๐ŸŒŽ๐ŸŒ๐ŸŒ Total EU, UK and USA- ADRโ€™S Covid- 19 ๐Ÿ’‰ Damage and Fatalities (September 2021)

EU/USA /UKโ€“ 40,666 Covid-19 ๐Ÿ’‰ related deaths, plus over 6.6 million injuries now reported by over 1.9 million people so far in September 2021, this is a rise of over 10k fatalities across

1
2

these combined geographies since mid July

EU to 11th September 2021 โ€“ 24,528 Covid-19 ๐Ÿ’‰ deaths and almost 2.3 million injuries, reported by over 929,000 people per EudraVigilance Database.

EUdraVigilance covers EEA countries and also some non EEA countries. Link to the
3

database: adrreports.eu/en/search_subsโ€ฆ

In addition, further injuries and fatalities for the EU lie behind Vigibase (a WHO sponsored adverse reaction website) only accessible by health professionals and on the payment of a fee.

Link to Vigibase: who-umc.org/vigibase/vigibโ€ฆ
4

Evidence of cases being deleted for whatever reason is also being uncovered.

In addition because these ๐Ÿ’‰ are still in a trial period we are told that many EU adverse reactions are reported directly to the pharmaceutical companies.

There are also two other Covid-19 ๐Ÿ’‰ being
5

administered in the EU namely Sputnik V and Beijing CNBG. Millions of doses of each have so far been administered and the EU adverse events database does not currently include anything on these two ๐Ÿ’‰.

Please note that the numbers shown for EUdra fatalities above represent
6

the maximum numbers within the database. The database is structured in a way that means it is possible that deaths may be recorded more than once. The European Medicines Agency does not provide clarity on this matter despite repeated requests to do so. You can also find the EU
7

numbers and others here: h ttps://healthimpactnews.com/

UK to 1st September 2021 -1,632 Covid-19๐Ÿ’‰related deaths and almost 1.2million injuries reported by almost 358,000 people -Per MHRA Yellow Card Scheme.

In addition we understand that the Janssen๐Ÿ’‰is being distributed in
8

the UK, within private clinics, and no adverse events are being recorded by the MHRA.

UK reports do not add up every week suggesting that the report is being amended in some way.

MHRA has said they have a considerable back log of data yet to be input, they are all also
9

working from home and not picking up their post and also not distributing hard copy Yellow Cards to hospitals who have not been submitting online reports.

In addition because these ๐Ÿ’‰ are still in a trial period we are told that many UK adverse reactions are reported directly
10

to the pharmaceutical companies

Tess Lawrieโ€™s presentation early June focusing mainly on UK ADRโ€™s: ebmcsquared.s3.eu-west-2.amazonaws.com/Yellow+Card+Reโ€ฆ

Link to the UK ADRโ€™s by the MHRA:
gov.uk/government/pubโ€ฆ

The data from the MHRA has been provided in a user friendly format by UK Column. Here is
11

the link: yellowcard.ukcolumn.org/yellow-card-reโ€ฆ

You can also find more information here: ukfreedomproject.org/covid-19-vacciโ€ฆ

USA to 3rd September 2021 โ€“ 14,506 Covid-19 ๐Ÿ’‰ related deaths and over 3.1 million injuries reported by over 675,000 people โ€“ Per VAERS database.

A whistle blower has gone on
12

record in the US stating that thousands of Covid-19 ๐Ÿ’‰ deaths in the US have been concealed and that numbers reported are understated by a factor of 5.

Here is a link to the court papers that have just been filed: see page 41 for the Whistleblowers statement:
13

fossaorg.files.wordpress.com/2021/07/m-for-โ€ฆ

In addition, further injuries/fatalities for the Americas lie behind Vigibase (a WHO sponsored adverse reaction website) only accessible by health professionals and on the payment of a fee.

Link to Vigibase : who-umc.org/vigibase/vigibโ€ฆ

โ€ข โ€ข โ€ข

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
ใ€€

Keep Current with Angelus iustitiae

Angelus iustitiae Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @AIustitiae

15 Sep
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ At A Recent Conference, Dr. George Fareed Disclosed an Excerpt from His Large, Observational Study, Hopefully Available Soon.

