Gücü yeten okusun okumayan da ''aman boşver'' desin 😂

Uçaktaki ateist adlı birisi ‘’Ateizme sorular’’ adlı videomuza cevap serisi çekmeye başlamış. Videoyu izledim.
Cevap videosu çekmemi gerektireceğini sanmıyorum. Konuştuğumuz ana meselelerle ilgili çelişkilere işaret edeyim
4;40 dk dan sonrasında ‘’Allah’ın varlığına empirik ve bilimsel delil yok’’ 10 sn sonrasında ‘’empirik bilimsel deliller olmadığı sürece bir iddia ya da hipotezden bahsedilmesi mümkün değildir’’ demiş.
1-Allah’ın varlığına bilimsel delille maksat nedir ? Birinin Allah’ı görmesi mi ? Duyu organlarının konusu olmayan bir varlık hakkında bilimsel delil isteğinden maksat nedir ? Bilimin işaret ettiği düzen üzerindense zaten tüm kainat buna delildir.
Yok Allah’ın deney gözlemin içine girmesini beklemekse bu bir müşebbihe ya da mücessime için bile fazla bir talep olacaktır 😊

2-Bir iddia bilimsel delil olmadıkça geçerli değilse ahlaki hiçbir kural bilimsel değildir.
Sizi öldürmemin iyi veya güzel olup olmaması bilimin konusu değildir.
7;10 kendisine yapılmadığını istemediğini başkasına yapma’’ cümlesi bilimsel bir cümle değildir. 4;40 ile sarih bir çelişkidir.
‘’Bilimsel deliller olmadığı sürece bir iddia dile getirilemez’’ diyen kişi ‘’Ahlakın temeli kendisine yapılmasını istemediğin şeyin… ‘’ diyorsa bunu bilimsel olarak ispatlaması gerekmektedir.
Hatta bu önermesi komplex bir önermedir. İlk parçası ‘’Ahlak olmalıdır.’’ Sözüdür ki ahlakı temellendirmeye çalışıyor bu önerme ile öncelikle ‘’Ahlak olmalıdır’’ sözünü bilimsel verilerle ispatlasın sonrasında ‘’ahlakın temeli şudur’’ sözünü bilimsel deneylerle bize göstersin.
10;00 – felsefe yapınca din dışına çıkmış olursun’’ bizim felsefe nedir videomuzu izlemesini ve antik yunan filozoflarının dini kanaatleri hakkında bir şeyler okumasını tavsiye ederiz.
43. dk kaosun varlığı hakkında oldukça garip şeyler söylemiş. Başka bir evrende 2*2 3 etse kaos olur. Ya da bir evrende 2*2 4 etse diğerinde 2*2 3 etse biri kaotik olur demiş. ‘’Kaos hakkında zihinlerde pek bir şey yok’’ dememizi doğrulamak için gösterdiği çaba bence hoş olmuş.
Matematik soyut varsayımsal, aksiyomatik olma yönüyle fizikten vb den ayrılır. O yüzden kötü bir örnek olmuş biz örneğini geliştirelim. Bir başka evrende ateş soğutsa ve hep bunu tekrarlasa o evren de düzenli olur.
Aynı anda ateş bizim evrenimizde yakıyor olsa dahi. Zira ikisi de düzenli olur. Kaos anlatılabilir bir şey değildir ancak anlaşılsın diye misal verelim kaotik bir evrende bir ateşin bir kağıda tutulduğunda çiçek açması abes olmazdı
aynı evrende bir sonraki değdirmenizde araba olması vb 100 tekrardan sonra ne olacağını bilemeyeceğiniz halde olmasıdır. Yani her yakışınızda sonsuz sayıda ihtimal olurdu. Bilimcilik yapan arkadaşların kaos konusundaki şu çırpınışları ironik bence.
Videonun bir yerinde Müslümanlar ahlak inşa edemez’’ demiş ve fecaat bir delil olarak ‘’Euthyphron ikilemi’’nden bahsetmiş. Arkadaşın anlamadığı nokta şu biz bu ikilemin hangi tarafını seçersek seçelim bir ahlak inşa etmiş oluruz.
Hakeza İslam alimlerinden ikilemin iki tarafını da seçenler olmuştur. Biz her halükarda ‘’adam öldürmek kötüdür’’ diyebiliriz. Oysa siz bunu ‘’bilimsel bir iddia’’ olmadıkça ciddiye almamak zorundasınız 4;40 daki sözleriniz sebebi ile.
Ayrıca ahlakın ontolojik üstünlük gerektirmesi ile ilgili sözlerimizi de sanırım anlamamış arkadaş. Dileyen İslam felsefesi ve islam’ın felsefesi adlı videomuzu izleyerek ikinci problemlerini de anlamış olur.
Mitoloji üzerine 20 dk nın üzerinde konuşma yapmış ki konu ile neredeyse hiçbir alakası yok. Tek tanrılı dinlerin sonradan ortaya çıktığını vb söylemiş bu 19. Yy pozivitist ezberidir. Bugün dinler tarihinde savunucusu oldukça azalmıştır.
Schmidt vb inin çalışmaları işin ehline maruftur. Hakeza mitolojik aktarımları da oldukça hafif düzeyde. Mesela mitolojilerin bir yazar tarafından alıntılama gibi olduğunu düşünerek roman vb bir hikayeden karakter çıkarmaya benzetmiş ki bu vahim bir hatadır.
Mitler bundan çok daha komplex şeylerdir ancak en basitinden bir adamın masa başında yazdığı bir şey olmadığını bilmek gerekir. Detaylı mit anlatımını Antik Yunan içinde yapacağım için buralara uzunca cevap vermek sorularımızla alakasız olduğu için benim açımdan gerekli değil.
Zira mitolojilerle ilgili böyle vasat anlatımlarla ateizm propagandası yapan çok fazla kanal var ve biz hepsine uzun uzadıya cevap vermiyoruz.
Ayrıca incelediğinizi söylediğiniz aralıkta ''varlığa bir anlam atfetme problemi'' önemli bir soruydu pas geçmiş.

