Ludzki koronawirus ewoluuje antygenowo, aby uniknąć odporności przeciwciał.

Nadzieje na kontrolowanie SARS2 polegają na szczepieniu lub infekcji w celu nadania odporności, która chroni przed kolejnym zakażeniem.
journals.plos.org/plospathogens/…
Jednak „zwykle przeziębieniowe” sezonowe koronawirusy ponownie zarażają ludzi co kilka lat. Nie jest jasne, czy te ponowne zakażenia następują z powodu gwałtownego zanikania odporności, czy też dlatego, że wirus ewoluuje, aby uniknąć odporności wywołanej wcześniejszą infekcją.
Tutaj badamy drugą hipotezę w kontekście przeziębienia koronawirusa 229E. Sprawdzamy, jak dobrze przeciwciała w starych ludzkich surowicach neutralizują zarówno stare wirusy 229E, jak i nowsze wirusy, które ewoluowały po pobraniu surowic. Odkryliśmy, że ...
w miarę ewolucji 229E jego białko kolczaste (S) gromadzi mutacje, które wymykają się neutralizacji przez starszą ludzką surowicę.

Szybkość, z jaką ewolucja wirusa degraduje odporność, różni się u poszczególnych osobników, ale w niektórych przypadkach mniej niż dekada ewolucji...
wystarcza do całkowitego wyeliminowania neutralizacji przez surowicę ludzką która była silna przeciwko ówczesnym wirusom. Wiele mutacji występuje w tych samych regionach białka kolca (RBD - Receptor Binind Domain i NTD - N-terminal Domain), które znajdują się też w SARS2...
Ludzie są wielokrotnie ponownie zarażani „zwykłymi” koronawirusami 229E, OC43, HKU1 i NL63. Na przykład badania serologiczne sugerują, że typowa osoba zaraża się 229E co 2–3 lata chociaż w 4-letnim badaniu, w którym identyfikowano zakażenia wg. kryteriów pozytywnego testu PCR...
w kontekście choroby układu oddechowego wykazano niższy wskaźnik infekcji (!!!) i brak ponownych infekcji 229E.

Reinfekcje koronawirusami mogą mieć dwa podłoża:
- zanik odporności
- ewolucja antygenów
Możliwość, że sama odpowiedź immunologiczna nie jest trwała wydaje się ...
mniej prawdopodobna, ponieważ infekcja SARS2 indukuje przeciwciała neutralizujące i komórki B pamięci z dynamiką podobną do innych wirusów oddechowych.

Ewolucja antygenowa z kolei polega np. na infekcji wirusem grypy co wywołuje przeciwciała, które generalnie chronią...
przed tym samym szczepem wirusa przez co najmniej kilkadziesiąt lat. Niestety wirus grypy przechodzi szybką ewolucję antygenową, aby uciec przed tymi przeciwciałami, co oznacza, że chociaż odporność na pierwotny szczep wirusa utrzymuje się przez dziesięciolecia, ludzie są ...
podatni na zakażenie przez jego potomków w ciągu około 5 lat.

