Co łączy "szczepionki" mRNA, stwardnienie rozsiane i ... wirus grypy ?

Napiszę nieco później.
Dzisiaj już nie dam rady. Jutro napiszę o tym potencjalnym związku częściowo już wykazanym.
OK. Niestety tylko krótko mogę to teraz opisać - czas i obowiązki.
--
Wiemy już że MS może się zamanifestować po przyjęciu preparatu mRNA:
"Pierwsza manifestacja stwardnienia rozsianego po szczepieniu szczepionką Pfizer-BioNTech COVID-19"
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34115170/
Z kolei wiemy też, że MS zaczyna się od zwiększonej migracji auto-reaktywnych limfocytów przez barierę krew-mózg (ang. Blood-Brain Barier / BBB), co skutkuje uporczywą neurodegeneracją.

I dalej Badania kliniczne i epidemiologiczne wykazały, że ...
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28341037/
infekcje wirusowe górnych dróg oddechowych są związane z klinicznym zaostrzeniem MS ale żeby tak było w przypadku MS musi zaistnieć jakiś czynnik łączący MS z infekcjami. Okazało się, że (będzie trochę trudnych nazw) myszy doświadczające infekcji wirusem grypy nie były w ...
stanie wyleczyć się z eksperymentalnego autoimmunologicznego zapalenia mózgu i rdzenia z długotrwałym zaostrzeniem. Zaostrzenie choroby było spowodowane większą liczbą komórek typu I T cells, takich jak:
- CD45highCD4+CD44high,
- CD45highCD4+CCR5+,
- CD45high IFNγ+CD4+,
...
- MOG35-55 IFNγ+CD4+
- limfocyty T swoiste dla wirusa grypy IFNγ+CD4+, naciekające centralny układ nerwowy w myszy z wcześniejszym zakażeniem wirusem grypy.

Infekcja wirusem grypy stworzyła więc środowisko zapalne w płucach i węzłach chłonnych śródpiersia po zaszczepieniu...
(myszy) wirusem grypy, co sugeruje, że płuco może stanowić niszę tworzącą stan zapalny, w której autoagresywne limfocyty T zyskują zdolność wchodzenia do ośrodkowego ukł. nerwowego / OUN.

Potwierdza to obserwacja, że wczesnemu stadium choroby EAE ...
(ang. Experimental autoimmune encephalomyelitis - zwierzęcy model MS) towarzyszyła zwiększona liczba limfocytów T CCR5+CD4+, CXCR3+CD4+ i limfocytów T CD4+ specyficznych dla MOG35-55 zlokalizowanych w płucu u myszy zakażonych wirusem grypy.
I teraz najwazniejsze:
"CCL5/CCR5 może pośredniczyć w przenikaniu limfocytów T typu I do OUN podczas rozwoju choroby po zakażeniu grypą. Podawanie antagonisty CCR5 mogłoby znacząco złagodzić zaostrzenie choroby. Zatem wcześniejsza infekcja wirusem grypy może promować ...
przenikanie limfocytów T typu I do OUN, a następnie powodować długotrwałe zaostrzenie eksperymentalnego autoimmunologicznego zapalenia mózgu i rdzenia co przekłada się na MS u ludzi.
-
Tak się składa że blokowanie receptora CCR5 w ciężkim covid przez swoiste przeciwciało (ABS)...
CCR5 o nazwie leronlimab które m. in. redukcja poziom IL-6 w osoczu, i przywraca stosunek CD4/CD8 co pomaga w zwalczeniu infekcji Sars2.
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33186704/

Wnioski:
Ponieważ MS manifestuje się po preparatach mRNA które zawierają TYLKO białko S i ponieważ anty-CCR5 abs ...
redukuje infekcję sars2 a także redukuje / zatrzymuje rozwój MS w modelu mysim istnieje związek pomiędzy samym białkiem S, a MS. Nie wiadomo czy samo białko S zwiększa ekspresję receptora CCR5 ale jest to możliwe a ponieważ MS zostało zamanifestowane po bS z preparatu mRNA w ...
którym jest ono zmodyfikowane tak, e nie może się wiązać z ACE2 to wiemy, ze modyfikacje te mogą nie wpływać na inne interakcje tego białka które są bardzo możliwe a których skutkiem jest zwiększenie ekspresji receptora CCR5 (lub podziałów komórek z ukł. immuno z tym receptorem..
Dalej może to oznaczać, że u osób którym wstrzyknięto preparaty już występuje zwiększone ryzyko wystąpienia MS szczególnie po infekcji płuc gdzie limfocyty T typu I mogą być uwrażliwiane do ataku na OUN.

