1/37
Op 24 juli plaatste het @refdag een interview met FVD-Tweedekamerlid @PvanHouwelingen. Hij is bekend van een roman waarin hij het Derde Rijk verheerlijkt. En van de organisatie van een referendum over een verdrag met Oekraïne, terwijl Oekraïne hem niet interesseerde.
2/37
De kop dat hij de grenzen opzoekt is best goed gekozen. Pepijn is nog altijd betrokken bij het Burgercomité-EU en retweet de veelal grove uitingen van dat account veelvuldig. Onduidelijk is of hij ze zelf schrijft. Zelf zoekt hij ook graag de grenzen op in zijn uitingen.
3/37
Dat Van Houwelingen als bewonderaar van het Derde Rijk en Kamerlid van een partij waarin antisemitisme hoogtij viert, iemand zonder goede aanleiding voor nazi uitmaakt, is op zijn minst bijzonder te noemen.
duimspijker.com/opinie/antisem…
4/37
Van Houwelingen is een extreem-rechts politicus die het volgens het intro in het RD een goed teken vindt als iedereen het met hem oneens is. Het komt niet in Pepijn op om te bedenken dat dat is omdat hij extremistische taal uitslaat.
5/37
Ik kies wat citaten uit Pepijns maidenspeech:
Dat globalisten naar een wereldregering streven, is een antisemitische complottheorie, geheel in lijn met de ideologie die Thierry Baudet aanhangt.
6/37
Verder beweert Van Houwelingen dat samenwerking Europese landen niet sterker maakt.
Hoe de Europese Unie een samenwerking van meestal democratieën, zelf antidemocratisch is, begrijp ik niet, maar Pepijn en Thierry kunnen het ook niet uitleggen.
7/37
Terug naar het interview. ‘Denker’ en ‘hoffelijk’ zijn niet de etiketten die ik gezien bovenstaande op Van Houwelingen zou plakken, RD doet dat wel. @rietvelds heeft in zijn boek Moderne Kruisvaarders uitgelegd waarom extreem-rechts zo populair is bij sommige christenen.
8/37
Als een FVD’er het niet eens is met een maatschappelijk verschijnsel, presenteert hij het als een geloof of een cult. De journalisten van het RD die ook meer op hebben met overzichtelijke kleine christelijke gemeenschappen, ontgaat het dat Van Houwelingen deze truc toepast.
9/37
FVD’ers zijn goed in dreigende taal. Hoe schaalvergroting de vrijheid aantast, blijft onduidelijk. Inwoners van een kleine gemeente zijn net zo vrij als die van een stad en hebben dezelfde democratische rechten. Schaalvergroting kan onprettig voelen, maar dat is iets anders.
10/37
Iets waar hij en de extreem-rechtse aanhangers van zijn splinterpartij (keer op keer versplinterde partij) het niet mee eens zijn, maar de overgrote meerderheid van de bevolking wel, is volgens Van Houwelingen ondemocratisch.
11/37
Gelukkig vragen de RD-journalisten nog wel waarom schaalvergroting toch plaatsvindt.
Eigenlijk weet Van Houwelingen het niet en murmelt weer iets over geloof, en haalt dan maar dat andere schrikbeeld uit de kast dat het goed doet in christelijke kringen: het is communisme!
12/37
Van Houwelingen noemt het strijdig met de wil van de meerderheid, maar het besluitvormingsproces rondom de EU of een herindeling, komt echt democratisch tot stand. Een bedrijf kiest juist voor schaalvergroting vanwege kostenbesparing en efficiëntie.
rijksoverheid.nl/onderwerpen/ge…
13/37
Wat Van Houwelingen vervolgens doet, kan ik niet anders zien dan als een alt-right omkering.
Juist het oog hebben voor het bestaan van verschillende andere gender-uitingen, naast de klassieke man-vrouwverdeling, presenteert Van Houwelingen als een eenheidsdoctrine.
14/37
In Nederland hebben vrouwen actief en passief kiesrecht. De SGP hield zich daar niet aan. Volgens Pepijn van Houwelingen is het volslagen belachelijk dat de Nederlandse staat optreedt tegen discriminatie van vrouwen.
15/37
Het erkennen van het bestaan van transgenders en hen gelijke rechten geven, is volgens Van Houwelingen gevaarlijk, ja zelfs totalitair. Dus diversiteit respecteren is volgens Van Houwelingen totalitair. De meeste alt-right omkeringen zijn minder doorzichtig.
16/37
Dat je je ergens tegen verzet, klinkt heldhaftig. Maar als je je verzet tegen dingen die je zelf verzonnen hebt, is dat ghostbusting.
Van Houwelingen noemt het bijvoorbeeld een probleem dat de EU bevoegdheden heeft gekregen zonder dat er een referendum is geweest.
17/37
Het lijkt alsof Van Houwelingen hier een groot democratisch tekort blootlegt, maar dat is niet zo. De Nederlandse democratie kent niet de noodzaak dat welk besluit ook door een referendum wordt geratificeerd. Of dat nu gaat over belastingheffing, infrastructuur of de EU.
18/37
Dat een referendum een onzinnig instrument kan zijn, liet Van Houwelingen zelf zien door het associatieverdrag met Oekraïne aan te grijpen voor de organisatie van een referendum over de EU, terwijl Oekraïne hem niets kon schelen.
19/37
Dat een referendum onbetrouwbaar is zodra mensen met sympathie voor het Derde Rijk zich ermee gaan bemoeien, bleek toen de groep van Baudet en Van Houwelingen manipulatieve stemwijzers ging maken.