Możliwość ewolucji antygenowej koronawirusów zyskała jedynie skromną uwagę dlatego, że koronawirusy mają niższe tempo mutacji niż inne wirusy RNA (!!! to jest b. ważne co wyjaśnię za chwilę). Jednak tempo mutacji ...
to tylko jeden czynnik, który kształtuje ewolucję antygenową; Grypa i wirus odry mają wysokie wskaźniki mutacji, ale tylko ten pierwszy podlega szybkiej ewolucji antygenowej.
--
W powyższej pracy jest kilka ważnych obserwacji:
1. koronawirusy podlegają ewolucji antygenowej ...
czyli celowanej agregacji mutacji w ściśle określonych regionach - domenach głównie białka S (w jego genie)
2. generalnie jednak tempo mutacji koronawirusów jest małe choć nie można nim wyjaśnić dość szybkiej utraty potencjały neutralizującego przez sera w niektórych przypadkach
3. Potwierdzenie ewolucji antygenowej wymagałoby w zasadzie ciągłego stosowania uaktualnianych preparatów (szczepionek) podobnie jak w przypadku grypy ale wtedy również i ilość skutków ubocznych będzie stale rosła.
Wnioski:
1. Praca ta pokazuje, że nie znamy wszystkich ...
mech. molekularnych jakie kryją się w biologii interakcji koronawirusów z ludzką komórką bo np. dlaczego mutacje miałyby się gromadzić szczególnie w domenach RDB i NTD a nie z podobna częstotliwością w innych regionach białka S czy też innych z 29 jego białek?
2. Jak wynika...
z badań koronawirusów pod kątem infekcji dróg oddechowych (chodzi o oskrzela i płuca, a nie tylko nos i gardło) zdarzają się one nie częściej niż co 4 lata przy normalnym tempie ewolucji wirusów. To normalne tempo to brak pozytywnej presji ewolucyjnej. Innymi słowy ...
jest bardzo prawdopodobne, że w przypadku SARS2 zastosowanie np. iwermektyny we wczesnym leczeniu od początku spowodowałoby iż ten wariant koronawirusa nie różniłby się w charakterystyce infekcji od innych i należałoby oczekiwać że nie tylko jego tempo ewolucji byłoby mniejsze...
niż obecnie ale że jego powroty zdarzałyby się również co 4 lata.
3. obecne nagromadzenie się dużej liczby wariantów SARS2 w bardzo krótkim czasie które posiadają liczbę mutacje w regionach RDB i NTD sugeruje obecność bardzo silnej pozytywnej presji na ewolucję antygenową...
Ponieważ ewolucja ogólnie polega na pokonaniu pewnej bariery inaczej eliminującej organizm żywy czy w tym przypadku wirusa - taką barierą są dla wirusa - przeciwciała (oraz w przypadku komórkowej odpowiedzi immunologicznej - system zgodności tkankowej HLA / MHC).
W związku z...
tym mamy obecnie bardzo niebezpieczna sytuacje która polega na:
1. zaistnieniu olbrzymiej i powszechnej presji ewolucyjnej na SARS2 w postaci preparatów generujących bardzo wysoki lecz stosunkowo krótkotrwały poziom przeciwciał. Poniewaz są one skierowane głównie przeciwko ...
domenie RDB białka S - owa presja oznacza selekcję mutacji w tym regionie które pozwalają wirusowi ominąć wygenerowane przeciwciała. Jednocześnie wysoka częstotliwość zakażeń szczególnie u osób zaszczepionych u których dodatkowo preparaty mogą redukować zdolność naturalnej ...
w tym komórkowej odp. immuno nie tylko szybko pozwala się rozprzestrzenić zmutowanej, nowej formie ewolucyjnej to jeszcze czas tej propagacji jest przyspieszony przez redukcję naturalnej odpowiedzi (brakuje bardziej wszechstronnego czynnika neytralizującego). Ponadto, co jest ...
jakby druga komponenta ewolucji wariantów obok ich ewolucji antygenowej to fakt zwiększonej częstotliwości interakcji wariantów (wprowadzanych do środowiska głównie przez osoby zaszczepione) z systemem naturalnej odpowiedzi immuno u os. iezaszczepionych. jej wynikiem może ...
być wzrost podobieństwa białek wariantów wirusa do białek systemu zgodności tkankowej człowieka (HLA/MHC). W tym wypadku bowiem komórkowa odp. immuno działa również jak czynnik pozytywnej presji ewolucyjnej generując warianty coraz bardziej upodobnione do tkanek własnych...
człowieka i przez to "niewidoczne" dla systemu immuno. Mamy zatem powoli do czynienie z pewnego rodzaju sprzężeniem zwrotnym, w ktorym os. zaszczepione najpierw generują dużą ilośc mutacji w zakresie ewolucji antygenowej (nowe warianty) które później w konfrontacji z ...
silniejszą naturalna odp. komórkową os. niezaszczepionych dodatkowo ewoluują w warianty coraz bardziej upodobnione do białek systemu HLA i reinfekując zaszczepionych przyczyniają się do ich coraz gorszego przebiegu choroby. Ten cykl będzie trwał tak długo ...
jak długo os. zaszczepione będą generowały nowe warianty czyli ostatecznie tak długo jak długo będą żyły swobodnie w społeczeństwie ponieważ to one są głównym źródłem nowych wariantów gdyz to w nich istnieje silna presja ewolucyjna na ich powstawanie. Ewolucja u ...
os. niezaszczepionych nie ma charakteru generowania nowych wariantów, jest natomiast naturalnym procesem obecnie przyspieszonym znacznie poprzez ciągły a nie rozciagnięty w czasie kontakt naturalnej odporności z coraz to nowym patogenem. Tę spiralę można przerwać na dwa sposoby:
1. Izolując wszystkie osoby zaszczepione
2. Stosując iwermektynę u wszystkich (zaszczepionych i nie)
W obu przypadkach chodzi o natychmiastowe i jak najpowszechniejsze wyeliminowanie możliwie największej liczby wariantów z obiegu czyli z ...
kontaktu zarówno z przeciwciałami jak i z naturalna odpornością. Taka terapia powinna być przeprowadzona w min. dwóch cyklach po 5 dni w 2-3 tyg. odstępie czasu przez okres min. 3 miesięcy czyli tak długo jak długo u os. zaszczepionych utrzymują się min. przeciwciała...
będące tym czynnikiem selekcji ewolucyjnej. Bez takiego biologicznego resetu obawiam się, że na 4 dziabnięciach "szczepionkami" się nie skończy i że w pewnej chwili wyłoni się ekstremalnie groźny wariant wirusa który spowoduje smierć miliardów ludzi na świecie.
Dla lepszej ilustracji problemu biologii ewolucyjnej SARS2 w środowisku preparatów można przytoczyć tę ilustrację z połączonych danych z poniższych źródeł:
nextstrain.org/ncov/gisaid/gl…
nytimes.com/interactive/20… Image
Skutkiem ewolucji w kierunku upodabniania epitopów wirusa do tych wystepujących na białkach ludzkich (czy to systemu HLA czy nie) jest mimikra molekularna której wynikiem jest groźne zjawisko tzw. pathogenic priming czyli kondycjonowania patogennego
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32292901/
Warianty SARS2 które uciekają spod odp. komórkowej (i systemu HLA) są już obecne w obiegu

