۱- #تاکتیک امروز در مورد یک روش عمومی هست که دیکتاتوری ها برای توجیه کردن مشکلات و جلوگیری از اعتراض عمومی مردم به کار می برند. یعنی مردم را مقصر همه مشکلات معرفی می کنند...
۲- در این #تاکتیک حکومت تلاش می کند تا توجه مردم را از ضعف، فساد و ناکارآمدی خود منحرف کند و تقصیر وضع موجود را بر عهده خود آنها بی اندازد و با ایجاد حس سرخوردگی مانع از شکل گیری و گسترش اعتراض ها بشود...
۳- نمونه این #تاکتیک در مورد ناکارآمدی سیستم اداری در جمهوری اسلامی است که پروپاگاندای حکومت آن را به کم کاری کارمندها ربط می دهد و تبلیغ می کند که سرانه کار کارمندها در اداره های ایران کمتر از ۲ دقیقه است ...
۴- نکته مهم این است که منبع این آمار خود جمهوری اسلامی هست و کسی نمی تواند برای رد این حرف به آمار مستقل مراجعه کند. یا یک مورد دیگر در مورد توجیه #سانسور ....
۵- پروپاگاندا با استفاده از این #تاکتیک تلاش می کند تبلیغ کند که مردم کتابخوان نیستند و واقعیت را که همان سانسور،‌ چاپ کم کتاب ها، جلوگیری از انتشار کتاب های مناسب، کمبود کتابخانه ها، قیمت بالای کتاب و ... را پنهان می کند...
۶- عادی ترین کاربرد این #تاکتیک مقصر نشان دادن مردم، به هنگام #آلودگی هوا هست که خودروهای شخصی را مقصر اعلام می کنند بدون اشاره به آلودگی خیلی زیاد کارخانه ها و استفاده از سوخت های فسیلی و مازوت....
۷- و یا در #انتخابات های مجلس و #ریاست_جمهوری به جای پاسخگویی در مورد عملکرد اشتباه و ضعیف خود این وضعیت را عاقبت رای دادن یا رای ندان مردم معرفی می کند....
۸- جمهوری اسلامی تبدیل به حکومتی شده است که اقیانوسی از #تاکتیک ها را برای پوشش ضعف های خود به کار می برد. می توانید موارد دیگر در این زمینه را بنویسید تا دیگران هم آگاه شوند.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Simon Guntler

Simon Guntler Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @SGuntler

29 Aug
۱- #تاکتیک امروز را در مورد #فاند گرفتن جامعه مدنی و بدنام سازی آنها می نویسم. در کشورهای اقتدارگرا برای جلوگیری از گسترده شدن اعتراض ها و متحد شدن آنها از انواع #سرکوب (در آینده در مورد این می نویسم) استفاده می کنند...
۲- دسترسی داشتن به منابع مادی مانند پول یکی از مهمترین چیزها برای جامعه مدنی و اعتراضها است که باعث گسترده شدن آنها و ادامه دار شدن آنها می شود. برای همین حکومتهایی مانند جمهوری اسلامی، بلاروس، کوبا به شدت تلاش می کنند دسترسی به منابع مادی را محدود کنند...
۳- آنها تلاش می کنند که منتقدها و مخالفهای آنها نتوانند از منایعی که داخل کشور هستند استفاده کنند برای همین آنها را از کار اخراج می کنند، وام بانکی به آنها نمی دهند، حساب های آنها را محدود یا ممنوع می کنند ...
Read 13 tweets
28 Aug
۱-#تاکتیک امروز را درباره کارخیریه می نویسم. در #چین حزب کمونیست برای بی اثر کردن فعالیت فعالهای سیاسی و حقوق بشر آنها را به سوی کار خیریه ای هدایت می کند. حزب با سرکوب شدید هرگونه فعالیت سیاسی و حقوق بشری فضای انجام کار خیره ای را باز می گذارد ، اما چرا این کار را می کند؟ ...
۲- تفاوت کار #حقوق_بشر با کار #خیریه در این است که فعال حقوق بشر یا سیاسی در جهت آگاه سازی مردم به حقوق خود و همچنین توان مند کردن آنها برای مطالبه حقوق خود فعالیت می کند در حالی که در کارخیریه ای هیچ کدام از این ها انجام نمی شود ....
۳- در کار خیریه ای فعال تلاش می کند نیاز فوری افراد را رفع بکند و هیچ گونه تاثیر دراز مدتی برای آگاه سازی و مطالبه کردن حقوق از حکومت یا گروههای مسوول ندارد. مانند تهیه غذا برای افراد گرسنه یا ساختن خانه برای افراد بدون خانه!! ...
Read 10 tweets
27 Aug
۱- در #تاکتیک امروز در مورد اینکه چرا طرفداران جمهوری اسلامی در خارج از ایران می گویند #تحریم مسوول همه مشکلات در ایران است. این دقیقا همان کاری است که طرفداران رژیم #آپارتاید در آفریقای جنوبی انجام دادند...
۲- در زمانی که رژیم آپارتاید تحریم شد، آن رژیم سعی کرد با پرداخت پول به تعدادی از روزنامه نگارها و آژانس های تبلیغاتی در آمریکا پروپاگاندایی راه اندازی کنند که #تحریم ها را به ویژه به ضرر سیاههای آفریقا نشان دهند...
۳- البته در راه اندازی این پروپاگاندا شرکتهای نفتی از جمله #شل آمریکا به دلیل سرمایه گذاری های بسیاری که در آفریقای جنوبی داشتند نقش خیلی زیادی داشتند...
Read 16 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(