retecool.com/thierry-baudet…
20/37
De organisatie van het referendum kon ook rekenen op warme buitenlandse belangstelling voor hun activiteiten. Vooral Rusland was geïnteresseerd. Rusland beschouwt Oekraïne als haar invloedssfeer en samenwerking tussen EU en Oekraïne vindt het Kremlin onwenselijk.
21/37
Bovendien ziet Rusland graag dat de EU verzwakt. Het Kremlin stuurde daarom de propagandist Vladimir Kornilov naar Nederland met een tweeledig doel: de nee-stem subsidiëren en zo veel mogelijk tweedracht zaaien.
22/37
Hoe referendumorganisator Baudet volledig in de zak van Kornilov zat en hoe Baudet zijn desinformatie verspreidde, liet de uitzending van @Zembla goed zien.

npostart.nl/zembla/16-04-2…
23/37
Van Houwelingen wierp zich op als Kamerlid toen Otten vertrok omdat Otten inzag dat Baudet te zeer flirtte met het Derde Rijk. Van Van Houwelingen was bekend dat hij die belangstelling met Baudet deelde.
24/37
De passages over religie neem ik voor kennisgeving aan. Maar ik beveel op deze plek wel het boek van @rietvelds aan.
libris.nl/boek?authortit…
25/37
Gelukkig komt ook het Reformatorisch Dagblad terug op Van Houwelings boek dat hij onder de schuilnaam Vossius schreef. Over Van Houwelingens jongste pennenvrucht gaat het ook nog kort.
26/37
Van Houwelingen geeft een hypocriete disclaimer. Als het gaat om de opvattingen van de hoofdpersoon, had Pepijn het boek toch onder eigen naam kunnen uitbrengen? Het verscheen (toeval?) bij Uitgeverij Aspekt die provocerend ook Adolf Hitler als auteurs in het fonds opvoert.
27/37
Vossius/Van Houwelingen bewondert het nazi-bewind dat verantwoordelijk was voor de Holocaust, om zijn vitaliteit en dynamiek.
Dankzij de EU zien we ‘die energie’ waar Van Houwelingen zo van geniet, gelukkig al 75 jaar niet meer terug.
28/37
Als je niet wil denken hoeveel vitaliteit het uitmoorden van het joden, Sinti, Roma, homoseksuelen en verzetshelden nu eigenlijk uitstraalde, zit volgens Van Houwelingen je geest op slot en ben je niet bereid grenzen te onderzoeken. Laat dat maar even bezinken.
29/37
Tijdens de #complotkaravaan bestempelde @ThierryBaudet overigens het Neurenberg tribunaal, waarbij de hoogste nazi’s werden veroordeeld voor het verkennen en overschrijden van de grenzen, als illegitiem. Liftend op dat soort uitspraken, kwam Van Houwelingen de Kamer in.
30/37
En weer komt Van Houwelingen met een hypocriete disclaimer. Je kunt niet het regime dat de Holocaust bedreef bewonderen om zijn vitaliteit en als gedachte-experiment de massamoord relativeren èn beweren dat bij jouw partij niet aan antisemitisme en racisme gedaan wordt.
31/37
De interviewers lijken door te hebben dat de twee onverenigbaar zijn, maar blijven erg mild. Van Houwelingen is per slot van rekening een hoffelijke denker die de Holocaust vindt getuigen van vitaliteit.
Hij verwijt vervolgens anderen dat ze zijn woorden serieus nemen.
32/37
Van Houwelingen doet alsof hij democraat is een alleen de elite wil vervangen.
Het FVD wil echter mensen met een andere herkomst of geloof remigreren. Transgenders zijn bedreigend en als de meerderheid van de bevolking achter iets staat, is dat volgens PvH ondemocratisch.
33/37
Pepijn van Houwelingen is de spookrijder is die roept dat iedereen de verkeerde kant op rijdt, en hij eist ook nog eens dat de politie hen bekeurt, omdat hij niet inziet dat hij zelf fout zit.
34/37
Wanneer Van Houwelingen de uitvoerders van de Holocaust vitaal noemt, of Baudet de berechting van nazikopstukken onwettig, zijn het volgens Van Houwelingen anderen die de partij associëren met het Derde Rijk.
35/37
@PVanHouwelingen kent Baudets toespraak bij de IJzerwake in 2014 dus niet. Die waarin Baudet de EU associeert met Adolf Hitler en Mussolini. En Robert Schumann, grondlegger van de EU die in een concentratiekamp zat, wegzet als collaborateur met de nazi’s.
36/37
In dit interview wordt van Houwelingens denkpatroon duidelijk. Hij begrijpt bijvoorbeeld niet waarom iemand op 4 mei antisemitisme en racisme veroordeelt.
Het is daarom evident dat hij net zo losgezongen is van de werkelijkheid als zijn partijleider.
37/37
Ergens vind ik dat je met dit interview een extreem-rechts figuur als PvH met zijn anti-LGBTQ-standpunten en vrouwendiscriminatie normaliseert. Maar door hem te laten praten, wordt duidelijk waar het FVD voor staat, zodat mensen zich er geïnformeerd van kunnen afkeren.
@threadreaderapp please unroll?

