"You gonna need to have a bigger enemy..."
Plandemia idzie słabo więc zaczyna się ujawnianie raportów o ... obcych. Na dniach ma być ogłoszenie raportu o UFO przez Pentagon. W obecnych okolicznościach - mam wrażenie że Von Braun miał rację (od 1:20).
Biblijnie o UFO
To o czym trzeba wiedzieć w tym czasie bazuje na wierze w tekst biblijny oraz na wiedzy z np. ks. Henocha. Ks. Objawienia 12:7 mówi o wojnie w niebie i o tym, że lufycer i jego zbuntowane anioły (1/3 z 10 miliardów przy Bogu) przegrają te bitwę i zostaną ...
strącone na Ziemię. To sugeruje, że istnieją dwie frakcje "obcych" lub jak kto woli dwie cywilizacje: lucyfera i zbuntowanych aniołów (nie "upadłych aniołów" bo te są już uwiezione pod Ziemią - ks. Henocha) oraz Boga i świętych aniołów. Nie ma wątpliwości że na tle historii...
biblijnej obecne działania m. in. Pentagonu będą przedstawiały cywilizację Boga jako wroga tak jak robi to Hollywood np. w serialu StarTrek gdzie statek największego wroga galaktyk - BORG ma postać sześcianu czyli takiej samej struktury jak Nowa Jerozoloma - NIEBO z ks. Obj 21
Należy pamietać, że rządy które jak już wiemy atakują dzisiaj życie zwykłych ludzi w bardzo skoordynowany sposób ale zachowują zasadę wolnej woli (zło nie chce zmusić ludzi do posłuszeństwa, chce aby oni sami je wybrali by tak wykazać że ludzie nie mogą być Obrazem Stwórcy ...
... wybierając jego wroga "dobrowolnie") - nie mogą służyć Bogu. Tym samym będą przedstawiać pewne zjawiska, które mogą obrazować tzw. "Rydwany Boga/ognia" (np. Psalm 68:17) czyli "statki" wyglądające jak kamienne koła żaren ponieważ Hebrajskie słowo רֶכֶב, rekeb (Strong's H7393)
oznacza zarówno rydwan jak i górny kamień żarna do mielenia zboża na mąkę - stąd kiedy np. prorok Eliasz zobaczył "rydwany Boga/ognia" mógł zobaczyć statki przypominające taki kamień żarna (1 Ks. Królewska 2:11). Poza tym ks. Obj 12:14 mówi że "Niewiasta" która może ...
reprezentować Kościół Chrystusa po strąceniu lucyfera na Ziemię po jego przegranej bitwie w niebie - otrzyma dwa skrzydła wielkiego orła. Pamiętacie płaskorzeźby w bogów (Sumer) i dysku (Egipt) ze skrzydłami? To nie jest zapewne egipskie Słońce tylko właśnie taki rydwan ognia...
poruszający się w ziemskiej atmosferze. Pisząc to mam za cel uwrażliwienie was na to, że informacje jakie mogą się pojawić o życiu pozaziemskim i które zapewne zostaną przedstawione jako coś groźnego i wrogiego mogą faktycznie pochodzić od Stwórcy. Niemniej jednak należy też ...
pamiętać, że zarówno zbuntowane anioły jak i upadłe oraz ich potomstwo z ludzkimi kobietami czyli biblijni Nephelim posiadają technologię zarówno "boską"(lucyfer) jak i podobną do tej oparta o ziemskie materiały (upadłe anioły). Jest tak bo upadłe anioły opuściły niebo dawno temu
a lucyfer wciąż ma do niego dostęp aż do momentu tej prawdopodobnie nadchodzącej bitwy. Tym samym anioły Boga i lucyfer będą używać statków jak żarna a także możliwe że "latających zwojów" (ks. Obj. 19, Zach 5-8). Z kolei upadłe anioły i neheplim (tzw. szaraki UFO, dawne demony)
będą używały statków o kształcie piramidy, dzwonu / spłaszczonego dzwonu i możliwe że kuli. Nephelim znani także w starożytności jako herosi z mitów - pół ludzie, pół bogowie są obecni na Ziemi od dawna ponieważ Bóg zakazał ich duszom wstępu do Nieba (ks. Henocha). Ich dusze to
biblijnie "prawdziwi mieszkańcy Ziemi" (ang. Dwellers of the Earth, Iz. 18:3, Obj 17:2). Dzięki wiedzy ich ojców - upadłych aniołów - mogli oni skonstruować zarówno namiastkę ciała jak i technologię umożliwiającą przebywanie w kosmosie ale nie w wymiarze Nieba. Znamienne jest ...
że w raportach osób badających np. porwania UFO wiele osób wspomina, że po wymienieniu imienia Jezus Chrystus - wszystkie porwania ustają natychmiastowo. Tak reagowały TYLKO demony w Biblii: Mt 8:28-34; Mk 5:1-20; Łk 8:26-39
I dlatego "zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić: «Niech Jezus będzie przeklęty!». Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus»" 1 Kor 12:3
Dlatego ZAWSZE pytajcie kim jest dla drugiej istoty Jezus Chrystus.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marcianvs Labrvsca / ⚓️ ⚔️

Marcianvs Labrvsca / ⚓️ ⚔️ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @dvx_ardorensis

