OŚWIADCZENIE LEKARZY ŚWIATOWEGO SZCZYTU COVID

RZYM, WŁOCHY, 12 września 2021

Międzynarodowy Związek Lekarzy i Naukowców Medycznych.

My, światowi lekarze, zjednoczeni i lojalni wobec Przysięgi Hipokratesa, uznając, że zawód lekarza znajduje się na rozdrożu, jesteśmy zmuszeni... Image
oświadczyć, co następuje;

ZWAŻYWSZY, że naszym najwyższym obowiązkiem i obowiązkiem jest podtrzymywanie i przywracanie godności, integralności, sztuki i nauki medycyny;
ZWAŻYWSZY, że mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem na naszą zdolność do opieki nad naszymi pacjentami;

ZWAŻYWSZY, że polityka publiczna zdecydowała się zignorować podstawowe koncepcje nauki, zdrowia i dobrego samopoczucia, zamiast tego, ...
przyjmując strategię leczenia „jeden rozmiar dla wszystkich”, która doprowadziła do większej liczby chorób i śmierci niż zindywidualizowane, spersonalizowane podejście do opieki zdrowotnej;

ZWAŻYWSZY, że lekarze i inni pracownicy służby zdrowia pracujący na pierwszej linii ...
frontu, wykorzystując swoją wiedzę z zakresu epidemiologii, patofizjologii i farmakologii, często jako pierwsi identyfikują nowe, potencjalnie ratujące życie terapie;

ZWAŻYWSZY, że coraz częściej lekarzy zniechęca się do angażowania się w otwarty dyskurs zawodowy i wymiany ...
poglądów na temat nowych i pojawiających się chorób, zagrażających nie tylko istocie zawodu lekarza, ale co ważniejsze, co bardziej tragiczne, życiu naszych pacjentów;

ZWAŻYWSZY, że tysiącom lekarzy odmawia się prawa do leczenia swoim pacjentom w wyniku barier stawianych ...
przez apteki, szpitale i agencje zdrowia publicznego, co sprawia, że ​​zdecydowana większość świadczeniodawców jest bezradna, aby chronić swoich pacjentów w obliczu choroba. Lekarze doradzają teraz swoim pacjentom aby po prostu poszli do domu (pozwalając wirusowi na inkubację)...
i wrócili, gdy ich choroba się pogorszy, powodując setki tysięcy niepotrzebnych zgonów pacjentów z powodu niepowodzenia w leczeniu;

ZWAŻYWSZY, że powyższe nie jest lekarstwem. To nie jest troska. Nie możemy siedzieć bezczynnie, kiedy pacjenci są zmuszani do powrotu do domu...
i chorują na miejscu. Te polityki mogą w rzeczywistości stanowić zbrodnie przeciwko ludzkości.

W związku z tym zostało:

ZDECYDOWANE, że relacja lekarz-pacjent musi zostać przywrócona. Sednem medycyny jest ta relacja, która pozwala lekarzom jak najlepiej zrozumieć swoich ...
pacjentów i ich choroby, formułować zabiegi, które dają największą szansę na sukces, a pacjent jest aktywnym uczestnikiem ich opieki.

ZDECYDOWANE że polityczna ingerencja w praktykę medyczną i relacje lekarz/pacjent muszą się skończyć. Lekarze i wszyscy świadczeniodawcy muszą...
mieć swobodę uprawiania sztuki i nauki medycznej bez obawy o karę, cenzurę, oszczerstwo lub postępowanie dyscyplinarne, w tym możliwą utratę licencji i przywilejów szpitalnych, utratę kontraktów ubezpieczeniowych i ingerencję ze strony jednostki i organizacje rządowe – co...
dodatkowo uniemożliwia nam opiekę nad potrzebującym pacjentem. Bardziej niż kiedykolwiek należy chronić prawo i możliwość wymiany obiektywnych odkryć naukowych, które pogłębiają nasze zrozumienie choroby.

