Yazarları arasında iki kıdemli FDA yetkilisi ve üç Dünya Sağlık Örgütünden bilim insanın da olduğu bu yazıda bilimsel kanıtların incelemesinin sonunda, şu anda Covid aşıları için güçlendirici dozlara ihtiyaç olmadığı sonucuna varılmış.
Cuma günü FDA'in 3.dozlar için yapacağı toplantı öncesi bu yazının yayınlanması ilginç

fda.gov/news-events/pr…
COVID-19 aşıları, delta varyantı da dahil olmak üzere etkili olmaya devam ediyor.  
Aşılı kişilerde bağışıklığı artırarak COVID-19 vakalarının sayısını daha da azaltmak çekicidir.
Ama buna yönelik bir karar kanıta dayalı olmalı, bireyler ve toplum için yararları ve riskleri göz önünde bulundurmalıdır. 
Ek dozlar ile ilgili kararların siyasetten çok güvenilir bilim tarafından degerlendirilmesi, verilerin dikkatlice kamuoyu tarafından incelenmesi gerekir
Booster dozların (güçlendirmenin) ciddi hastalık riskini azalttığı gösterilmiş olsa bile, mevcut aşı kaynakları, daha önce aşılanmamış popülasyonlarda kullanıldığında, aşılanmış popülasyonlarda destekleyici olarak kullanılmasından daha fazla hayat kurtarabilir.
Güçlendirme, her bir aşının tam doz serisi olarak uygulandığı ancak yeterli koruma sağlamadığı bazı kişiler için uygun olabilir; örneğin, etkinliği düşük aşıların alıcıları veya bağışıklığı baskılanmış olanlar.
Ancak gereksiz takviye önemli olumsuz reaksiyonlara neden olursa, aşı kabulü açısından COVID-19 aşılarının ötesine geçen etkiler olabilir.  Bu nedenle, yalnızca uygun olduğuna dair açık kanıtlar varsa, yaygın olarak booster yapılmalıdır.
Bu şekil aşı etkinliğini ciddi hastalık ve doğrulanmış herhangi bir COVID-19 enfeksiyonu için ayrı ayrı tahmin eden raporları, birini diğerine karşı çizerek özetlemektedir
Aşı etkinliğinin ciddi hastalığa karşı herhangi bir enfeksiyona göre olana göre daha büyük olması tutarlıdır
Ek olarak, aşılamanın tüm ana viral varyantlardan kaynaklanan ciddi hastalıklara karşı büyük ölçüde koruyucu olduğu görülmekte. Çoğu aşının semptomatik hastalığa karşı etkinliği, delta varyantı için alfa varyantına göre biraz daha az olmasına rağmen, halen yeterli düzeydedir
Bu nedenle,mevcut kanıtlar, şiddetli hastalığa karşı etkinliğin yüksek kaldığı genel popülasyonda takviye dozlara ihtiyaç olduğunu göstermemektedir. İmmünite zayıflıyor gibi görünse bile, nötralize edici antikor titresindeki azalmalar, aşı etkinliğindeki zamanla azalmaları mutlak
şekilde öngöremez. Ayrica hafif hastalığa karşı aşı etkinliğindeki azalmalar, şiddetli hastalığa karşı etkinlikteki azalmaları mutlak şekilde öngöremez.
Bu etki, şiddetli hastalığa karşı korumanın yalnızca bazı aşılar için nispeten kısa ömürlü olabilen antikor yanıtları aracılığıyla değil, genellikle daha uzun ömürlü olan bellek yanıtları ve hücre aracılı bağışıklık aracılığından kaynaklanıyor olabilir.
Sağlam veri ve analizlerle doğrulanmadığı takdirde, güçlendirmeye yakında ihtiyaç duyulabileceği mesajı, aşılara olan güveni olumsuz etkileyebilir ve birincil aşılamanın değeri hakkındaki mesajları baltalayabilir.
Halk sağlığı yetkilileri, yalnızca seçilmiş aşılar için destekleyicileri onaylamanın birincil aşılama kampanyalarının sonuçlarını da dikkatle değerlendirmelidir.
Şu anda mevcut olan aşılar güvenli, etkili ve hayat kurtarıyor.  Bu aşıların sınırlı tedariği, ciddi hastalık açısından kayda değer risk altında olan ve henüz herhangi bir aşı almamış kişilere sunulursa, çoğu hayat kurtaracaktır.
Güçlendirmeden nihayetinde bir miktar kazanç elde edilebilse bile, aşılanmamışlara ilk koruma sağlamanın yararlarından daha ağır basmayacaktır.  Aşılar, en iyi işi yapacakları yerde uygulanirlarsa, varyantların daha fazla evrimini engelleyerek pandeminin sonunu hızlandırabilirler

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Necati Çıtak

Necati Çıtak Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @nekatichest

14 Sep
Aşılar korumaya devam ediyor:

Almanya'dan aşı etkinliğine ilişkin gerçek dünya verileri şunu gösteriyor:

 •Enfeksiyona Karşı: %85
 •Hastaneye Yatmaya Karşı: %96
 •YBÜ Kabulüne Karşı: %97
 •Ölüme Karşı: %100

Delta şu anda Almanya'da en yaygın varyant (%99)
Tüm dönem için 18-59 yaş grubu yaklaşık %87 ve ≥60 yaş grubu için yaklaşık %86.

