Powiem wam Polacy jedno. Musicie przesłać chorować - oni was nie wyleczą.
Jeden z lekarzy postanowił odpowiedzieć wezwanie o podanie informacji dotyczącej stabilności mRNA w komórce. Pytaliśmy o to skąd @bfialek wie że po 3 dniach ulega ono rozpadowi i prosiliśmy o wskazanie tych badań farmakokinetyki mRNA w komórce. Lekarz odpisał tak:
Zajrzyjmy zatem do tych badań:
1.
nature.com/articles/nrd.2…
Jest to artykuł z 2018 r. opisujący technologię szczepionek mRNA. Nie możemy go zatem uznać za odpowiedź gdyż nie przedstawia on wyników badań farmakokinetyki mRNA firmy Pfizer lub modeRNA i nie odpowiada na pytanie jak...
długo te konkretne typu mRNA przenoszące informację o białku S są stabilne w komórkach nie mówiąc już o pozostałych parametrach o których pisałem w poprzednim TT.
2. ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/P…
Drugi artykuł jest już bardziej aktualny i precyzyjniejszy i dotyczy przeglądu...
szczepionek mRNA na Covid-19 odpowiadając na pytanie co, jak i kiedy. Jest w nim dość szczegółowy opis tych preparatów ale w końcu czytamy m. in.
"informacje na temat 5'- i 3'-UTR oraz natury sekwencji sygnałowej poliA pozostają zastrzeżone i nieujawnione dla 7 zgłoszonych ...
szczepionek mRNA."
Tak się składa że gdyby ów lekarza sam przeczytał kilka podręczników lub nawet artykułów z zakresu biologii molekularnej RNA to wiedziałby, że od natury np. ogona polyA i regionów 5-prim UTR zależy nie tylko stabilność mRNA w komórce ale także m. in. ...
częstotliwość translacji względem deadenylacji co ma wpływ na ogólna stabilność mRNA. Dalej w artykule czytamy:
"istnieją dwa istotne wewnętrzne ograniczenia mRNA jako szczepionki: 1) niestabilność cząsteczek mRNA i 2) aktywacja wrodzonej odpowiedzi immunologicznej...
Chociaż ogólnie trudno jest oszacować szybkość degradacji konkretnego informacyjnego RNA in vivo (w komórce), badania wykazały, że najbardziej endogenne transkrypty mRNA ulegają szybkiej degradacji, zwykle w ciągu 10-15 minut"
A więc mamy pewną wskazówkę w tym artykule co ...
do okresu trwania wstrzykniętego mRNA ale nie odpowiedź gdyż dane te nie dotyczą mRNA firmy Pfizer czyy modeRNA i są poza tym mocno zaniżone w stosunku od podanej przez @bfialek wartości 3 dni. Gdyby zatem okres trwania podawanego mRNA wynosił nie 3 dnia a zgodnie z info w ...
artykule - 10-15 min. to w zasadzie można by było na tej podstawie wyznaczyć ogólne stężenie białka S produkowanego z całości podanego preparatu obliczając ilość cząstek mRNA w 30 microgramach preparatu, a znając te ilość moglibyśmy wnioskować o skuteczności odp. immuno.
To dlatego takie wyliczenia są podstawa wiedzy biologii molekularnej ale i farmakologii gdyż tylko znając te wartości - nawet w przybliżeniu - możemy rzetelnie oszacować w ogóle z czym mamy do czynienia, czego się spodziewać i jak działać gdy coś pójdzie nie tak no ale widać, że
lekarzom wystarczy ulotka korporacyjna jako źródło wyczerpującej wiedzy medycznej bo na pewno nie są nim ani artykuły naukowe ani podręczniki.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marcianvs Labrvsca / ⚓️ ⚔️

Marcianvs Labrvsca / ⚓️ ⚔️ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @dvx_ardorensis

15 Sep
Obecnie coraz więcej literatury potwierdza wniosek, że naturalna odporność zapewnia nie tylko solidną, trwałą i wysoki poziom ochrony przed COVID-19, ale także lepszą niż odporność wywołana szczepionką...

bmj.com/content/374/bm…
Jednak większość czasopism naukowych, mediów, samozwańczych ekspertów w dziedzinie zdrowia i komunikaty dotyczące polityki publicznej nadal podają w wątpliwość. Ta wątpliwość ma konsekwencje w świecie rzeczywistym, szczególnie w krajach o ograniczonych zasobach...
Badanie „SIREN” w Lancet dotyczyło związku między seropozytywnością u osób z wcześniejszą infekcją COVID-19 a późniejszym ryzykiem ciężkiego zespołu ostrej niewydolności oddechowej z powodu zakażenia SARS-CoV-2 w ciągu kolejnych 7- 12 miesięcy (2)...
Read 13 tweets
15 Sep
💥 "Szczepienia" na Covid MUSZA zostać zatrzymane NATYCHMIAST !
Dlatego 👇👇👇
biorxiv.org/content/10.110…
Teraz nie mam jak ale nieco później wyjaśnię dlaczego ten artykuł jest jednym z najważniejszych od początku tego szaleństwa. Jest to ekstremalnie ważne odkrycie. Nasze życie jako gatunku, jako zbiorowości - wisi na włosku. To nie są żarty ani ćwiczenia.
Tłumaczenie:

