De Nederlandse regering heeft onvergeeflijk gefaald in het in veiligheid brengen van lokaal personeel. Daarna heeft zij geen open kaart gespeeld.

Kaag, Bijleveld en Rutte hebben zoveel uit te leggen dat dit wel eens grote politieke gevolgen kan hebben. volkskrant.nl/nieuws-achterg…
Lees ook deze draad van @Natalie_Kabul. Je mond valt ervan open. Ik kan er niet bij met m’n hoofd dat de regering hierna doodleuk deed alsof ze overvallen waren en dit nooit aan hadden kunnen zien komen. Dat is een serieuze leugen.
Meteen een aantal reacties dat het toch al de zoveelste leugen is, en het kabinet toch al demissionair is.

Dit is dus precies wat er gebeurt wanneer je als Tweede Kamer een premier zo duidelijk laat wegkomen met een duidelijke bewuste leugen. Leugeninflatie.
En dit is dan ook precies de reden dat de groep die ‘vergeet die leugen, beleid en inhoud zijn veel belangrijker’ riep in april er grandioos naastzat.

Volksvertegenwoordigers tot verantwoording roepen wanneer zij liegen ís de inhoud. Dit is waar de inhoud begint.
Dus, Tweede Kamer, laat Kaag, Bijleveld en Rutte hier niet zo snel mee wegkomen. Maak niet weer de fout om tijdens zo’n debat met een schuin oog naar een snelle volgende regering te lijken. Dit is de basis, en het gaat deze keer om mensenlevens. Je bent het hen en ons verplicht.
Elk Tweede Kamerlid is een half jaar geleden in de eerste plaats gekozen als *controleur* van de macht. Demissionair of niet, de macht zit nog stevig in z’n stoel. Dit is een test om te zien of de waakhond nog tanden heeft, of dat hij drukker is met z’n eigen stoeltje.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Simon van Teutem

Simon van Teutem Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @S_VanTeutem

13 Sep
In tien tweets mijn korte gedachten over QR-codes en vaccinatiebewijzen.

Is het een verregaande inperking van de vrijheden van een enorme groep mensen? Ongetwijfeld. Dat kun je ontkennen of bagatelliseren, maar daar schiet het debat weinig mee op. (1)
Het invoeren van dit soort maatregelen is ook onomstotelijk een vorm van maatschappelijke uitsluiting voor hen die een gezondheidskeuze op hun eigen manier maken, ongeacht of je die keuze egoïstisch vindt of niet, en ongeacht of die keuze gevolgen heeft voor andere mensen. (2)
Máár het is net zo bekrompen om te doen alsof dit debat louter over déze vrijheden van ongevaccineerden gaat. Sterker nog: dat is veel kortzichtiger.

In plaats daarvan is het een *afweging* tussen de vrijheden van die groep en de vrijheid van de rest van Nederland. (3)
Read 10 tweets
11 Sep
Ik ben zo ongelooflijk klaar met politici die hun vrienden en vriendinnen de hand boven het hoofd houden en aan hen alles maar toelaten, terwijl het vertrouwen bij elk incident weer verder wordt aangetast. nos.nl/l/2397274
En reken maar dat het niet alleen de @VVD is. Eerder dit jaar bond @D66 haar eigen handen achter de rug omdat Ollongren geen verdere politieke klappen mocht vangen, en bleef Rutte bespaard. Om nog maar te zwijgen over @geertwilderspvv walgelijke bescherming van Dion Graus.
Van het @cdavandaag hoefde Ferd Grapperhaus vorig jaar niet af te treden, ondanks je wéét dat het toestaan van zijn overtredingen een grote invloed heeft op gedrag en draagvlak middenin een pandemie.
Read 5 tweets
7 Sep
Kaag dacht in april: ik red Rutte en krijg als tegenprestatie een kabinet met PvdA en/of GL. Op die manier ligt D66 in een regeerakkoord comfortabel op het compromis (tussen VVD en links in) en 'wint' de partij daarmee de formatie. Die missie is gefaald. (1)
Het bleek hopeloos naïef van Kaag, want met CU was links niet nodig voor een meerderheid. Rutte had daardoor een sterke prikkel om alles over links te saboteren.

Hoe verder je 'aan de rand' van een coalitie zit, des te meer je moet inleveren. En dat ging Rutte niet doen. (2)
Dit was een logische en voorspelbare strategie voor een premier die zich al jaren meer focust op het vasthouden van de macht dan op verschillen in beleid. Onthoud: elf jaar geleden wilde Rutte wél met Geert Wilders samenwerken. (3)
Read 14 tweets
15 Aug
Als tiener dacht ik heel lang dat Nederland bestuurd werd door de meest bekwame, competente en integere groep mensen van ons land. Dat moést wel, want slechts een handjevol mensen uit miljoenen kan minister of Kamerlid worden. Maar dit geloof verkruimelt steeds verder. (1/12)
De toeslagenaffaire sloeg een gat in m’n vertrouwen in de integriteit en de menselijke maat van bestuurders en instituties. De pandemie legde de enorme operationele zwaktes van de Nederlandse overheid bloot. Terwijl we dachten dat ons land alles zo goed kon regelen. (2/12)
En individuele dwalingen zoals deze doen afvragen: weten deze mensen eigenlijk wel waar ze mee bezig zijn? Wat hun post is? Hoe groot hun verantwoordelijkheden zijn? Hebben ze geen adviseurs met expertise? Worden ze niet voldoende gecontroleerd? (3/12)
Read 12 tweets
31 Mar
Problemen met deze brief:

1. Er wordt in deze brief nergens gezegd dat *alle* documentatie met betrekking op de verkenning naar de Tweede Kamer gestuurd wordt. Maar dát was de vraag van Wilders die breed gesteund werd in de Kamer.
2. Wollige verwoording:

'Omdat de vorige fase van de verkenning abrupt is afgesproken, kunnen wij een "foto" vertrekken van de stukken zoals ze er donderdag 25 maart lagen.'.

Hoe weten we 100% zeker dat er op die dag niets meer aan die stukken is gedaan? Waarom een "foto"?
3. Nieuwe verkenners mochten de stukken van de oude verkenners niet inzien van de ambtelijke staf. Gaat dit om de ambtelijke staf van Algemene Zaken, die werken voor Rutte? En gaan zij daar wel wettelijk over?
Read 4 tweets
31 Mar
Wat een onbegrijpelijke woede om het feit dat Simons een mondkapje met de Surinaamse vlag draagt bij de beëdiging. Het is haar geboorteland, en stel dat het bedoeld is als signaal dat raakt aan hoofdthema's van Bij1, dan is dat toch mooi? Waarom die haat?
Echt meteen op de kast, en maar klagen over snowflakes uit die hoek. Wat een hypocrisie. Leef je eens in. Als jij in Suriname geboren was, je voorouders daarvandaan komen, en je de geschiedenis kent, dan is dit toch een logisch signaal als je hier volksvertegenwoordiger wordt?
Als je dat niet ziet, dan heb je ofwel geen historisch besef, of je inlevingsvermogen voor hoe (sommige) Surinamers met die historie om willen gaan is extreem beperkt. Haal even rustig adem en probeer je een minuutje in te leven.
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(