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Piet Lekkerkerk

Piet Lekkerkerk Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @PietLekkerkerk

28 Jul
De democratische rechtstaat financiert de beweging die diezelfde rechtstaat de nek om wil draaien.
Zo werk een vrije samenleving en de neofascist Baudet weet daar haarfijn gebruik van te maken.
Dat hij een neofascist is, waren in 2016 al alle aanwijzingen voor.
ikje.blogspot.com/2016/02/is-thi…
En ook deze site is verhelderend:
kafka.nl/personen/thier…
Read 4 tweets
27 Jul
1/74
Thierry #Baudet heeft weer eens een stuk op de site van het #FVD geplaatst. Omdat ik de ervaring heb dat de stukken die Baudet schrijft van de onwaarheden aan elkaar hangen, heb ik het Zomeressay 2021 nagelopen. Het weerleggen van onzin duurt langer dan het verkondigen.
2/74
Is Baudet geradicaliseerd? Wie is de ‘men’ die dat zegt? Waarom zouden kranten dat opschrijven? Praten commentatoren ‘men’ na, of trekken ze eigen conclusies?
De ‘men’ die het signaleerde was Baudets oud-partijgenote @NickiVerweij, maar dat is al weer 8 maanden geleden.
3/74
Nicki Pouw-Verweij schreef de brief op 25 november 2020. Dat is ruim anderhalf jaar na de zogenoemde boreale overwinningsspeech van Baudet. De toespraak waarin hij nazi-mystiek vermengde met de vocabulaire van de Franse Holocaustontkenner Jean-Marie Le Pen.
Read 76 tweets
25 Jul
Thierry Baudet en zijn zomeressay in vier tweets.
Een willekeurige passage : Image
De vraag van Baudet na deze passage: Image
Tja, lastige vraag.
Een antisemiet met een fascinatie en sympathie voor het Derde Rijk en een racist was Baudet al voor hij met zijn politieke carrière begon.
Dus niet geradicaliseerd, wel veel verder de complotfuik ingedoken.
Read 4 tweets
29 Jun
1/18
Een democratisch bestel kan altijd beter, rechtvaardiger, integerder en foutlozer. Maar al met al functioneert het Nederlandse politieke bestel redelijk.
Het is een extreem-rechtse trope dat de democratie verrot is.
2/18
Wat Baudets favoriete regeringsvorm en regeerstijl is, wordt duidelijk als je kijkt over welke mensen hij zich bewonderend uitlaat.
Bij het zien van het lijstje Bolsonaro, Trump, Orban en Poetin, hoef je je over de democratische gezindheid van Baudet geen illusies te maken.
3/18
Mensen voortdurend aanpraten dat de democratie kapot is - omdat extreem-rechts er nog niet in geslaagd is de democratie vakkundig de nek om te draaien - is een proces waar veel partijen bij betrokken zijn. Bijvoorbeeld Tom Zwitser met zijn complotuitgeverij Blauwe Tijger.
Read 19 tweets
27 Jun
1/28
Er is al meer dan een jaar is een buitenparlementaire onderzoekscommissie bezig. Het is een soort larp van een parlementaire enquête door Pieter Kuit en dochter Jade. De business van Pieter (huwelijksvoltrekkingen) lag stil door de corona-maatregelen. ImageImage
2/28
Zo’n beetje iedereen die desinformatie over Covid-19 en vaccinaties heeft verspreidt, is bij deze wappen-larp betrokken. Dat begint al met de ‘raad van advies’. Ruth Seldenrijk (een man) is een anti-vaxer die elke hoax over de vaccins herhaalt. ImageImage
3/28
Het is al vaak herhaald, de vaccins zijn niet experimenteel en geen gen-therapie. En de farmaceutische industrie levert uitgebreide documentatie over werking en bijwerkingen. Dat is allemaal terug te lezen via de site van het RIVM.
rivm.nl/covid-19-vacci…
Read 30 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(