Pokazujemy, że 2 ostatnio pojawiające się mutacje w domenie (RDB) wiążącej receptor białka S SARS2: L452R i Y453F umożliwiają ucieczkę spod odp. kom. typu HLA-A24.
sciencedirect.com/science/articl…
Ponadto mutacja L452R zwiększa stabilność bS, infekcyjność i fuzogenność wirusa, a tym samym promuje jego replikację a więc także ewolucję. Dane te sugerują że odp. kom. ograniczona do HLA wpływa na ewolucję wirusa i że dalszym zagrożeniem jest jego ucieczka od odp. komórkowej.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marcianvs Labrvsca / ⚓️ ⚔️

Marcianvs Labrvsca / ⚓️ ⚔️ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @dvx_ardorensis

15 Sep
Obecnie coraz więcej literatury potwierdza wniosek, że naturalna odporność zapewnia nie tylko solidną, trwałą i wysoki poziom ochrony przed COVID-19, ale także lepszą niż odporność wywołana szczepionką...

bmj.com/content/374/bm…
Jednak większość czasopism naukowych, mediów, samozwańczych ekspertów w dziedzinie zdrowia i komunikaty dotyczące polityki publicznej nadal podają w wątpliwość. Ta wątpliwość ma konsekwencje w świecie rzeczywistym, szczególnie w krajach o ograniczonych zasobach...
Badanie „SIREN” w Lancet dotyczyło związku między seropozytywnością u osób z wcześniejszą infekcją COVID-19 a późniejszym ryzykiem ciężkiego zespołu ostrej niewydolności oddechowej z powodu zakażenia SARS-CoV-2 w ciągu kolejnych 7- 12 miesięcy (2)...
Read 13 tweets
15 Sep
💥 "Szczepienia" na Covid MUSZA zostać zatrzymane NATYCHMIAST !
Dlatego 👇👇👇
biorxiv.org/content/10.110…
Teraz nie mam jak ale nieco później wyjaśnię dlaczego ten artykuł jest jednym z najważniejszych od początku tego szaleństwa. Jest to ekstremalnie ważne odkrycie. Nasze życie jako gatunku, jako zbiorowości - wisi na włosku. To nie są żarty ani ćwiczenia.
Tłumaczenie:

