பாமக,கட்சியை வளர்க்க நினைத்தால் கடைசி வரை தனித்து நிற்கும் முடிவை எடுக்கலாம்,கட்சியில் குற்ற பின்னணி,பெண் சகவாசம் இல்லாதோரை கட்சி பொறுப்புகளில் அமர்த்தலாம். திமுகவின் பின்னால் #போலி_புரட்சியாளர்கள் #புரட்சிகர_நடிகர்கள் உள்ளனர் என்பதை #ஊடகங்கள் உள்ளனர். 1/3
கருணாநிதி அவர்கள் பெற முடியாத பெரும்பான்மையை ஸ்டாலின் பெறுகிறார் என்றால் நம்ப முடிகிறதா?அதற்கு காரணம் யார்?கூட்டணி வையுங்கள் வைக்காமல் இருங்கள்.ஆனால் நடைபெற உள்ள உள்ளாட்சி தேர்தலில் @AIADMKOfficial உடன் கூட்டணி தொடர வேண்டும்.திமுகவின் தோல்வியை தடுத்த நிறுத்த மநீம,அமமுக,நாதக
உதவியது போல் பாமக உதவி செய்கிறது.எடப்பாடியாருக்கு துரோகம் செய்வதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with MBC V Reservation

MBC V Reservation Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @1990s_Tweet

3 Sep
@CDOT_India @DoT_India Again @BSNLCorporate denies to push #UPC for their customers.I tried to generate UPC in an Acquittance mobile.Messege sending failed.TT 7.47 Rs available in the number.OG is active until 21-Nov-21.SMSC is +919442099997.Network signal is covered completely.
@CDOT_India @DoT_India @BSNLCorporate Further,He had recharged his number for Rs.32 for local and National SMS Pack today.Failed to send message eventually.Then i tested the same on my father's BSNL Number.The number has Rs.38.10 TT valid with 28-Feb-2022.UL Calls active .SMSC is +919442099997 too.
@CDOT_India @DoT_India @BSNLCorporate So the persisting problem was not rectified by @BSNLCorporate . Occasionally indulging in this cheap activity.Jio and Airtel have no issues over Generating UPC.
@TRAI @DoT_India
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(