Son günlerde aralarında akademisyen ve kendilerini gazeteci olarak nitelendiren çevrelerin Afganistan ve Taliban özelinde yazdıkları şehir efsanelerine denk geliyorum. Bunların yazdıkları dikkate alınmamalı. Bunların çoğu geçici gündemlerin ekmeğini yiyen ciddiyetsiz tipler.
Özellikle de din bilimiyle ilgilenen akademisyen çevrenin, 34 devletin silahlı gücüyle Afganistan'ı işgal eden ABD'nin bu ülkede işlediği savaş suçları konusunda sessiz kalıyor olmaları, sadece tek bir tarafı eleştirmeleri oldukça manidar.
Kitap yüklü merkeblere benzeyen bu din bilimciler için ABD'nin herhangi bir Müslüman coğrafyayı işgal etmesi ve orada keyfi olarak sivilleri öldürmesinin önemi yoktur. Onlar için önemli olan, ABD'ye karşı verilen mücadeleyi bir şekilde gayri meşru gösterebilmektir.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Halid Abdurrahman

Halid Abdurrahman Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(