PSA: Nej, det är absolut inte normalt att vilja ligga med någon under 18 när man är vuxen. Alla som suttit på samma buss med ett gäng killar/tjejer i gymnasieålder efter 25 vet precis varför.
Skulle man teoretiskt kunna tända på dem rent visuellt, om de genomgått puberteten? Sure, och det gör inte någon till en pedofil. Men då måste du antingen aldrig ha pratat med personen eller helt skita i vad hen säger, och det är inte så jävla normalt heller.
Går det att hitta en situation där det inte är weird eller omoraliskt, om man verkligen försöker? Ja, säkert. Mognad är inte superbinärt, och det finns andra faktorer som kan väga upp obalansen i makt ålder skapar. Men som regel: Dude, låt bli.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Myra Åhbeck Öhrman

Myra Åhbeck Öhrman Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Myrannosaurus

12 Apr
Uppmärksammades på att jag omnämns i Ekis nya bok om transpersoner, och utan att ha läst boken hoppas jag att det stycket inte är symptomatiskt för hennes inställning till sanning och/eller research i resten av den. Tråd ->
Här är stycket i fråga, där hon refererar till en text jag skrev i Expressen för ett tag sedan. Utöver att mitt efternamn är fel (lätt hänt) reagerade jag på att hon påstår att jag skulle hänvisa slarvigt till forskning jag inte läst.
En av mina personliga pet peeves är nämligen när debattörer vagt eller ohederligt hänvisar till "forskningen säger att" utan att ha läst den eller förstått den, och även om jag är ödmjuk inför att jag kan göra fel brukar jag vara noga med att tydligt redogöra för sånt.
Read 12 tweets
16 Jan
Mitt rollspel av livscoach Joakim Lamotte för fem år sen är nästan inte ens satir, så här med facit i hand. Men ganska roligt fortfarande.
Read 5 tweets
22 Jul 20
Jag fick en del följdfrågor häromdagen när jag skrev om hur strukturell rasism och hur dåliga förhållanden leder till dåliga utfall, i stil med "tycker du att dåliga förhållanden ursäktar att någon misslyckas i livet? Har de inget eget ansvar?"

Så jag tänkte svara på det: /1
Först måste vi förstå skillnaden mellan deskriptiva och normativa utlåtanden. Så jag börjar med att definiera dem efter bästa förmåga.

Ett DESKRIPTIVT utlåtande är enbart ett konstaterande av fakta. T.ex "fattigdom har visat sig ha en koppling till kriminalitet". /2
Ett NORMATIVT utlåtande presenterar hur man personligen tycker att folk bör se på en fråga. T.ex: "människor som är fattiga bör ursäktas om de blir kriminella, men inte rika".

Jag gjorde ett deskriptivt utlåtande, inte ett normativt. /3
Read 10 tweets
20 Jul 20
Hej hej, idag vill jag göra en tråd och förklara snabbt vad "strukturell rasism" är. Många verkar nämligen tro att det betyder att man tror att det sitter högt uppsatta rasister i alla styrande organ och smyger in rasistiska lagar, eller samarbetar för att skada invandrare. /1
Det är en ganska förenklad syn på sådana som använder begreppet som foliehattar som ser nazister bakom varje träd, och så kan vi faktiskt inte ha det. För, även om enstaka högt uppsatta rasister eller högerextrema så klart existerar, är det inte vad som åsyftas. /2
En politiker som lägger rasistiska lagförslag är givetvis skadlig, men strukturell rasism handlar sällan om individer som medvetet och illvilligt agerar rasistiskt. Det handlar om många små faktorer som samverkar för att skapa ett sammanhang där utfallet är orättvist. /3
Read 12 tweets
9 Jul 20
Det snackas så jävla mycket om cancel culture, så nu ska jag tänka högt lite rakt ut på internet om det.

1: Argumentet för att sänka en offentlig person på grund av dåliga saker de gjort, är att du i många fall tar ifrån personen det som gjorde hen skadlig till att börja med.
2: Det kan vara makten det ger att vara känd och inflytelserik, plattformen där du når ut till folk med dina skadliga uttalanden, pengar eller andra typer av makt. Det är troligen mer effektivt för att förhindra upprepade övertramp, än juridiska straff.
3: Det är ganska rimligt. En person som missbrukar sin makt eller inflytande bör inte ha dem. Det hoppas jag att de flesta kan enas om, även om vi kanske är oense om vad som bör räknas som missbruk.
Read 12 tweets
26 May 20
Tråd för några av grejerna jag hade med mig igår till SVT men inte hade bra tillfälle att ta upp:
- Sexköpslagen såldes in som ett sätt att motverka en yttring av mäns våld mot kvinnor. Det omfattar varken bredden av säljare eller köpare, och gör lösningarna lätt missar målet. Var är perspektivet som ser klass, kön, kultur och läggning?
Att den ramas in som mäns våld mot kvinnor förklarar också det breda stödet för den i någon mån. Vem är FÖR mäns våld mot kvinnor?

Visst finns den aspekten också, men det beskriver knappast hela bilden. Jag skulle till och med köpa att man säger att det är sexism, men våld?
Read 12 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(