Sosyal medyadan dünkü paylaştığım yazıma yapılan eleştirilere istinaden 30 Haziran’da yazdığım yazımı da paylaşma gereksinimi duydum. 👇🏼
Sıra Dayağı
   “Hiçbir zaman haklarını aşma; çünkü başkalarının sınırlarına saldırmış olursun.” demiş en sevdiğim düşünürlerden  J.J.Rousseau.
Benim yaşımda ya da benden büyük olanlar hatırlarlar sıra dayaklarını. Sınıftan birisi hata yapardı ve nedenini anlamadığım bir şekilde tüm sınıf dayak yerdi. Sıra dayağı, öğretmenin haklarını aşıp öğrencilerin sınırlarını ihlal eden bir durumdu.
Şimdilerde “bu ülkede adalet yok adalet” diye bağırıyoruz ya, belki de bu söylemlerin temeli bu anlardır ne dersiniz? İşlemediğiniz bir suçtan dolayı yediğiniz dayaklar, adalete olan inancınızı daha 7 yaşındayken okul sıralarında yıkmış olabilir mi?
Otoriteye karşı güvensizliği hak aramaya karşı çaresizliği bu olayla öğrenmiş olabilir miyiz? Bu davranışı yapan sözde öğretmenler acaba sessiz, kolay yönetilebilir bir toplum yaratma amacının temelini oluşturduklarının farkındalar mıdır?
“İkiniz de birbirinizden özür dileyip barışın”
      Bir olayda her iki tarafın da eşit şekilde haklı olma durumu bana kalırsa mümkün değildir. Özellikle de konu şiddetse… Şiddet uygulamanın haklı tarafı yoktur, olmamalıdır.
Çocuklar ailelerinden çok okullarda zaman geçirirler. Onların okullarda sığınacakları ve güvenecekleri tek liman öğretmenleridir. Haksız yere diletilen bir özür belki de bir istismarın sesini kesiyor. Mağdura zorbadan özür diletmek çok büyük felaketlere yol açabilir.
“O seni seviyor saçını ondan çekiyor.”
        Hatırladınız mı zorbalığı taçlandıran bu söylemi? Çocuğa, seni en çok kim dövüyorsa en çok o seviyordur algısını nasıl verirsiniz? Sevginin göstergesi şiddet, sahiplenmenin göstergesi ise kıskançlık olmamalıdır.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with safakcostu

safakcostu Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @safakcostu

20 Jul
İlkokuldayım…
Binadaki tüm çocuklarla aynı devlet okuluna gidiyoruz. Annem beslenme çantası hazırlarken “Muz koymayayım alamayanların canı ister.” diyor seçici davranıyor.
Okula gidiyoruz…
Sınıfımda işçinin, fabrikatörün, doktorun, memurun çocuğu var. Bilmiyoruz o zamanlar kast sistemi nedir, sınıf ayrımı nasıl yapılır… Şimdilerdeki gibi devlet okullarına gidenler, özel okullara gidenler ve daha pahalı özel okullara gidenler diye ayrılmıyor…
Ödevlerimi unutmuşum öğretmenden azarı işitiyorum…
Utanıyorum…
Anneme öğretmenin kızdığını anlattığımda ilk sorusu “Sen ne yaptın?” oluyor,
Bir kez daha utanıyorum,
Annem şimdiki anneler gibi “O kim ki sana kızıyor, attırırız, şikayet ederiz, soruşturma başlatırız…” demiyor,
Read 10 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(