25 dk ya yakın hakkında alakasız şeyler anlattığı zeus problemi de bu bağlamda ele alınmıştı

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Altay Cem Meriç

Altay Cem Meriç Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @AltayCemMeric

2 Jun
Haydi slogan ifşalayalım ;

“Dindarlar önyargılıdır. Bizim gibi hür düşünmezler. Düşüncelerinin sonucu hep belli olduğu için felsefe sayılmaz. Oysa felsefe mükemmel bir şeydir”
Bir şahıs hür düşünerek bir dini doğru bulabilir mi ?

Hayır —O halde sen dar kafalı bir dogmatiksin. Senin için bir şeyin fikir olup olmamasının yegane kriteri dini olmamasıdır. Ateizm dininin müntesibi olarak yeryüzündeki en dogmatik tavrın sahibisin.
Evet— Karşındaki dindarların bir kısmının bu süreç sonunda dini tercih ettiğini düşünmene engel olan nedir ?

Ayrıca bir dipnot felsefe tarihinde etrafında tavaf ettiğiniz çoğu kimse bir fikre ya da bir grubun çıkarlarına böyle angaje olmuş ve onun doğru olduğunu benimsemiştir.
Read 23 tweets
31 May
Bir kaç saptama da ben yapayım.

Bizimle hiç ünsiyette kurmamışlar. Eskiden kalma sıcak bir dosta davranır gibi davranmıyorlar. İçindeki derin bir nefreti kusmayı bekleyen haset bir eski arkadaş gibiler.
Hakim coğrafyadaki zulümlerle ilgilenecek takatlari kalmamış. Moderniteye tek söz söyleyecek mecalleri yok. Sanki akıntıya karşı yüzmekten yorulmuş ve kendilerini teslim etmiş gibiler.

Şu koca dünyada moderniteye edecek iki kelam bulamamaları kadar beni şoke eden bir şey yok.
Böylesi bir dünyada yaşayıp insan moderniteye iki kelam edemeden nasıl fikir ürettiğini zanneder. Bana en ilginç gelen nokta burası..

İslam'dan yuvarlandıkları yer bari bir çeşit sol filan olsaydı. O bile yok.
Read 5 tweets
20 Apr
Bir sürü anne baba mesaj atıyor. Çocukları ateist olmuş deist olmuş. Güvercin gibi çırpınıyorlar. Üzülüyorum hallerine ama sadece üzülemiyorum işte kızıyorum da...
Bu yaşlarına kadar kaç tane ilim yuvasına destek verdiler diye geçiyor içimden ? Kaç tane alimin gıybeti yapılırken kusuru araştırılırken yapmayın bunlar bize lazımdır dediler ? İslam için kaç taş taşıdılar ?
Elbette her insan bir değil ama geliyor aklıma bu sorular. Günde kaç talebe mesaj atıyor biliyor musunuz ? Filan tefsiri okuyacağım ama param yok abi diye ?
Read 9 tweets
18 Apr
Bu bir tespitten ziyade bir semptomdur. Çokça sorun konuşulabilir üzerinden ;

1-Üniversitelerimizin sadece para kazanmak ya da memur olmak için insan yetiştiriyor olması

2-Gençlerin hayata dair algısının para kazanmak ve memur olmak ekseninde dönmesi ve derin bir ufuk darlığı
3- Sosyal bilimlerin önemi üzerine memleketteki kavrayış azlığı

4-Bu kavrayış azlığından kaynaklı sürekli batı sosyal bilim teorilerine hizmetli ve teknisyenler yetiştiriyor olmamız ve en yüksek hedefimizin dahi bu olması
5-Ülke zekalarının ülkeye fikir yerine cihaz ürettiğinde daha fazla şey ortaya koymuş olacaklarını sanmaları

6-Beraber çalışma kültüründen yoksun olan sosyal yapımız yüzünden bizim tercih etmediğimiz işleri tercih edenleri küçümseme geleneğimiz.
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(