ZDECYDOWANE, że lekarze muszą bronić swojego prawa do przepisywania...
leczenia, przestrzegając zasady NAJPIERW NIE SZKODZIĆ. Lekarze nie mogą być ograniczani w przepisywaniu bezpiecznych i skutecznych terapii. Te ograniczenia nadal powodują niepotrzebne choroby i śmierć. Prawa pacjentów, po pełnym poinformowaniu o zagrożeniach i korzyściach ...
związanych z każdą opcją, muszą zostać przywrócone, aby otrzymać te leczenie.

ZDECYDOWANI, że zapraszamy lekarzy na całym świecie i wszystkich pracowników służby zdrowia do przyłączenia się do nas w tej szlachetnej sprawie, gdy staramy się przywrócić zaufanie, uczciwość i ...
profesjonalizm w praktyce lekarskiej.

ZDECYDOWANE, że zapraszamy naukowców z całego świata którzy są wykwalifikowani w badaniach biomedycznych i przestrzegają najwyższych standardów etycznych i moralnych, aby nalegali na ich zdolność do prowadzenia i publikowania obiektywnych...
, empirycznych badań bez obawy przed represjami na ich karierze, reputacji i źródłach utrzymania .

ZDECYDOWANI, że zapraszamy pacjentów, którzy wierzą w znaczenie relacji lekarz-pacjent i możliwość aktywnego uczestnictwa w ich opiece, do żądania dostępu do ...
naukowej opieki medycznej.
NA DOWÓD CZEGO, niżej podpisani, podpisali niniejszą Deklarację z datą pierwszego sporządzenia
globalcovidsummit.org/#
--
Jak sądzicie ilu lekarzy z Polski wzięło udział w tym Kongresie zabiegającym o dobro pacjentów ?

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marcianvs Labrvsca / ⚓️ ⚔️

Marcianvs Labrvsca / ⚓️ ⚔️ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @dvx_ardorensis

15 Sep
💥 "Szczepienia" na Covid MUSZA zostać zatrzymane NATYCHMIAST !
Dlatego 👇👇👇
biorxiv.org/content/10.110…
Teraz nie mam jak ale nieco później wyjaśnię dlaczego ten artykuł jest jednym z najważniejszych od początku tego szaleństwa. Jest to ekstremalnie ważne odkrycie. Nasze życie jako gatunku, jako zbiorowości - wisi na włosku. To nie są żarty ani ćwiczenia.
Tłumaczenie:

MikroRNA kodowane przez wirusa przyczynia się do uniknięcia wrodzonej odpowiedzi immunologicznej podczas infekcji SARS-CoV-2

Sposób, w jaki SARS-CoV-2 wpływa na odpowiedź immunologiczną gospodarza, jest nie do końca poznany...
Read 23 tweets
14 Sep
Odporność naturalna zadziała dobrze wtedy kiedy w obiegu będzie niskie stężenie (ładunek) ucieczkowych wariantów wirusa czyli wtedy kiedy zmniejszy się liczba osób zaszczepionych i warianty przestaną być generowane gł. w os. zaszczepionych na skutek niedostatecznej presji ...
immunologicznej przeciwciał i transmisji wirusa w czasie ich poszczepiennego zakażenia. Odp. naturalna może nie sprostać zbyt dużemu ładunkowi wariantów w otoczeniu a nie można jej wspomagać preparatami gdyż to dopełnia cyklu nakręcania spirali generującej nowe warianty...
Trzeba zastosować "przerywnik" tej reakcji łańcuchowej w postaci czynnika neutralizującego wirusy poprzez kilka niezależnych mechanizmów bez względu na ich wariant i takiego który nie interferuję z systemem odporności człowieka. Takie warunki dobrze spełnia TYLKO IWERMEKTYNA.
Read 5 tweets
14 Sep
Tłumaczenie - luźne na szybko i moje komentarze. Materiał jest z czerwca a więc dzisiaj widzimy juz to co wtedy nie było jeszcze widoczne.
Tłumaczenie od 1:49 min.
"To co jest denerwujące w działaniach władz to to, że teraz widzimy relatywnie duży wzrost zachorowań na covid wśród młodszych osób i jedyną reakcją władz która ma rozwiązać ten problem jest więcej szczepionek"