It Spectacularly Demonstrates the Power of Early, Multidrug, Covid Treatment, A Tragic, Blind Spot of Randomized Trials Obsessed with Monotherapy.

1 Image
2

Among 3,962 Patients Treated for Mild Covid-19, Prior To Development of Moderate or Severe Levels of Disease Stage, None Died as Compared To 3.03%.

Of Those 3,962 Patients, 0.05% Were Hospitalized as Compared To 22.68%.
3

Protocol 1: Hydroxychloroquine, Azithromycin, Doxycycline, Aspirin, Multivitamin Pack (Zinc, Vitamin C, Vitamin D, And Others) With Selective Use of Combination Of Inhaled Budesonide, Dexamethasone, Prednisone, And Colchicine.
Read 4 tweets
14 Sep
๐Ÿ’ขProtocol against Spike Protein

๐Ÿ’‰๐Ÿ’ฆ - How to Neutralize Potential Damage from mRNA ๐Ÿ’‰ - TOP FIVE recommended substances to mitigate damage from mRNA ๐Ÿ’‰

With the current irrational push to ๐Ÿ’‰ the planet against COVID-19, a virus that has a 99.9% recovery rate, we feel it is

1
2

important to discuss practical ways to โ€œdetoxโ€ and โ€œneutralizeโ€ damage that is being done by these untested mRNA ๐Ÿ’‰.

As pressure to be ๐Ÿ’‰ for COVID mounts, it will be vital to discover methods to mitigate damage, especially for those who are required to be ๐Ÿ’‰ due to employer
3

requirements or other reasons.

The five substances discussed are as follows:

Iodine
Zinc
Quercetin
Supercharged C60
PQQ

Also, water only fasting (for 1 week) has been shown to repair DNA damage and silence foreign mRNA. And taking full spectrum hemp
Read 7 tweets
14 Sep
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธJeffrey M Smith breaks down the negative effects of GMO's (Genetically Modified Organisms) BTW this is forbidden n Europe, yet they are using in on your ๐Ÿ’‰๐Ÿ‘‡๐Ÿป

1
2
3
Read 4 tweets
14 Sep
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Biden Is A Tyrant & These Videos Prove It

โ€” Countless examples of the malicious ways they're working around the laws to pushing their tyrannical agenda (The Dan Bongino Show)

1
2
3
Read 4 tweets
14 Sep
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Voor wie wil weten hoe de Overheid zijn verantwoordelijkheid ziet bij letselschade, stuur ik jullie hier het antwoord van Minister van Volksgezondheid (Frank Vandenbroucken ) aan Bert Vanhelmont
Op 17 augustus 2021 stelde ik volgende vragen.
1
2

Volgens minister Frank Vandenboucke, is het product (๐Ÿ’‰) dus nooit aansprakelijk voor letselschade of voor de dood. De verantwoordelijke voor de letselschade is het lichaam zelf. Het ๐Ÿ’‰ is goed maar het lichaam is slecht. Het is dus aan het slachtoffer zelfs indien hij
3

overleden is om een schadevergoeding te betalen aan Pfizer. Ha ja, imago schade voor het bedrijf!!!

Volgens die wet zou Pfizer verantwoordelijk zijn. Maar ik hoor zeggen dat Pfizer een overeenkomst heeft met de Overheid waardoor ze niet verantwoordelijk zijn voor eventuele
Read 5 tweets
14 Sep
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชLearn from history, so u wonโ€™t live it again ๐Ÿ‘‡๐Ÿป

Instead of being forced into concentration camps and taking ๐Ÿ’‰, we are sold the idea by MSM that having quarantine camps and ๐Ÿ’‰ are life saving. Did you know during the Holocaust did they not only target ๐ŸŽฏ Jews? But they also

1
2

targeted disabled, the elders, and children born with defects? Did you know they targeted other races and homosexuals? People were not only killed in โ€œcampsโ€ but were also killed out in society within medical settings as well..under actual doctors who had the final say of who
3

should or should not be killed based on their conditions. If the babies had Down syndrome...they were ๐Ÿ’‰... did the parents know? Because remember they didnโ€™t have to be a disabled or mentally challenged โ€œJewโ€. We are talking about there being OTHER victims who werenโ€™t
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(