Al meer dan een jaar raakt het onderwijs van het kind en het werk van de leraar ontwricht door maatregelen die vanuit de overheid worden opgelegd met een dichotoom karakter. Ik kenmerk het als een lichtschakelaar met twee opties: open/dicht.
onderwijsinspectie.nl/documenten/rap…
Tussen het openen en sluiten van scholen, volledige klassen in quarantine houden of niet is er veel ruimte. Ik kan me herinneren dat @Ammer_B en @ginnymooy in het verleden hier veel over hebben getweet. Dus de oproep en bewustwording is er; maar of er wordt geluisterd?
Ik pleitte in januari/februari 2021 voor onderwijsspecifieke richtlijnen. Richtlijnen met basismaatregelen en aantal gouden regels die centraal worden gereguleerd. Bij deze zou er ruimte zijn voor maatwerk zodat iedere schoolleider vervolgens de richtlijnen kan toepassen.
Vanuit mijn pleidooi kwam motie van DENK en PvdA van 4 februari:
tweedekamer.nl/kamerstukken/m…
"verzoekt de regering, om samen met het RIVM zo spoedig mogelijk een coronaspecifiek protocol op te stellen naar voorbeeld van de Centers for Disease Control and Prevention van de Verenigde Staten teneinde een gezonde en veilige leeromgeving te bewerkstelligen". VERWORPEN! Motie van de leden Kuzu en Ploumen over een coronaspecifiek
Ik vertelde de Kamerleden dat het wiel niet opnieuw uitgevonden hoeft te worden en de US CDC hier prachtige richtlijnen voor heeft die we ter inspiratie kunnen gebruiken.
De Minister gaf destijds als reden aan dat er al richtlijnen bestaan. Hij verwees naar de LCHV richtlijnen over hoe je moet schoonmaken (wel/geen microvezeldoekje). Deze richtlijnen zijn onvoldoende voor de hulpvraag in coronatijden. rivm.nl/hygienerichtli…
In de laatste update van de US CDC coronarichtlijn voor scholen staan er een aantal aanbevelingen die niet overeenkomen met de intentie van het Nederlandse kabinet. cdc.gov/coronavirus/20…
Aantal voorbeelden uit CDC richtlijn:
-1.5 meter afstand aanhouden
- ventilatie
- personeel en kind met symptomen thuis blijven
- testen bij blootstelling aan COVID-19
- screening.
Zo voorkom je volledige school sluitingen en dat je een hele klas naar huis stuurt.
Ik volg de US CDC richtlijnen op de voet en ik bewonder hoe zij bij elke update meegaan met de nieuwste inzichten en ontwikkelingen. Daar kunnen we in Nederland zeer veel van leren.
ad.nl/binnenland/stu…
Ik hoop jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd over het onderwerp, mijn werkwijze en hoe ik politiek probeer te beïnvloeden/informeren vanuit mijn wetenschappelijk perspectief. Gebruik je stem, zet je kennis en expertise in en informeer politici en partijen. Fijne week 🙏

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Dr. Charifa Zemouri

Dr. Charifa Zemouri Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @DrZemouri

