1.
13 tane seri tweeti yazdıktan sonra SON demiştim ama bir kaç sey daha yazma ihtiyacı duydum. Aslında Afganistan demek;
1. Uyuşturucu
2. Lityum
demek.
Bu ikisinin merkezidir Afganistan.
Petrolde Suudi Arabistan ne ise,
Lityum'da Afganistan odur.+++
2.
Afganistan'ın lityum rezervi bir trilyon dolardır. Bunun yanısıra doğal gaz, altın, gümüş, zümrüt, yakut gibi değerlere sahiptir. Eski İpek yolu ticaret merkezinin ana yol güzergâhıdır. Asya'yı kontrol etmek isteyenin mutlaka Afganistan'ı kontrol etmesi gerekir.+++
3.
Afganistan'ın nüfusu 50 milyona yakındır. Tamamen dışa bağımlı bir ülkedir. Asker ve polisin maaşları bile dış yardımla ödenir. +++
4.
Türk askerini genel olarak severler. Ama menfaat söz konusu olursa bir saniyede düşman olurlar. Müslüman kardeşliğe çok güvenmemek gerekir. ABD isteseydi 500 askeri ile Kâbil havaalanını koruyabilirdi. Bunu Türk askerine havale etmesi bizimle dalga geçmektir.+++
5.
ABD Afganistan için harcadığı parayı uyuşturucu ticaretinden ve maden kaçakçılığından fazlasıyla çıkarmaktadır. Türk askerine yapacağı yardım devede kulak bile değildir. Taliban ile Afgan hükümeti anlaşmadan Türk askerinin orada kalması bir cinayettir.+++
6.
Türkiye'nin Afganisten politikası diğer ülkelerle olduğu gibi son derece başarısızdır. Kavim liderleri den doğru olan kişiye destek verilmek yerine bu işte de yanlış kişilere yatırım yapılmaktadır.+++
7.
Örneğin Özbek ve Türkmenlerin desteğini alabilen General Raşit Dostum bir alkolik ve ruh hastasıdır. Türkiye bunu bildiği halde hâlâ maddi ve manevi destek vermektedir. Hiçbir eğitimi olmayan bu kişi kendisine Mareşal ünvanı veren câhil bir alkolikten başka bir şey değildir.+
Ülkemize her gün binlercesi gelen Afgan kaçakların çoğu Özbek ve Türkmen kavimlerindendir. Yarım yamalak Farsça'ları ve yarım yamalak Türkçe'leri ile Afganistan'ın en câhil ve en fakir yörelerinden gelenlerdir.+++
9.
Bu bir ABD oyunudur. Şu an Afganistan'daki Taliban'ın Suriye'deki PKK'dan farkı yoktur. İki grup da ABD'nin maaşlı çapulcularıdır. Türkiye daha ciddi dış politikalar üretmedikçe Suriye'de kaybettiği gibi Afganistan'da da kaybetmeye mahkûmdur.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with T.T.Kıraathanesi

T.T.Kıraathanesi Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Zerrinn35

21 Jul
Yazmayacaktım.
Ama dayanamadım.
Asya ülkelerinde, özellikle de Afganistan'da pek çok projede bulunmuş bir kişi olarak Afgan halkını çok iyi tanıyan bir kişiyim.
Bu konuda yorumlar yapan kişilerin pek çoğu malesef gerçek bilgiye sahip değil. Biraz da benden dinleyin+++
Afgan halkı diye bir halk yok. Orada kavimler var. Özbek, Türkmen, Tacik, Hazara, Peştun vb. gibi. Kimse kendisine "ben Afganım" demez. Her kavim kendisine özel dil ve lehçesiyle konuşur. Halk veya ulus bilinci yoktur, kavimler birbirini sevmez+++
Mesela bir iş yerinde farklı kavim insanlarını bir arada çalıştıramazsınız. Birbirlerinin kuyusunu kazarlar. Bu kavimler birbirlerinden kız alıp vermezler.+++
Read 13 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(