci przed pandemią istniały już klony zdolne rozpoznać SARS-CoV-2 i jego warianty !!!! (ale nie EBOV) z większą częstotliwością niż dorośli. Przeciwciała te blokowały sars 2 w >90%. Stawiamy hipotezę, że poprzednie ekspozycje na HCoV mogą stymulować...
pamięć reaktywną krzyżowo i że takie odpowiedzi klonalne mogą mieć najwyższe częstotliwości w dzieciństwie.
--
Czyli trzeba było zrobić (co zresztą sugerowaliśmy) 1.5 roku temu taki badania i stwierdzić by nie straszyć dzieci i rodziców wiedząc, że absolutna większość z nich ...
Read 5 tweets
17 Jun
Więc dlaczego jest wciąż utrzymywany stan epidemii/pandemii ?

Kto rządzi Polską i wydaje polecenia Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej bo jest oczywiste, że w takiej sytuacji rząd który nie podejmuje decyzji o odwołaniu pandemii - czeka na decyzję kogoś z zewnątrz. Kogo ?
Z badań na grupie 10 mln obywateli Wuhan wynika wyraźnie, że po lockdownie wirus nie utrzymuje się w populacji dłużej niż 5-8 tyg.
"Częstość występowania infekcji SARS2 w Wuhan była b. niska 5-8 tygodni po zakończeniu blokady".
--
Co wy robicie Polakom ?
nature.com/articles/s4146…
ŻĄDAM:
- NATYCHMIASTOWEGO ODWOŁANIA STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO I ODWOŁANIA PANDEMII
- NATYCHMIASTOWEGO PRZYWRÓCENIA PEŁNEJ FUNKCJONALNOŚCI SŁUŻBY ZDROWIA - WPROWADZENIA IWERMEKTYNY JAKO GŁÓWNEGO LEKU W LECZENIU COVID.
--
Inaczej - zobaczymy kim tak naprawdę jest PiS.
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(