MikroRNA kodowane przez wirusa przyczynia się do uniknięcia wrodzonej odpowiedzi immunologicznej podczas infekcji SARS-CoV-2

Sposób, w jaki SARS-CoV-2 wpływa na odpowiedź immunologiczną gospodarza, jest nie do końca poznany...
Read 23 tweets
14 Sep
Odporność naturalna zadziała dobrze wtedy kiedy w obiegu będzie niskie stężenie (ładunek) ucieczkowych wariantów wirusa czyli wtedy kiedy zmniejszy się liczba osób zaszczepionych i warianty przestaną być generowane gł. w os. zaszczepionych na skutek niedostatecznej presji ...
immunologicznej przeciwciał i transmisji wirusa w czasie ich poszczepiennego zakażenia. Odp. naturalna może nie sprostać zbyt dużemu ładunkowi wariantów w otoczeniu a nie można jej wspomagać preparatami gdyż to dopełnia cyklu nakręcania spirali generującej nowe warianty...
Trzeba zastosować "przerywnik" tej reakcji łańcuchowej w postaci czynnika neutralizującego wirusy poprzez kilka niezależnych mechanizmów bez względu na ich wariant i takiego który nie interferuję z systemem odporności człowieka. Takie warunki dobrze spełnia TYLKO IWERMEKTYNA.
Read 5 tweets
14 Sep
Tłumaczenie - luźne na szybko i moje komentarze. Materiał jest z czerwca a więc dzisiaj widzimy juz to co wtedy nie było jeszcze widoczne.
Tłumaczenie od 1:49 min.
"To co jest denerwujące w działaniach władz to to, że teraz widzimy relatywnie duży wzrost zachorowań na covid wśród młodszych osób i jedyną reakcją władz która ma rozwiązać ten problem jest więcej szczepionek"

"Dlaczego osoba taka jak ja miałaby się ...
sprzeciwiać masowym szczepieniom? Nie wskazuję nawet na efekty uboczne czy na długoterminowe konsekwencje które te preparaty mogą wywołać bo tym zajmują się inni eksperci - ja wskazuję tylko na epidemiologiczne konsekwencje tych masowych szczepień ...
Read 37 tweets
14 Sep
Dane źródłowe do analizy własnej:

Badanie CDC:
cdc.gov/mmwr/volumes/7…
Badanie Uni Oxford:
papers.ssrn.com/sol3/papers.cf…
Badanie UK Departament Zdrowia i Opieki Społecznej:
medrxiv.org/content/10.110…
Analizę proszę prowadzić krytycznie w odniesieniu do nastepujących punktów:
1) prace naukowe z sierpnia 2021 r. potwierdzają że obecne szczepionki nie zapobiegają przenoszeniu SARS2
2) Szczepionki mają na celu osiągnięcie dwóch celów:
a. Chronić zaszczepioną osobę przed chorobą.
b. Sprawiać by ludzie nie przenosili infekcji na innych
i. Jeśli wystarczająco dużo osób zostanie zaszczepionych lub w inny sposób uodporni się, mamy nadzieję, że choroba przestanie krążyć. Nazywamy to odpornością populacyjną.
Read 11 tweets
13 Sep
LEKARZU @bfialek GDZIE SĄ ARTYKUŁY O KTÓRYCH MÓWIŁEŚ ŻE JE MASZ W DEBACIE W
@wrealu24_pl KTÓRE WYKAZUJĄ ŻE mRNA ROZPADA SIĘ PO TRZECH DNIACH OD WPROWADZENIA DO KOMÓRKI !!

CZEKAMY NA TĘ WIEDZĘ BO JEST TO KLUCZOWE ZAGADNIENIE DLA SKUTECZNOŚCI PREAPRATÓW DO KTÓRYCH ZACHĘCASZ !!
Wyjaśniam dlaczego wiedza której nie odpuszczę i państwo także nie powinni @bfialek jest tak ważna. Otóż jednym z głównych zarzutów wobec preparatów mRNA jest to iż na określeniu stężenia podawanego mRNA kończy się nasza wiedza o jego farmakokinetyce a tym samym NIC ...
nie wiemy o poziomie produkcji białka S w organizmach osób którym podano mRNA. Proszę sobie wyobrazić lekarza który mówi do państwa żebyście wzięli "trochę" lub "szczyptę" lub nawet "łyżeczkę" jakiegoś leku a tutaj mamy do czynienia z "lekiem" którego nigdy wcześniej nie ...
Read 11 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(