1/16
Of iemand een oplichter is, kun je zien aan het gegeven dat iemand liegt en probeert die leugens weer te verhullen met nieuwe leugens. Dat is de werkwijze van de @BPOC2020. Een zelfbenoemde commissie die intimidatiepraktijken toepast, aldus terrorismebestrijder @NCTV_NL.
2/16
Het zelfbenoemde BPOC2020 van pastor Pieter Kuit ontving het startkapitaal van de ANBB, een club waarvan op dat moment dansleraar W.C. Engel en uitgever Tom Zwitser van de Blauwe Tijger, ook figurerend in rapporten van de @NCTV_NL, bestuursleden waren.
3/16
De commissie van freelance pastor Kuit zonder kerk en zijn werkloze dochter laat de websites waar geld voor wordt ingezameld, maken door de zoon van de pastor. Voor rechtszaken is er o.a. een advocaat, Bart Maes, die zelf in de raad van advies zit van de BPOC2020.,
4/16
Alles wijst er op dat de betrokkenen bij de BPOC2020 zich meer zorgen maken over de vraag of alle verschillende donatieknoppen wel genoeg opleveren voor pastor Kuit en zijn kompanen, dan over de volksgezondheid of de democratie.
5/16
Een recente vuige actie van deze club was om de minister te sommeren de succesvolle vaccinatiecampagne stop te zetten.
Wie een politiek duistere agenda heeft, is gebaat bij chaos en dus bij continuering van de pandemie en wil daarom de vaccinaties stoppen.
6/16
De BPOC2020 roept mensen nu op om bijwerkingen en overlijdens als gevolg van vaccinaties tegen Covid-19 te melden.
Dat is overbodig, want dat meldpunt bestaat al en heet Lareb.
Doden als gevolg van de 22 miljoen vaccinaties zijn er door Lareb vrijwel niet gevonden.
7/16
Waar Lareb in meer dan een half jaar 119.000 meldingen heeft gekregen, maar nauwelijks overlijdens, beweert pastor Kuit dat bij hem en zijn dochter in ruim een week tijd meer dan 1500 sterfgevallen gemeld zijn.
8/16
Het zal ook Kuit bekend zijn dat wappen hun klauwen niet omdraaien voor een valse verklaring meer of minder (zie W.C. Engel en zijn ‘medische’ verklaring voor het niet dragen van mondmaskers).
Kuit beweert nu iets bedacht te hebben om de meldingen te verifiëren.
9/16
Ik kan beter zeggen dat hij iets verzonnen heeft om meldingen van overlijdens geloofwaardig te laten lijken. Alleen eerstegraads verwanten kunnen bij de BPOC2020 een overlijden melden en de pastor en zijn dochter controleren dat aan de hand van een legitimatie, zegt Kuit.
10/16
Het klinkt bijna alsof de commissie het allemaal serieus neemt en er alles aan doet om frauduleuze meldingen uit te sluiten. Maar als dat echt zo was, dan zouden er bij dit meldpunt natuurlijk nooit al 1500 overlijdens gemeld kunnen zijn.
11/16
De verklaring is eenvoudig. Kuit en dochter kunnen niets controleren aan de hand van een legitimatiebewijs, omdat daar niet op staat wie iemands familie in de eerste graad is.
De bewering dat de Kuits iets controleren is eerder een bewijs van kwade dan goede intenties.
12/16
Een freelance pastor en zijn dochter vrijwillig je medische gegevens of die van verwanten toesturen, is vermoedelijk niet verboden. Het lijkt me wel onverstandig om medische gegevens af te staan aan personen die in de belangstelling staan van de @NCTV_NL.
13/16
Of de privacy van mensen in het geding is bij verzonnen medische gegevens, is een interessante vraag voor de @Toezicht_AP. Of een werkloze pastor mensen mag vragen zich te legitimeren, is een vraag voor het @Het_OM.
rijksoverheid.nl/onderwerpen/id…
14/16
Uit niets op de website van de BPOC2020 blijkt dat de pastor over een ISO-certificering beschikt en volgens de regels omgaat met persoonsgegevens. Het is jammer dat @Toezicht_AP zo druk is, anders konden ze eens naar deze BPOC2020 kijken.
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen…
15/16
De BPOC2020 heeft de aandacht op zichzelf gevestigd met het meldpunt. Het lijkt de noodzaak van een onderzoek naar de duistere praktijken van de BPOC2020 nog urgenter te maken.
En dan gaat het bijvoorbeeld om het om legitimatie vragen door onbevoegde personen.
16/16
Verder het verzamelen van persoonsgegevens door een niet gecertificeerde instantie. Het doen van valse(?) meldingen en voor de Belastingdienst en het UWV zijn de bijverdiensten van de Kuits uit donaties interessant.
Er bestaat toch een Plukze-wetgeving?
Zet die maar in.
PS/1
Op de Facebookpagina van de BPOC2020 roept pastor Kuit overigens al sinds april op om overlijdens te melden.
Hoe en waar hij die informatie bewaarde is niet duidelijk.