"Dlaczego osoba taka jak ja miałaby się ...
sprzeciwiać masowym szczepieniom? Nie wskazuję nawet na efekty uboczne czy na długoterminowe konsekwencje które te preparaty mogą wywołać bo tym zajmują się inni eksperci - ja wskazuję tylko na epidemiologiczne konsekwencje tych masowych szczepień ...
Read 37 tweets
14 Sep
Dane źródłowe do analizy własnej:

Badanie CDC:
cdc.gov/mmwr/volumes/7…
Badanie Uni Oxford:
papers.ssrn.com/sol3/papers.cf…
Badanie UK Departament Zdrowia i Opieki Społecznej:
medrxiv.org/content/10.110…
Analizę proszę prowadzić krytycznie w odniesieniu do nastepujących punktów:
1) prace naukowe z sierpnia 2021 r. potwierdzają że obecne szczepionki nie zapobiegają przenoszeniu SARS2
2) Szczepionki mają na celu osiągnięcie dwóch celów:
a. Chronić zaszczepioną osobę przed chorobą.
b. Sprawiać by ludzie nie przenosili infekcji na innych
i. Jeśli wystarczająco dużo osób zostanie zaszczepionych lub w inny sposób uodporni się, mamy nadzieję, że choroba przestanie krążyć. Nazywamy to odpornością populacyjną.
Read 11 tweets
13 Sep
Powiem wam Polacy jedno. Musicie przesłać chorować - oni was nie wyleczą.
Jeden z lekarzy postanowił odpowiedzieć wezwanie o podanie informacji dotyczącej stabilności mRNA w komórce. Pytaliśmy o to skąd @bfialek wie że po 3 dniach ulega ono rozpadowi i prosiliśmy o wskazanie tych badań farmakokinetyki mRNA w komórce. Lekarz odpisał tak: Image
Zajrzyjmy zatem do tych badań:
1.
nature.com/articles/nrd.2…
Jest to artykuł z 2018 r. opisujący technologię szczepionek mRNA. Nie możemy go zatem uznać za odpowiedź gdyż nie przedstawia on wyników badań farmakokinetyki mRNA firmy Pfizer lub modeRNA i nie odpowiada na pytanie jak...
Read 12 tweets
13 Sep
LEKARZU @bfialek GDZIE SĄ ARTYKUŁY O KTÓRYCH MÓWIŁEŚ ŻE JE MASZ W DEBACIE W
@wrealu24_pl KTÓRE WYKAZUJĄ ŻE mRNA ROZPADA SIĘ PO TRZECH DNIACH OD WPROWADZENIA DO KOMÓRKI !!

CZEKAMY NA TĘ WIEDZĘ BO JEST TO KLUCZOWE ZAGADNIENIE DLA SKUTECZNOŚCI PREAPRATÓW DO KTÓRYCH ZACHĘCASZ !!
Wyjaśniam dlaczego wiedza której nie odpuszczę i państwo także nie powinni @bfialek jest tak ważna. Otóż jednym z głównych zarzutów wobec preparatów mRNA jest to iż na określeniu stężenia podawanego mRNA kończy się nasza wiedza o jego farmakokinetyce a tym samym NIC ...
nie wiemy o poziomie produkcji białka S w organizmach osób którym podano mRNA. Proszę sobie wyobrazić lekarza który mówi do państwa żebyście wzięli "trochę" lub "szczyptę" lub nawet "łyżeczkę" jakiegoś leku a tutaj mamy do czynienia z "lekiem" którego nigdy wcześniej nie ...
Read 11 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(