Els Profile picture
5 Aug, 10 tweets, 3 min read
Het 122e OMT advies!
HONDERDTWEEENTWINTIGSTE alweer. Al die adviezen en ook nu weer blijkt dat er niet eerlijk gerapporteerd wordt….
Met dank aan Maarten van den Berg!
Op 2 augustus bracht het OMT rapport no. 122 uit. Daarin staat o.a.:

"Het bijbehorende percentage positieve testen in de GGD-teststraten daalde licht naar 13,2% gemiddeld in de afgelopen 7 kalenderdagen, in vergelijking met 14,9% in de week ervoor."
Over dat hoge percentage, dat ook uit de dataset "Uitgevoerde testen" valt af te leiden, is veel commotie geweest. Vooral omdat onderzoek laat zien dat tot 75% van de mensen die positief test met een PCR test post infectieus kan zijn (niet besmettelijk) en dat je daar dus
geen pandemiebeleid op zou moeten baseren, zeker niet in deze fase van de pandemie. En dat gebeurt wel.

Het meest opvallende echter, is dat Nederland hele andere percentages positief rapporteert aan het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).
In de onderstaande grafiek staat het percentage positief van de dataset van het RIVM ("uitgevoerde testen") vergeleken met wat er aan het ECDC wordt gerapporteerd. De groene lijn is het verschil.
Hoe komt dit verschil?
Nou, Het RIVM MOET álle positieve testuitslagen aan het ECDC rapporteren, niet alleen de testuitslagen van de GGD. In een voetnoot schrijft het RIVM daarover op haar webiste:
" * Om op reis te kunnen gaan, hebben 26.470 mensen zich laten testen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheids Dienst teststraten en hebben 383.544 mensen zich laten testen bij commerciële testlocaties. In totaal bleek van deze geteste reizigers 0,5% positief te zijn."
MENSEN LEES DIT GOED:
0,5%!
Dat trekt het gemiddelde dan wel naar beneden en aan het ECDC wordt dat ook netjes gerapporteerd, maar het staat NERGENS te lezen in het OMT advies, een advies waar de regering haar beleid op baseert.
Er is geen pandemie meer….. wel een virus….
Moeten we voor dat virus met deze cijfers echt ALLES aanpassen?!
Of zit er toch iets anders achter… kijk eens verder

Dataset ECDC: lnkd.in/d_UdVmi
Dataset RIVM: (uitgevoerde testen) lnkd.in/dSqNpGr
Credits: @mr_Smith_Econ

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Els

Els Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(