Mało tego jeżeli - co jest prawdopodobne - samo białko S zwiększa...
ekspresję CCR5 to może to także podnosić ryzyko zakażenie się wirusem HIV gdyż CCR5 jest jednym z gł. co-receptorów dla tego wirusa.

Ostatecznie zakażenie os. zaszczepionych (z lub bez objawów) może być wskazaniem do zastosowania nawet profilaktycznie anty-CCR5 abs żeby...
zminimalizować nie tylko ryzyko wystąpienia ostrego covid ale i MS.

Wreszcie trzeba pamiętać, że szczególnie u osób zaszczepionych także infekcja wirusem grypy może prowadzić do MS. Nie jest wykluczone że i innymi wirusami które podnoszą poziom receptora CCR5.
Ostatecznie warto dbac o to - szczególnie u os. zaszczepionych żeby obniżać poziom szczególnie IL-6 co można także w jakimś stopniu osiągnąć dietą np. poprzez spożywanie MCP (modified citrus pectins).

Moim zdaniem należy przeprowadzić eksperyment podając preparat mRNA do ...
komórek i sprawdzić czy rośnie poziom CCR5. Jeśli tak to należy NATYCHMIAST zatrzymać dalsze wstrzykiwanie preparatów mRNA gdyż grozi to nie tylko ryzykiem wystąpienia MS ale i wzrostem zakażeń HIV - no ale modeRNA już ma szczepionkę mRNA na HIV ...
businessinsider.com/new-hiv-vaccin…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marcianvs Labrvsca / ⚓️ ⚔️

Marcianvs Labrvsca / ⚓️ ⚔️ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @dvx_ardorensis

20 Jun
Dla przypomnienia:
Naturalna prewencja i leczenie z koronawirusów
1. Houttuynia cordata, HC
- zwiększa proporcję limfocytów T CD4(+) i CD8(+)
- powoduje wzrost IL-2 i IL-10
- hamuje proteazę podobną do SARS-CoV 3C
- hamuje zależną od RNA polimerazę RNA
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18479853/
2. Mo-CBP3 - PepII / białko z drzewa Moringa oleifera wiążace też chitynę grzybów
- oddziaływuje z białkiem S SARS2 podobnie jak PepKAA
- doprowadza do ​​zmian konformacyjnych w białku, skutkując nieprawidłową interakcją bS z ACE2
sciencedirect.com/science/articl…