MikroRNA kodowane przez wirusa przyczynia się do uniknięcia wrodzonej odpowiedzi immunologicznej podczas infekcji SARS-CoV-2

Sposób, w jaki SARS-CoV-2 wpływa na odpowiedź immunologiczną gospodarza, jest nie do końca poznany...
Read 23 tweets
14 Sep
Odporność naturalna zadziała dobrze wtedy kiedy w obiegu będzie niskie stężenie (ładunek) ucieczkowych wariantów wirusa czyli wtedy kiedy zmniejszy się liczba osób zaszczepionych i warianty przestaną być generowane gł. w os. zaszczepionych na skutek niedostatecznej presji ...
immunologicznej przeciwciał i transmisji wirusa w czasie ich poszczepiennego zakażenia. Odp. naturalna może nie sprostać zbyt dużemu ładunkowi wariantów w otoczeniu a nie można jej wspomagać preparatami gdyż to dopełnia cyklu nakręcania spirali generującej nowe warianty...
Trzeba zastosować "przerywnik" tej reakcji łańcuchowej w postaci czynnika neutralizującego wirusy poprzez kilka niezależnych mechanizmów bez względu na ich wariant i takiego który nie interferuję z systemem odporności człowieka. Takie warunki dobrze spełnia TYLKO IWERMEKTYNA.
Read 5 tweets
14 Sep
Tłumaczenie - luźne na szybko i moje komentarze. Materiał jest z czerwca a więc dzisiaj widzimy juz to co wtedy nie było jeszcze widoczne.
Tłumaczenie od 1:49 min.
"To co jest denerwujące w działaniach władz to to, że teraz widzimy relatywnie duży wzrost zachorowań na covid wśród młodszych osób i jedyną reakcją władz która ma rozwiązać ten problem jest więcej szczepionek"

"Dlaczego osoba taka jak ja miałaby się ...
sprzeciwiać masowym szczepieniom? Nie wskazuję nawet na efekty uboczne czy na długoterminowe konsekwencje które te preparaty mogą wywołać bo tym zajmują się inni eksperci - ja wskazuję tylko na epidemiologiczne konsekwencje tych masowych szczepień ...
Read 37 tweets
14 Sep
Dane źródłowe do analizy własnej:

Badanie CDC:
cdc.gov/mmwr/volumes/7…
Badanie Uni Oxford:
papers.ssrn.com/sol3/papers.cf…
Badanie UK Departament Zdrowia i Opieki Społecznej:
medrxiv.org/content/10.110…
Analizę proszę prowadzić krytycznie w odniesieniu do nastepujących punktów:
1) prace naukowe z sierpnia 2021 r. potwierdzają że obecne szczepionki nie zapobiegają przenoszeniu SARS2
2) Szczepionki mają na celu osiągnięcie dwóch celów:
a. Chronić zaszczepioną osobę przed chorobą.
b. Sprawiać by ludzie nie przenosili infekcji na innych
i. Jeśli wystarczająco dużo osób zostanie zaszczepionych lub w inny sposób uodporni się, mamy nadzieję, że choroba przestanie krążyć. Nazywamy to odpornością populacyjną.
Read 11 tweets
13 Sep
Powiem wam Polacy jedno. Musicie przesłać chorować - oni was nie wyleczą.
Jeden z lekarzy postanowił odpowiedzieć wezwanie o podanie informacji dotyczącej stabilności mRNA w komórce. Pytaliśmy o to skąd @bfialek wie że po 3 dniach ulega ono rozpadowi i prosiliśmy o wskazanie tych badań farmakokinetyki mRNA w komórce. Lekarz odpisał tak:
Zajrzyjmy zatem do tych badań:
1.
nature.com/articles/nrd.2…
Jest to artykuł z 2018 r. opisujący technologię szczepionek mRNA. Nie możemy go zatem uznać za odpowiedź gdyż nie przedstawia on wyników badań farmakokinetyki mRNA firmy Pfizer lub modeRNA i nie odpowiada na pytanie jak...
Read 12 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(