14 Sep
'Ja maar Charifa wat is jouw voorstel als je geen #QRCode samenleving wil?' reageert men nadat ik zeg weg met #testsamenleving.
❌Let op: COVID-19 is clustergedreven infectieziekte die 'community acquired is' dus je krijgt het in de gewone samenleving. Hier mijn punten:
1) inzetten primaire preventie
2) beperkt bezetting in binnenruimtes afhankelijk van beschikbare m2 en capaciteit
3) 1.5 meter afstand bewaren (tegen spatten)
4) bescherm zorgpersoneel want zij zijn de overbruggende populatie (fix nou die #ffp2!)
4) aan de voordeur je infectiepreventie maatregelen en maatwerk laten zien (geen corona-app)
5) maskers in ziekenhuizen aanhouden
6) reguleer drukte op markten/ziekenhuizen
7) voorkom clusters op scholen (aparte pauzes)
8) maatregelen correct communiceren
>
Read 7 tweets
19 Aug
Draadje over #ivermectin omdat ik hier toch heel wat over lees en hoor in de #tweedekamer. Ik zal hier delen wat ik weet met de bijbehorende onderbouwing. Dit draadje is geen pro/anti ivermectine discussie maar puur info delen om te helpen bij beeldvorming en discussievoering.
#ivermectine is tegen parasieten zoals darmlintwormen en wormen die leiden tot rivierblindheid. Het medicijn tast het zenuwstelsel en ingewanden van de parasiet zodat het sterft. Voorbeeld voor gebruik bij lintworminfectie via varkens: cdc.gov/parasites/asca…
De Amerikaanse FDA heeft het middel toegestaan voor parasitaire infecties en niet voor covid-19. Maar #ivermectine wordt ook al een tijdje getest op virus remmende werking. In sommige studies wordt het omgekeerde beweerd wat incorrect is! fda.gov/consumers/cons…
Read 19 tweets
6 Aug
Zonder mutaties had ons huidig ecosysteem het niet volgehouden. Alles muteert/ondergaat genetische veranderingen, sommige snel (virussen) en anderen extreem traag (mens). Ieder op zijn manier. Waarom dan reageren op #virus mutanten alsof het iets nieuws is?
Ik begin bij de #malaria parasiet. Dit beestje is zeer slim. Het verandert steeds de eiwitten om niet herkend te worden door het immuunsysteem. Dit is een methode ontwikkeld door de parasiet om lang en gelukkig te leven. Zij doen het ook zie je dat? ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/P…
Bacteriën veranderen ook hun genetische code om er voor te zorgen dat 1) medicijnen ze niet doden en 2) je immuunsysteem ze niet herkent. Tuberculose en Chlamydia doen dit heel goed! Ze willen bijven bestaan
cdc.gov/drugresistance… Image
Read 15 tweets
26 Jul
Een ander geluid, benadering en perspectief over de oververtegenwoordiging van 'niet witte mensen' van niet-gevaccineerden die nu in het ziekenhuis liggen met COVID-19. #vaccinatie #persconferentie @MarcelLevi lees je mee? nporadio1.nl/fragmenten/wnl…
Ik wil hier het woord 'etnische minderheid' gebruiken ipv wit/kleurling/niet-wit. Een etnische minderheid is volgens Harris een groep mensen die verschillen van de dominante groep in het land waarin ze leven op basis van afkomst, kleur e.d. scholastic.com/teachers/artic…
Als een groep mensen in Nederland een lage vaccinatiegraad heeft, dan komt dat niet door hun afkomst, want dat zou betekenen dat iemands afkomst een probleem is. Dit is #stigma en verder bijdragen aan #institutioneleracisme
Read 26 tweets
14 Jul
Zin en onzin van #Maskers. De meeste vragen rondom #covid19 kun je niet met een solide JA of NEE beantwoorden. Maar dat is wel hoe het wordt aangepakt. Ik krijg vaak de vraag 'heeft het masker zin?' en ik antwoord 'het ligt aan de situatie'. Graag leg ik die hier uit >
Het coronavirus kent meerdere transmissieroutes. In dit draadje richt ik mij op de routes: aerosol en spatten. Beiden kennen andere aanpak voor verbreken van transmissieketen. Bij elk bolletje kun je de keten verbreken met meerdere maatregelen. Ik ga me hier richten op #maskers >
Er zijn verschillende type maskers die gebruikt kunnen worden (figuur 3):
1.Chirurgisch mondneusmasker (onderverdeeld in 3 varianten)
2.Ademhalingsbeschermingsmasker (onderverdeeld in 3 varianten)
3.Stoffen maskers genaamd ‘mondkapje’
Read 24 tweets
8 May
Draadje over wat ik met #aerosolen, #infectieziekte heb en #covid19. Ik heb mij sinds 2015 bezig gehouden met aerosolen en infectieziekte die via aerosolen worden overgedragen. Ik deel graag het eea over om jullie mee te nemen in de wetenschappelijke achtergrond en politiek.
Een aerosol is een verneveling van vloeistof die bestaat uit droplets en droplet nuclei. De laatste is zo klein dat ze diep de longen in kunnen dringen. Iedereen maakt aerosolen, en als er micro-organisme in zitten heet het een bio-aerosol Zie foto voor meer info (proefschrift). Image
Infectieziekte die leiden tot luchtweginfectie zijn meestal via spatten als aerosolen overdraagbaar. Spatten hebben reikwijdte van ongeveer 1.5m en aerosolen kunnen veel verder komen. Dit geldt voor alle micro-organismen met dit transmissieroute. Nothing new under the sun. Image
Read 26 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(