En gelukkig zijn er meer mensen die pastor in de gaten houden:
PS 2
Het is wel een hogere vorm van ironie dat @Kuit_Jade onderstaande beweert, terwijl ze weet dat wat ik schrijf klopt.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Piet Lekkerkerk

Piet Lekkerkerk Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @PietLekkerkerk

13 Sep
Met uitspraken van @ThierryBaudet is meestal heel veel mis. Zo ook met zijn recente tweet over een coronapaspoort.
Wat je je moet realiseren is dat Baudet al begint met het verplaatsen van de doelpalen door de feiten te verdraaien. /2
/2
Een bekend voorbeeld daarvan is de tweet over zijn vriendinnen Davide en Robin de Keijzer (bestuurslid van de antisemitische club JFVD). Baudet beweerde dat ze lastig gevallen waren door ‘Marokkanen’, en dat aangifte zinloos zou zijn. /3
/3
De werkelijkheid was dat de beide vriendinnen van de neo-fascist geweigerd hadden hun medewerking te verlenen aan een reguliere kaartcontrole in het openbaar vervoer.
Hier kom ik straks op terug. /4
/4
Read 15 tweets
11 Aug
1/19
Wybren van Haga zegt bij #Op1 dat hij nieuwe verkiezingen wil. De kiezers hebben in een coronasfeer gestemd. Dat is nu weggeëbd en Van Haga die gekozen is op coronaleugens van het FVD, wil dat het kabinet wordt afgerekend op de toeslagenaffaire.
threadreaderapp.com/thread/1368621…
2/19
Als je op het programma van Baudet een zetel hebt bemachtigd, heb je minder moreel besef dan een naaktslak. Even teruglezen achter welkw partijleider Wybren van Haga zich schaarde in november 2020? Na het etentje in Tiel bleef de hoaxjesmelker de antisemiet trouw.
3/19
@WybrenvanHaga kan beter stilzitten terwijl hij geschoren wordt, dan anderen de maat proberen te nemen als het op leugens aankomt.
Met dank aan @jpeterburger.
En voor wie de hele collectie wil zien, zet dit in de zoekbalk: haga (from:@jpeterburger)
Read 19 tweets
29 Jul
1/37
Op 24 juli plaatste het @refdag een interview met FVD-Tweedekamerlid @PvanHouwelingen. Hij is bekend van een roman waarin hij het Derde Rijk verheerlijkt. En van de organisatie van een referendum over een verdrag met Oekraïne, terwijl Oekraïne hem niet interesseerde.
2/37
De kop dat hij de grenzen opzoekt is best goed gekozen. Pepijn is nog altijd betrokken bij het Burgercomité-EU en retweet de veelal grove uitingen van dat account veelvuldig. Onduidelijk is of hij ze zelf schrijft. Zelf zoekt hij ook graag de grenzen op in zijn uitingen.
3/37
Dat Van Houwelingen als bewonderaar van het Derde Rijk en Kamerlid van een partij waarin antisemitisme hoogtij viert, iemand zonder goede aanleiding voor nazi uitmaakt, is op zijn minst bijzonder te noemen.
duimspijker.com/opinie/antisem…
Read 38 tweets
28 Jul
De democratische rechtstaat financiert de beweging die diezelfde rechtstaat de nek om wil draaien.
Zo werk een vrije samenleving en de neofascist Baudet weet daar haarfijn gebruik van te maken.
Dat hij een neofascist is, waren in 2016 al alle aanwijzingen voor.
ikje.blogspot.com/2016/02/is-thi…
En ook deze site is verhelderend:
kafka.nl/personen/thier…
Read 4 tweets
27 Jul
1/74
Thierry #Baudet heeft weer eens een stuk op de site van het #FVD geplaatst. Omdat ik de ervaring heb dat de stukken die Baudet schrijft van de onwaarheden aan elkaar hangen, heb ik het Zomeressay 2021 nagelopen. Het weerleggen van onzin duurt langer dan het verkondigen.
2/74
Is Baudet geradicaliseerd? Wie is de ‘men’ die dat zegt? Waarom zouden kranten dat opschrijven? Praten commentatoren ‘men’ na, of trekken ze eigen conclusies?
De ‘men’ die het signaleerde was Baudets oud-partijgenote @NickiVerweij, maar dat is al weer 8 maanden geleden.
3/74
Nicki Pouw-Verweij schreef de brief op 25 november 2020. Dat is ruim anderhalf jaar na de zogenoemde boreale overwinningsspeech van Baudet. De toespraak waarin hij nazi-mystiek vermengde met de vocabulaire van de Franse Holocaustontkenner Jean-Marie Le Pen.
Read 76 tweets
25 Jul
Thierry Baudet en zijn zomeressay in vier tweets.
Een willekeurige passage : Image
De vraag van Baudet na deze passage: Image
Tja, lastige vraag.
Een antisemiet met een fascinatie en sympathie voor het Derde Rijk en een racist was Baudet al voor hij met zijn politieke carrière begon.
Dus niet geradicaliseerd, wel veel verder de complotfuik ingedoken.
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(