Να προβάλουμε και άλλους καλλιτέχνες. Εδώ ένας Γερμανός καλλιτέχνης:
Εδώ street art από ακόμα ένα μέλος της σχολής Γαβριήλ:
Λίγη ποίηση:
Εδώ ένας άλλος εικαστικός (πως λέμε την Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας στα Τούρκικα είπαμε;):
Εδώ ακόμα ένα έργο που λειτουργεί και ως IQ test:
Εδώ κλασικό πλέον performance art:
Οι μόνοι καλλιτέχνες που δεν επιχειρήθηκε να φιμωθούν από τους πιο πάνω είναι ο συμπαθέστατος σκύλος και ο όχι τόσο συμπαθής ομοϊδεάτης του Γαβριήλ ανώνυμος street artist.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Laris Vrahimis

Laris Vrahimis Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @LarisVrahimis

15 Sep
Θυμάστε που η Μαρία Σάββα, η διευθύντρια του γραφείου του Άντρου Κυπριανού και σύζυγος του υιού Χριστόφια, ζητούσε την απόλυση της εκπαιδευτικού Ελένης Σιούφτα γιατί δεν της άρεσε το περιεχόμενο ομιλίας της που έδωσε υπό την προσωπική της ιδιότητα σε δημόσια εκδήλωση;
Θυμάστε που οι κάθε μορφής ψευτοφιλελεύθεροι και ψευτοπροοδευτικοί πανηγύριζαν για την φαιδρή καταδίκη του ΠΙΝ για δυο Γελοιογραφίες του από την λεγόμενη Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας;
Θυμάστε που οι δημοτικοί σύμβουλοι του ΑΚΕΛ παράνομα αρνούνταν την έκδοση πολεοδομικής άδειας για την ανέγερση «μνημείου» για τον Διγενή με ιδιωτικά κεφάλαια σε ιδιωτική γη στη Λεμεσό;
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(