20 Jun
Co łączy "szczepionki" mRNA, stwardnienie rozsiane i ... wirus grypy ?

Napiszę nieco później.
Dzisiaj już nie dam rady. Jutro napiszę o tym potencjalnym związku częściowo już wykazanym.
OK. Niestety tylko krótko mogę to teraz opisać - czas i obowiązki.
--
Wiemy już że MS może się zamanifestować po przyjęciu preparatu mRNA:
"Pierwsza manifestacja stwardnienia rozsianego po szczepieniu szczepionką Pfizer-BioNTech COVID-19"
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34115170/
Read 20 tweets
20 Jun
Dla przypomnienia:
Naturalna prewencja i leczenie z koronawirusów
1. Houttuynia cordata, HC
- zwiększa proporcję limfocytów T CD4(+) i CD8(+)
- powoduje wzrost IL-2 i IL-10
- hamuje proteazę podobną do SARS-CoV 3C
- hamuje zależną od RNA polimerazę RNA
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18479853/
2. Mo-CBP3 - PepII / białko z drzewa Moringa oleifera wiążace też chitynę grzybów
- oddziaływuje z białkiem S SARS2 podobnie jak PepKAA
- doprowadza do ​​zmian konformacyjnych w białku, skutkując nieprawidłową interakcją bS z ACE2
sciencedirect.com/science/articl…

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32189445/
3. MCP / Modified Citrus Pectins
- hamują nowotwory i metastazę
- hamują białko galektynę 3 / Gal3
Gal3: to lektyna wydzielana przez wiele typów komórek, która wykazuje silne działanie prozapalne. Obejmuje to indukowanie produkcji IL-6 i TNF-α, cytokin, które są krytyczne w covid
Read 12 tweets
19 Jun
Gdybyście spotkali się z tym co ja nazywam marketingiem "in scientiae" na zlecenie fundatorów grantów a dotyczącym rzekomego niedziałania amantadyny i innych adamantanów (memantyny i rymantadyny) to odsyłam np. tutaj:
-
"Amantadyna:
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33713098/
- hamuje indukcję czynników zapalnych np. RANTES
- aktywuje kinazę p38 białka aktywowanego mitogenem i kinazy końcowe c-Jun-NH2 które hamują replikację wirusa
- znacząco hamuje wnikanie SARSCoV2 do komórki nabłonka oskrzeli
- blokuje kanał protonowy wirusa
--
Wiedza nie Ideologia
A tu jeszcze w nawiązaniu do mojej wcześniejszej informacji że u osób zażywających adamantany preparaty mRNA mogą nie działać:
"Amantadyna ma zdolność przenikania przez błonę lizosomów do ich wnętrza i działa jako środek alkalizujący, co zapobiega uwalnianiu wirusowego RNA do...
Read 8 tweets
19 Jun
Dwie prace do aktu oskarżenia PiS za RT-PCR jako podstawa lockdownów i kwarantany:
--
W świetle naszych ustaleń ponad połowa osób z dodatnimi wynikami testu PCR prawdopodobnie nie była zakaźna, dodatni wynik testu RT-PCR nie powinien być traktowany jako...
journalofinfection.com/article/S0163-…
dokładna miara występowania zakaźnego SARS-CoV-2. Wyniki potwierdzają, że rutynowe stosowanie „dodatnich” wyników testu RT-PCR jako złotego standardu oceny i kontroli zakaźności nie odzwierciedla faktu, że „w 50-75% przypadków osoby z PCR(+), prawdopodobnie będą poinfekcyjne”.
RT-PCR do wykrywania SARS2 w próbkach dróg oddechowych człowieka jest z natury wadliwy.
Technologia ta dyktuje, że sekwencje nukleotydowe dwóch starterów PCR i sondy muszą być w pełni dopasowane do sekwencji ich odpowiednich partnerów na matrycy DNA.
--
researchinfotext.com/article-detail…
Read 7 tweets
18 Jun
Jutro wam pokażę przykład pseudonauki globalistów z NWO. Na to idą m. in. wasze tzn. publiczne pieniądze może nie w PL ale ogólnie. Masakra...
Szczurzy model ciąży u samca - parabionta. (!)
--
Ciąża męska jest unikalnym zjawiskiem u syngnathidae, które dotyczy inkubacji zarodka lub płodu przez samce. Nie jest jednak jasne, czy samce ssaków mają potencjał do poczęcia i utrzymania ciąży and ...
biorxiv.org/content/10.110…
Para parabiotów heteroseksualnych została wyprodukowana przez chirurgiczne połączenie wykastrowanego samca szczura i samicy szczura. Po 8 tygodniach wykonano przeszczep macicy na samcu parabiontu. Po wyzdrowieniu zarodki w stadium blastocysty przeszczepiono do przeszczepionej ...
Read 6 tweets
18 Jun
Krew pobrana od dzieci przed pandemią COVID19 zawiera komórki pamięci B, które wiążą SARSCoV2 !!!
--
Odkryliśmy że w porównaniu z dorosłymi dzieci mają wyższą częstotliwość klonów konwergentnych kom. B we krwi pod kątem napotkanych patogenów. ...
science.sciencemag.org/content/372/65…
Warto zauważyć, że u dzieci przed pandemią istniały już klony zdolne rozpoznać SARS-CoV-2 i jego warianty !!!! (ale nie EBOV) z większą częstotliwością niż dorośli. Przeciwciała te blokowały sars 2 w >90%. Stawiamy hipotezę, że poprzednie ekspozycje na HCoV mogą stymulować...
pamięć reaktywną krzyżowo i że takie odpowiedzi klonalne mogą mieć najwyższe częstotliwości w dzieciństwie.
--
Czyli trzeba było zrobić (co zresztą sugerowaliśmy) 1.5 roku temu taki badania i stwierdzić by nie straszyć dzieci i rodziców wiedząc, że absolutna większość z nich ...
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(