Son dört hafta (32-35.hafta) için ise tahmini aşı etkinliği 18-59 yaş grubu için yaklaşık %85 ​​ve ≥60 yaş grubu için yaklaşık %83'tür.
60 yaş ve üstü için aşı etkinliği:

• Hastaneye Yatmaya Karşı: %94
• YBÜ Kabulüne Karşı: %94
• Ölüme Karşı: %91
Read 5 tweets
4 Sep
Birleşik Krallık Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesi'nin (JCVI) 12-15 yaş arası güncel raporu önemli ayrıntı ve bilgiler içeriyor 

gov.uk/government/pub…
Komite, COVID-19'u ağır geçirmeye sebep olabilecek ek hastalığı olmayan 12-15 yaş arası çocuklara COVID-19 aşısı önermemektedir.
16-17 yaş arası için ise tek doz aşı önermekte.

Bu önermenin detaylari şöyle 👇
16-17 yaşlarındakiler yetişkinliğe, yüksek öğrenime ve/veya biryerde calisma durumuna doğru ilerliyor. 

Ayrıca sosyal davranışları ve sosyalleşme kalıpları 12-15 arasına göre farklı ve salgın boyunca enfeksiyon oranları küçük çocuklara kıyasla sürekli olarak daha yüksek
Read 20 tweets
2 Sep
Aşılı Sağlık Emekçilerinde SARS-CoV-2 Enfeksiyonunun zaman trendi

nejm.org/doi/full/10.10…
California San Diego Üniversitesindeki sağlık çalışanlarının Mart ayına kadar %76'sı ve Temmuz ayına kadar %83'ü aşılanmış
Enfeksiyonlar 2021 Şubat ayının başlarında önemli ölçüde azalmış
Mart ve Haziran arasında her ay 30'dan az sağlık çalışanının testi pozitif çıkmış
Ancak, Haziran'dan sonra tam olarak aşılanmış kişiler arasındaki vakalar da dahil olmak üzere enfeksiyonlar hızla artış göstermiş. Yazarlar bunda Kaliforniyada maske zorunluluğunun kaldırılması ve deltanin baskın hale gelmesine bagliyorlar Image
Read 9 tweets
28 Aug
SARS-CoV-2 enfeksiyon insidansının aşıdan sonra geçen zamanla korelasyonu.
İlk bağışıklama sonrası aradan geçen zaman aşı etkinliğini değiştirir mi?

medrxiv.org/content/10.110…
Akran değerlendirmesi yapılmamış bu çalışmada Delta varyantı Haziran 2021'de İsrail'de baskın hale geldikten sonra COVID-19’a yakalanan hastalar incelenmiş ve aşı olunduktan sonra geçen zamanın SARS-CoV-2’ye yakalanma ile korelasyon gösterdiği saptanmış.
Ocak 2021'de tam doz aşılanan kişilerde insidans 10 binde 36.5 iken Şubat’ta aşılananlarda 33.6, Mart’ta aşılananlarda 23.0, Nisan’da aşılananlarda 16.9 olarak saptanmış. Tüm yaş gruplarında da benzer durum görülmüş.
Read 4 tweets
27 Aug
Yaşlılar ile gençler arasında uzun dönem immunojenisite yanıtı açısından fark var mıdır?

Aşılama sonrası yaşlılar ile genç sağlık çalışanlarının zamanla değişen anti-SARS-CoV-2 bağışıklık tepkilerini inceleyen akran değerlendirmesi yapılmamış bir çalışma

medrxiv.org/content/10.110…
Bu çalışmada mRNA aşısı ile ilk bağışıklamadan altı ay sonra Spike proteinine özgü IgG, Delta varyantina karşı antikor nötralizasyon seviyesi ve SARS-CoV-2-S1 T hücre reaktivitesi ölçülmüş
Aşılamadan 6ay sonraki Anti-SARS-CoV-2 S1-,Spike- ve RBD-IgG seropozitiflik oranları ve IgG seviyeleri, sağlık çalışanları ile karşılaştırıldığında yaşlılarda önemli ölçüde daha düşük bulunmuş
Read 6 tweets
27 Aug
Ast/Zen ve CoronaVac ile aşılanan 61 milyon Brezilyalıda etkinlik değerleri.

Brezilya'dan akran değerlendirmesi yapılmamış bir çalışma

medrxiv.org/content/10.110…
Ocak 2021 ile Haziran 2021 arası Ast/Zen ile çift doz aşılı kişi sayısı 4 milyon iken CoronaVac için bu sayı 18.1 milyon.
Tam doz CoronaVac aşılı ve üzerinden 14 günden fazla geçenlerde enfeksiyona karşı etkinlik %54.2
Etkinlik hastaneye yatış için %72.6, Yoğun bakıma yatışı için %74.2 ve ölüm için %74
Ast/Zen için ise bu rakamlar sırasıyla %70, %86.8, %88.1 ve %90.2
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(