@drumitaktas Yanlış bilgi veriyorsunuz❗Aşıların etkinliğini, içeriğinin doğru paylaşılır paylaşılmadığını, virüsün kaynağını, uygulanan politikaları, grafen ve mRNA teknolojisine dair yapılan çalışmaları sorgulayalım ama insanları manipüle etmeyelim... ++
@drumitaktas Bahsettiğiniz tüm raporları inceledim. Elimde bir tek elektron mikroskobu ve spektrometreler yok, yoksa gözlerimle gördüm diyeceğim. Sunulan içeriğe göre ALC0159 ve ALC0315 kodlu lipidlerin grafen oksitle alakası yok. Bu yazıyı okuyan herkese tavsiyem şu adımları izleyiniz... ++
@drumitaktas Aşının içeriğini aratın ve bileşiklere bakın. ALC0159 ve ALC0315 kodlu bileşiklerin aşının içeriğinde yazanlarla aynı olduğunu görün. Bir de bu moleküllerin geometrilerine (şekillerine) bakın. Grafen veya grafen oksitle aynı mı?.. ++
@drumitaktas Pfizer FDA'ya aşıların içinde grafen olduğunu kendi belirtiyor, dileyen okusun diyip, ALC0159 ve ALC0315'in grafen içerdiğini söylemek, ne bileyim, adilik gibi bir şey. Bu yalanı görmek için kimyager olmanıza hiç gerek yok. Ha, grafenin kovid ve diğer benzeri virüslere karşı ++
@drumitaktas Önleyiciliği ve etkinliği üzerine çalışmalar yok mu, var. Hatta yüzey kaplamadan tutun da biyosensörlere kadar kullanım alanları olabileceği de bu araştırmalarda belirtiliyor. İleride bu nanolipid kapsüller kullanan mRNA teknolojisi ve diğer teknolojik gelişmeler sonucunda ++
@drumitaktas bu teknolojilerin yanlış eller tarafından geliştirilmesi ve uygulanması varlığımıza ve özgürlüğümüz gibi bir çok soruna yol açabilir mi, açabilir! Öyleyse bize düşen nedir? Aklımızı kullanıp bilimde ve teknolojide en ileri olmak. Bilgi güçtür! ++
@drumitaktas Ayrıca M. Varank, grafenin uygulama alanlarının genişliğini ve önemini görerek bu anlamda yatırımları arttıracaklarını söylemek istiyor. Her şeyi eleştirin ama bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayın. Ne de olsa eksik bilgi yanlışa götürür!.. ++
@drumitaktas Pandemi sebebiyle bu hükümetin bilim ve teknoloji uygulamalarına büyük (çalınan değerlerimize göre çok küçük olsa bile) destek sağlayacaklarını açıklaması ülkemizin bilim açısından faydasına olacak. Bilim insanları ve genç yeteneklerimiz için bu yalnızca fırsat anlamına gelir. ++
@drumitaktas Olaylara buradan, her zaman bilimsel ve rasyonel açıdan bakmak en doğru, en ileriye götürür. Yoksa saygı duyduğunuz, güvendiğiniz bir doktor bir gün -sebebini anlamamakla beraber- sizi kandırmaya cüret eder!..

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Mehmet

Mehmet Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(