Prima dat we het oneens zijn.
Ik zal nooit het ene leed aan het andere gelijkstellen. Ik weet er heel veel van. Belzec Lodz, Natzweiller enz enz, mijn eigen opa had onderduikers.
Ik herken de PATRONEN die er toen ook waren, het uitsluiten van groepen, De jacht inzetten op diezelfde groepen. Mensen ontmenselijken. In pers en politiek. Mensen dwingen tot behandelingen. Een ausweiss. Een avondklok.
Uitsluiten van een groep mensen inclusief kinderen, uit het sociale leven, medische hulp en straks ook van scholing enz. Kentekens! Als je de analogie niet kan of wil trekken, en zelfs in aanval gaat, tegen die groep, zoals @esther_voet vind ik dat kwalijk.
Want JUIST zij zou de analogieën moeten zien. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmt altijd. De concentratiekampen zijn al gebouwd. De wetten om mij of jou uit je huis te slepen zijn al goedgekeurd. Dit is niet de Shoah! Maar we zouden moeten leren van de geschiedenis.
En dat kan alleen als je de geschiedenis durft te vergelijken met het heden. Dus als we het niet eens zijn, best. Overtuig me maar.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Jan Bennink

Jan Bennink Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @JanBenninkCom

21 Jul
Ze proberen om de nieuwe besmettingen/varianten op unvaxxed te pinnen. Alleen voelt het als een ongeloofwaardig narratief.
We zijn geen vijandige stammen. De lijnen lopen dwars door families en gezinnen. Het gaat ze niet lukken om mensen tegen unvaxxed op te zetten. argumenten:
1 er zijn (nog) geen echte doden/zieken door bijv Delta of Lambda
2 Mensen voelen zich nu al beduusd en belazerd omdat ze dubbeljabbed moeten testen en niet met vakantie mogen. De oogjes gaan langzaam open.
3 6.6 miljoen zijn niet geprikt. En dat zijn de jonge sterke mensen.
4 de mensen die niet geprikt zijn, zijn sterke mensen. Moslims, Christen en mensen met een sterk karakter. Die krijg je niet zo makkelijk bang. En wie durft ze echt aan te vallen met prikteams of boze bejaarden clubs.
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(