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32189445/
3. MCP / Modified Citrus Pectins
- hamują nowotwory i metastazę
- hamują białko galektynę 3 / Gal3
Gal3: to lektyna wydzielana przez wiele typów komórek, która wykazuje silne działanie prozapalne. Obejmuje to indukowanie produkcji IL-6 i TNF-α, cytokin, które są krytyczne w covid
Read 12 tweets
19 Jun
Gdybyście spotkali się z tym co ja nazywam marketingiem "in scientiae" na zlecenie fundatorów grantów a dotyczącym rzekomego niedziałania amantadyny i innych adamantanów (memantyny i rymantadyny) to odsyłam np. tutaj:
-
"Amantadyna:
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33713098/
- hamuje indukcję czynników zapalnych np. RANTES
- aktywuje kinazę p38 białka aktywowanego mitogenem i kinazy końcowe c-Jun-NH2 które hamują replikację wirusa
- znacząco hamuje wnikanie SARSCoV2 do komórki nabłonka oskrzeli
- blokuje kanał protonowy wirusa
--
Wiedza nie Ideologia
A tu jeszcze w nawiązaniu do mojej wcześniejszej informacji że u osób zażywających adamantany preparaty mRNA mogą nie działać:
"Amantadyna ma zdolność przenikania przez błonę lizosomów do ich wnętrza i działa jako środek alkalizujący, co zapobiega uwalnianiu wirusowego RNA do...
Read 8 tweets
19 Jun
"You gonna need to have a bigger enemy..."
Plandemia idzie słabo więc zaczyna się ujawnianie raportów o ... obcych. Na dniach ma być ogłoszenie raportu o UFO przez Pentagon. W obecnych okolicznościach - mam wrażenie że Von Braun miał rację (od 1:20).
Biblijnie o UFO
To o czym trzeba wiedzieć w tym czasie bazuje na wierze w tekst biblijny oraz na wiedzy z np. ks. Henocha. Ks. Objawienia 12:7 mówi o wojnie w niebie i o tym, że lufycer i jego zbuntowane anioły (1/3 z 10 miliardów przy Bogu) przegrają te bitwę i zostaną ...
strącone na Ziemię. To sugeruje, że istnieją dwie frakcje "obcych" lub jak kto woli dwie cywilizacje: lucyfera i zbuntowanych aniołów (nie "upadłych aniołów" bo te są już uwiezione pod Ziemią - ks. Henocha) oraz Boga i świętych aniołów. Nie ma wątpliwości że na tle historii...
Read 16 tweets
19 Jun
Dwie prace do aktu oskarżenia PiS za RT-PCR jako podstawa lockdownów i kwarantany:
--
W świetle naszych ustaleń ponad połowa osób z dodatnimi wynikami testu PCR prawdopodobnie nie była zakaźna, dodatni wynik testu RT-PCR nie powinien być traktowany jako...
journalofinfection.com/article/S0163-…
dokładna miara występowania zakaźnego SARS-CoV-2. Wyniki potwierdzają, że rutynowe stosowanie „dodatnich” wyników testu RT-PCR jako złotego standardu oceny i kontroli zakaźności nie odzwierciedla faktu, że „w 50-75% przypadków osoby z PCR(+), prawdopodobnie będą poinfekcyjne”.
RT-PCR do wykrywania SARS2 w próbkach dróg oddechowych człowieka jest z natury wadliwy.
Technologia ta dyktuje, że sekwencje nukleotydowe dwóch starterów PCR i sondy muszą być w pełni dopasowane do sekwencji ich odpowiednich partnerów na matrycy DNA.
--
researchinfotext.com/article-detail…
Read 7 tweets
18 Jun
Jutro wam pokażę przykład pseudonauki globalistów z NWO. Na to idą m. in. wasze tzn. publiczne pieniądze może nie w PL ale ogólnie. Masakra...
Szczurzy model ciąży u samca - parabionta. (!)
--
Ciąża męska jest unikalnym zjawiskiem u syngnathidae, które dotyczy inkubacji zarodka lub płodu przez samce. Nie jest jednak jasne, czy samce ssaków mają potencjał do poczęcia i utrzymania ciąży and ...
biorxiv.org/content/10.110…
Para parabiotów heteroseksualnych została wyprodukowana przez chirurgiczne połączenie wykastrowanego samca szczura i samicy szczura. Po 8 tygodniach wykonano przeszczep macicy na samcu parabiontu. Po wyzdrowieniu zarodki w stadium blastocysty przeszczepiono do przeszczepionej ...
Read 6 tweets
18 Jun
Krew pobrana od dzieci przed pandemią COVID19 zawiera komórki pamięci B, które wiążą SARSCoV2 !!!
--
Odkryliśmy że w porównaniu z dorosłymi dzieci mają wyższą częstotliwość klonów konwergentnych kom. B we krwi pod kątem napotkanych patogenów. ...
science.sciencemag.org/content/372/65…
Warto zauważyć, że u dzieci przed pandemią istniały już klony zdolne rozpoznać SARS-CoV-2 i jego warianty !!!! (ale nie EBOV) z większą częstotliwością niż dorośli. Przeciwciała te blokowały sars 2 w >90%. Stawiamy hipotezę, że poprzednie ekspozycje na HCoV mogą stymulować...
pamięć reaktywną krzyżowo i że takie odpowiedzi klonalne mogą mieć najwyższe częstotliwości w dzieciństwie.
--
Czyli trzeba było zrobić (co zresztą sugerowaliśmy) 1.5 roku temu taki badania i stwierdzić by nie straszyć dzieci i rodziców wiedząc, że absolutna większość z nich ...
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(