blue Profile picture
21 Jul, 11 tweets, 2 min read
RF, otoantikor adı verilen bir protein türüdür. Bağışıklık sistemi RF yapar. 
Normalde, bağışıklık sistemi bakteriler gibi hastalığa neden olan maddelere saldırır..

Romatoid faktörler "RF" ise sağlıklı eklemlere, bezlere veya diğer normal hücrelere saldırır.
Birçok tetikleyici var "aşılar, ilaçlar, alerjiler, vücut alkalisini, cilt florasını bozan gıdalar, cilt ürünleri, temizlik, tarım mad. vb. kimyasallara, radyasyona maruz kalma gibi biyolojik sisteme etki edebilen şeyler bağışıklığın şaşırmasına kendini bloke etmesine nedendir.
Romatoid faktörler jüvenil artrit, belirli enfeksiyonlar ve bazı kanser türleri gibi diğer otoimmün bozuklukların bir işareti olabilirken, yüksek RF seviyeleri bazen tedavi gerektiren tıbbi bir durum olduğu anlamına da gelmiyor.. Sağlıklı bireylerde de RF bulunabiliyor..
Otoantikorlar, doğal yaşlanma sürecinin bir parçası olarak da ortaya çıkabilir.. Son çalışmalar sağlıklı 50 yaşındakilerin %5'i ve 70 yaşındaki kişilerin %10 ilâ 25'nin yüksek RF,ye sahip olabildiğini söylüyor..
Yüksek RF seviyeleri RA'yı "Romatoid Artrit" gösterebilir, ancak bu tam tanının yalnızca bir yönüdür. Yüksek RF, başka koşullara sahip veya sağlık sorunu olmayan kişilerde de ortaya çıkabiliyor.. Bazı durumlarda, otoimmün rahatsızlığı olan kişilerde normal RF seviyeleri bulunur..
Bir kişinin anormal yüksek RF seviyeleri varsa, muhtemelen RA'sı vardır. RA belirtileri: eklemlerde ağrı ve sertlik, eklemlerde şişme ve iltihaplanma, hareket aralığı kaybı, cilt altında nodüller, genel yorgunluk..
RA tanısında RF testi beraberinde anti-siklik sitrüline peptit "anti-CCP" testler, C-reaktif protein "CRP" testi, antinükleer antikor "ANA" testi, eritrosit sedimantasyon hızı "ESR" testi..
İltihap belirtilerini kontrol etmek veya artrit tiplerini ayırt etmeye yardımcı olmak için MRI , X-ışınları ve ultrasonu içerebilen görüntüleme de istenebilir..
Yüksek RF birçok durumda RA'yı işaret etsede, yüksek RF seviyelerine sahip olmanın tek nedeni bu değildir..

Birçok durum veya hastalık, aşağıdakiler dahil yüksek RF seviyelerine neden olabilir.
Sjögren sendromu
Sistematik skleroz
Lupus
Bağ dokusu hastalığı
Frengi veya tüberküloz gibi Kronik bakteriyel Enfeksiyonlar
HCV enfeksiyonu, HIV ve herpes dahil tüm viral enfeksiyonlar
Sıtma gibi paraziter Enfeksiyonlar
Kanserler
Sarkoidoz
Karaciğer rahatsızlıkları ve sirozu
Yüksek RF tedavisi diye birşey yoktur. Altta yatan nedenin tedavisine bağlıdır.
RA'lı kişilerde tedavinin amacı, ilerlemesini önlemek, semptomları azaltmaya yönelik yardımcı olmaktır.
Erken tanı ve tedavi hastalığın ilerlemesini ve kalıcı eklem hasarını önleyecektir..

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with blue

blue Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @desi_athena

21 Jul
Romatoid Artrit, "RA" eklem iltihabı ve ağrısına neden olan bir grup durum için kullanılan terimdir. 
Kullanılan bazı ilaçlar:

"Asetaminofen gibi ağrı kontrolü için analjezikler-
Aspirin ve ibuprofen gibi NSAID'ler- iltihabı azaltan kortikosteroid"lerdir..
Enflamasyonu yavaşlatan veya durduran ancak> "bağışıklık sistemini zayıflatan" hastalık modifiye edici antiromatizmal ilaçlar "DMARD'lar"
veya
"tüm bağışıklık sistemini baskılamak yerine" spesifik inflamatuar sorunları hedef alan hedeflenmiş "DMARD"lar..
100'den fazla farklı artrit ve ilgili hastalık türü vardır. En yaygın tipi, osteoartrit; ağrı, şişme, sertlik ve eklem arasında tamponlama yıpranmasına neden olan dejeneratif bir hastalıktır.
Read 25 tweets
11 Jul
40 yıldır Tip I interferon hakkında yapılan araştırmalar; Doğuştan gelen immün interferonun tüm savunmayı oluşturduğu, HIV/AIDS'li kişilerde düzensiz Tip I interferon bulunduğu, bu da parazitlerin sağlam zemin kazanmasına olanak tanıdığını ortaya koyuyor..
Mikovits'in HIV-1'in koenfekte edici virüslerle nasıl etkileştiğini ve böylece hastalığı hızlandırdığını detaylandıran "Mikroplar Arasında Savaş ve Barış" araştırması makalesinde de özellikle herpes virüsleri, AIDS'in bir nedeni olarak gösterilmiştir.
İnsan herpes virüsü 6 (HHVS-6) ayrıca miyaljik ensefalomiyelit veya kronik yorgunluk sendromu (ME-CFS) ile ilişkilidir. Kısaca; bu hastalıklar, AIDS ve ME-CFS, farklı ailelerden gelen virüsler ve retrovirüsler "Tip 1 interferon yolu açık olmadan veya hasar olmadan" ortaya çıkmaz!
Read 24 tweets
23 Mar
Gerçek bilim, doğal olarak kazanılan sürü bağışıklığı ile aşı ile elde edilen sürü bağışıklığı arasında büyük bir fark olduğunu açıkça gösteriyor. Fakat bu, akledebilen her insanın da ulaşabileceği bir sonuç ... Image
Aşılar, vücudunuzun bağışıklık sistemini kandırarak, gelecekteki maruziyete direnmek için "sözde" koruyucu antikorları yapmayı içeren bir bağışıklık tepkisi üretmek için tasarlanmıştır.

Bulaşıcı viral veya bakteriyel mikroorganizma.

Ancak; vücudunuz bundan daha akıllıdır.
Bağışıklık sistemi laboratuvarda değiştirilmiş bakteri ve virüslerin, kimyasallar ve diğer bileşenleri içeren aşılar tarafından suni olarak manipüle edilmesi, bulaşıcı mikroorganizma ile doğal olarak karşılaştığında bağışıklık sistemin oluşturduğu yanıtı tam olarak kopyalamaz.
Read 20 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(